GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 130/1997

3. prosinca 1997.

1876

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj

1877

Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

1878

Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

1879

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

1880

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girocentrale, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednim gospodarstvima razvojačenih hrvatskih branitelja

1881

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja

1882

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu

1883

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1884

Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika

1885

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1886

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori