GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 91/1996

28. listopada 1996.

1596

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

1597

Zakon o zemljišnim knjigama

1598

Zakon o najmu stanova

1599

Zakon o zakupu poslovnog prostora