Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 62/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 62/1994

Zagreb, 25. kolovoza 1994.

1112

Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu

1113

Pravilnik o građevinskim i instalacijskim materijalima koji se mogu nabavljati iz sredstava odobrenoga kredita za obnovu

1114

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

1115

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata