GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1996

26. travnja 1996.

654

Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom

655

Odluka o osnivanju i zadaćama Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO ’98

656

Rješenje o imenovanju dr. Ante Kutle ravnateljem Državne uprave za zaštitu okoliša

657

Rješenje o dodatnom imenovanju Eržebet Tomić članom Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

658

Pravilnik o kaznenoj evidenciji

659

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga vanjskih poslova

660

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge

661

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

662

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1996/97. školskoj godini

663

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

664

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

665

Odluka o razrješenju dr. Desimira Lipovca dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za platni promet

666

Odluka o imenovanju Petra Ćurkovića članom Upravnog odbora Zavoda za platni promet

667

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

668

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-403/1995 od 17. travnja 1996.

669

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-945/1994. od 17. travnja 1996.

670

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-132/1996. od 17. travnja 1996.

671

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-28/1993. od 17. travnja 1996.

672

Drugi ispravak Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova