GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 117/1997

4. studenoga 1997.

1738

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

1739

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Magistralnoga plinovoda DN 500 Zagreb - Karlovac

1740

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Dubrovačke Biskupije

1741

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat

1742

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik

1743

Rješenje o razrješenju dr. Svjetlana Berkovića položaja ravnatelja Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova

1744

Rješenje o imenovanju dr. Mladena Andrlića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova

1745

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinu

1746

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1747

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu GRADITELJ, Slatina

1748

Ispravak Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje