Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 81/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 81/1994

Zagreb, 7. studenog 1994.

1358

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu

1359

Odluka o imenovanju glavnog tajnika Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

1360

Odluka o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

1361

Odluka o imenovanju člana Savjeta za zaštitu prirode iz reda članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1362

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav

1363

Odluka o izboru člana Odbora za financije i državni proračun

1364

Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

1365

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske

1366

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Osijek

1367

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb

1368

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Poreč

1369

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Daruvar

1370

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split

1371

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

1372

Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1373

Odluka o razrješenju zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske i imenovanju savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske

1374

Odluka o razrješenju predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

1375

Odluka o imenovanju predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost

1376

Odluka o imenovanju tajnika Predsjednika za odnose s javnošću

1377

Odluka o imenovanju tajnika državnog ministarstva

1378

Odluka o imenovanju člana Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

1379

Uredba o iznosu minimalne plaće koja služi za utvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih stopa i osobnih odbitaka za razdoblje studeni - prosinac 1994.

1380

Naredba o izmjeni Naredbe o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1381

Pravilnik o brodicama

1382

Odluka o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske

1383

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu

1384

Odluka o početku izdavanja Iskaznice zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postoje iskaznice

1385

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plačanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1386

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1387

Pravilmik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

1388

Rebalans financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu

1389

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-672/1994 od 2. studenog 1994.