GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1996

17. travnja 1996.

574

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

575

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima

576

Odluka o postavljenju Branimira Stre-nje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji

577

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Caracasu, Republika Venezuela

578

Odluka o imenovanju dr. Borisa Široki za počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Venezueli

579

Odluka o razrješenju Nataše Rajaković dužnosti tajnice predsjednika Republike Hrvatske za odnose s javnošću

580

Odluka o odlikovanju Stjepana Brajdića Redom Bana Jelačića

581

Odluka o odlikovanju Danijela Pečeka i Renata Kostanjšeka Redom hrvatskog trolista

582

Odluka o odlikovanju Renata Kostanjšeka Redom Nikole Šubića Zrinskog

583

Odluka o odlikovanju dr. Ive Perića i dr. Mate Šimundića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

584

Odluka o odlikovanju dr. Josipa Šojata Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

585

Odluka o odlikovanju mr. Nikole Bićanića, dr. Ive Kujun-džića i dr. Josipa Šojata Redom Stjepana Radića

586

Odluka o odlikovanju dr. Ive Kujundžića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

587

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

588

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Petrijevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

589

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Općini Cernik

590

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i proširenje Ulice Domovinskog rata od Dubrovačke ulice do raskrižja sa Solinskom ulicom u Splitu - II faza

591

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

592

Rješenje o razrješenju Mirka Vukovića položaja tajnika Ministarstva znanosti i tehnologije

593

Rješenje o razrješenju Jasenke Miholić Rukavina položaja zamjenice predstojnika Ureda za žrtve rata

594

Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za zatočene i nestale

595

Rješenje o imenovanju članova Komisije za zatočne i nestale

596

Rješenje o dodatnom imenovanju člana Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

597

Pravilnik o visini naknade za izdavanje rješenja kojim se utvrđuju nekretnine

598

Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra

599

Odluka o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja

600

Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

601

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-910/1994 od 27. ožujka 1996.

602

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-79/I1994 od 4. travnja 1996.

603

Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji