GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1996

19. travnja 1996.

604

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige

605

Odluka o prestanku važenja odredbe Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

606

Odluka o imenovanju članova Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

607

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za vode

608

Odluka o izboru tri člana Državnoga sudbenog vijeća

609

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Krapinsko-Zagorske

610

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Sisačko-Moslavačke

611

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Varaždinske

612

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Koprivničko-Križevačke

613

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Bjelovarsko-Bilogorske

614

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Primorsko-Goranske

615

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Požeško-Slavonske

616

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Brodsko-Posavske

617

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Zadarsko-Kninske

618

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Osječko-Baranjske

619

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Vukovarsko-Srijemske

620

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Dubrovačko-Neretvanske

621

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije Međimurske

622

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Grada Zagreba

623

Odluka o posmrtnom odlikovanju Ronalda H. Browna, ministra trgovine Sjedinjenih Američkih Država Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

624

Odluka o odlikovanju prof. Dinka Fia Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

625

Odluka o odlikovanju dr. Mirka Tomasovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

626

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bućara

627

Izmjena Naputka za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnog duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine

628

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora

629

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja

630

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascu prijave i upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

631

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-938/1995 od 3. travnja 1996. i Izdvojeno mišljenje

632

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-40/1996 od 3. travnja 1996.

633

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-376/1993 od 3. travnja 1996.

634

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

635

Ispravak Uredbe o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada