GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1994

Zagreb, 8. rujna 1994.

1140
Odluka kojom se odlikuje Ordenom Danice Hrvatske
1141
Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu
1142
Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
1143
Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
1144
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća općine Ivankovo
1145
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća općine Tordinci
1146
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade RepubIike Hrvatske u općini Ivankovo
1147
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Borovo
1148
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Tordinci
1149
Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Skakavac
1150
Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra graditeljstva i zaštite okoliša
1151
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora poduzeća " Hrvatske ceste"
1152
Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora poduzeća " Hrvatske ceste"
1153
Rješenje o razrješenju direktora poduzeća "Hrvatske ceste"
1154
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora poduzeća "Hrvatske ceste"
1155
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama
1156
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja
1157
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz popust
1158
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova
1159
Aneks Sporazumu o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
1160
Statut Nacionalnog -odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
1161
Ispravak Uredbe o preraspodjeli radnog vremena 12. rujna 1994. godine
1162
Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima