GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1996

12. travnja 1996.

542

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

543

Zakon o zateznim kamatama

544

Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnoga krivičnog zakona Republike Hrvatske

545

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

546

Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

547

Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

548

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

549

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

550

Odluka o razrješe-nju člana Odbora za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

551

Odluka o izboru člana Odbora za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

552

Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

553

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora i imenova-nju tajnika i blagajnika Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

554

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Ivan Filipović"

555

Odluka o imenovanju člana Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

556

Odluka o potvrđivanju odluka o imenovanju Vijeća Hrvatske radiotelevizije iz reda zastupnika

557

Odluka o dopuni Poslovnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

558

Odluka o odlikovanju Francisca Martineza-Esparza Redom kneza Branimira s ogrlicom

559

Odluka o odlikovanju Hansa Wittnera Redom kneza Branimira s ogrlicom

560

Odluka o odlikovanju dr. Maria Nobila Spomenicom domovinske zahvalnosti

561

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu

562

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova

563

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova

564

Odluka o imenovanju sudaca trgovačkih sudova

565

Odluka o imenovanju predsjednika županijskih sudova

566

Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

567

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova

568

Odluka o imenovanju sudaca trgovačkih sudova

569

Odluka o imenovanju predsjednika trgovačkih sudova

570

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova

571

Odluka o imenovanju zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske

572

Odluka o imenovanju županijskih državnih odvjetnika

573

Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata