GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1996

10. svibnja 1996.

726

Odluka o odlikovanju fr. prof. dr. Rajmunda Kuparea Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

727

Odluka o posmrtnom odlikovanju Redom hrvatskog trolista

728

Uredba o ukidanju određenih zabrana iz Zakona o provođenju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

729

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Zagrebačke županije

730

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Ivanić-Grada

731

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Kloštar Ivanić

732

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Križ

733

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općina otoka Paga - Pag i Novalju

734

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Našica

735

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općne Đurđenovac

736

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Podgorač

737

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Feričanci

738

Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Novske

739

Rješenje o razrješenju mr. Zdenka Rinčića položaja pomoćnika ministra gospodarstva

740

Rješenje o razrješenju Ivana Rušaka položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa

741

Rješenje o imenovanju Božice Šimleše pomoćnicom ministra prosvjete i športa

742

Rješenje o razrješenju mr. Damira Zorića položaja zamjenika predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice

743

Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića pred3tojnikom Ureda za prognanike i izbjeglice

744

Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića zamjenikom predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice

745

Rješenje o razrješenju dr. Pere Jurkovića dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

746

Rješenje o imenovanju dr. Marka Škreba članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

747

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM)

748

Naredba o razvrstaju luke Rijeka

749

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

750

Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

751

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-66/1996 od 24. travnja 1996.

752

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-128/1996 od 24. travnja 1996.

753

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-142/1996 od 24. travnja 1996.

754

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-153/1996 od 24. travnja 1996.