Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 69/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 69/1995

Zagreb, 21. rujna 1995.

1199

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

1200

Odluka o proglašenju Zakona o Zagrebačkoj županiji

1201

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradu Zagrebu

1202

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije

1203

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

1204

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

1205

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske