GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 113/1997

28. listopada 1997.

1696

Uredba o povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

1697

Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

1698

Rješenje o razrješenju Željka Lalića položaja pomoćnika ministra gospodarstva

1699

Rješenje o imenovanju Romana Note pomoćnikom ministra gospodarstva

1700

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gradac

1701

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nerežišća

1702

Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

1703

Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1704

Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1705

Rješenje o razrješenju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb

1706

Rješenje o imenovanju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb

1707

Pravilnik o izmjenana i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

1708

Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1709

Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1710

Statut Hrvatskih proljeća

1711

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1078/1994 od 3. listopada 1997.