GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1997

30. siječnja 1997.

151

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

152

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

153

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

154

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

155

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

156

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

157

Pravilnik o dopuni Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske

158

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju privrednog i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala