Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 80/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 80/1994

Zagreb, 2. studenog 1994.

1335

Odluka o razrješenju ministra kulture i prosvjete

1336

Odluka o razrješenju ministra graditeljstva i zaštite okoliša i imenovanju ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

1337

Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra razvitka i obnove

1338

Odluka o imenovanju ministra kulture

1339

Odluka o imenovanju ministra prosvjete i športa

1340

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra financija

1341

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra financija

1342

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra financija

1343

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

1344

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

1345

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

1346

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

1347

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

1348

Odluka o imenovanju članova Vijeća za telekomunikacije

1349

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini

1350

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture

1351

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture

1352

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture

1353

Pravilnik o postupku za utvrđivanje grba i zastave jedinica lokalne samouprave

1354

Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem kojih će se obavljati mjesečno informiranje za potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća

1355

Priopćenje o visini 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca

1356

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1994. godine

1357

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1994. godine