Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 70/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 70/1994

Zagreb, 30. rujna 1994.

1203

Rezolucija o zahtjevanju u svezi mandata Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriji Republike Hrvatske

1204

Pravilnik o iskaznici obveznika civilne zaštite

1205

Odluka o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita

1206

Odluka o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuče račune građana u kunama

1207

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja inicijalnih kredita bankama za premošćivanje nelikvidnosti

1208

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

1209

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

1210

Odluka o prestanku važenja Naputka o plaćanjima s računa banke

1211

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1212

Odluka o dopuni Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

1213

Naputak za provedbu Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji

1214

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1994.

1215

Odluka o rasporedivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe u 1994. godini

1216

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1994.