GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 36/1996

8. svibnja 1996.

708

Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

709

Uredba o Uredu za prognanike i izbjeglice

710

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"

711

Uredba o visini stope zatezne kamate

712

Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ

713

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

714

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

715

Odluka o produženju roka za osnivanje lučke uprave u lukama u kojima je bio prekinut promet

716

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske serije JDB za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine

717

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini posebne pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda

718

Rješenje o određivanju zdravstvene ustanove za obavljanje poslova provjere duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara

719

Pravilnik o vrsti dokumenata koje je kupac dionica, udjela, stvari i prava dužan dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju prilikom sklapanja ugovora o kupnji

720

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Buje Carinarnice Pula

721

Pravilnik o katastru emisija u okoliš

722

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-719/1994 od 24. travnja 1996.

723

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-844/1995, U-I-845/1995, U-I-912/1995 od 3. svibnja 1996.

724

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u travnju 1996. godine

725

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1996. godine