Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 73/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1994

Zagreb, 14. listopada 1994.

1268

Odluka o razrješenju dužnosti državnog odvjetnika Republike Hrvatske

1269

Odluka o potvrdi Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1993. godine

1270

Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1994. godinu

1271

Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

1272

Uredba o izmjeni Zakona o platnom prometu u zemlji

1273

Odluka o prodaji motornog broda "Sv. Stjepan"

1274

Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora "Hrvatske lutrije", d.o.o., Zagreb

1275

Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora "Hrvatske lutrije", d.o.o., Zagreb

1276

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora "Hrvatske lutrije", d.o.o., Zagreb

1277

Rješenje o razrješenju dijela članova Državne komisije za granice

1278

Rješenje o imenovanju članova Državne komisije za granice

1279

Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde

1280

Rješenje o imenovanju predsjednika Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde

1281

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za županiju Bjelovarsko-bilogorsku

1282

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1283

Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika-pomorca kao člana posade broda

1284

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-702/1994.