Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 73/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1995


Zagreb, 27. rujna 1995.

1227

Odluka o proglašenju Zakona o popisu pučanstva u 1996. godini

1228

Odluka o proglašenju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

1229

Odluka o proglašenju Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju

1230

Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Marija Bistrica" u unutarnjem poštanskom prometu

1231

Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "100. Godina zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu" u unutarnjem poštanskom prometu

1232

Odluka o osnivanju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

1233

Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za odredivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske

1234

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za obnovu Dubrovnika

1235

Odluka o imenovanju članova Nacionalnoga zdravstvenog vijeća

1236

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu "Nagrade Faust Vrančić"

1237

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

1238

Odluka o imenovanju zamjenice okružnoga državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Split

1239

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pakrac

1240

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu pula

1241

Odluka o imenovanju zamjenice općinskoga državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split

1242

Odluka o potvrđivanju Statuta Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

1243

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1244

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu