GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 114/1997

29. listopada 1997.

1712

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

1713

Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za spriječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka

1714

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1715

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.

1716

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997.

1717

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997.

1718

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.

1719

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.

1720

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.

1721

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997.

1722

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1997.

1723

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997.

1724

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. srpnja 1997.

1725

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.

1726

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.

1727

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997.

1728

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.

1729

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997.

1730

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.

1731

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.