Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 97/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 97/1994

Zagreb, 30. prosinca 1994.

1698

Odluka o razrješenju ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

1699

Odluka o razrješenju ministra poljoprivrede i šumarstva

1700

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

1701

Uredba o izmjeni Uredbe o rasporedu dijela sredstava za sanaciju banaka

1702

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prosvjete i športa

1703

Rješenje o razrješenju pomoćnika šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1704

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose

1705

Rješenje o razrješenju pomoćnika šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1706

Rješenje o imenovanju tajnika Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1707

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade RepubIike Hrvatske

1708

Pravilnik o iznosima naknada, potpora, nagrada, dnevnica, stipendija i otpremnina na koje se ne plaća porez na dohodak

1709

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima na koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu

1710

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetimia uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

1711

Odluka o izmjenama Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju sredstava banaka na računima u inozemstvu

1712

Odluka o obvezi banaka da održavaju određen odnos između deviznih obveza i deviznih potraživanja

1713

Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

1714

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja minimalne likvidnosti u 1995. godini

1715

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1994.

1716

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1994.