GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1996

22. ožujka 1996.

419

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda

420

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Čepin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

421

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu

422

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku

423

Rješenje o imenovanju Darka Göttlichera savjetnikom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

424

Pravilnik o dopunama Pravilnika o odori, znakovlju i posebnoj oznaci pripadnika civilne zaštite

425

Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

426

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i tajnika Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

427

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine