GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1996

21. lipnja 1996.

948

Uredba o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

949

Odluka o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku

950

Rješenje o imenovanju Vjerana Jurkovića pomoćnikom ministra privatizacije i upravljanja imovinom

951

Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

952

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo

953

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

954

Rješenje o dopuni rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

955

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

956

Naredba o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila