GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 139/1997

23. prosinca 1997.

1975

Zakon o studentskom zboru

1976

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1977

Zakon o posebnom porezu na kavu

1978

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića

1979

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo

1980

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od lipnja do listopada 1997. godine

1981

Odluka o davanju sredstava na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu s pozicije 104086 - Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda Državnom hidrometeorološkom zavodu i gradovima Stari Grad i Hvar na otoku Hvaru

1982

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

1983

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1984

Odluka o izboru voditelja Izaslanstva, članova Izaslanstva i zamjenika članova Izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1998. godinu.

1985

Odluka o imenovanju direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA«

1986

Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Osječko-baranjske županije

1987

Odluka o razrješenju dr. Jurja Njavre dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske i imenovanju ministrom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1988

Odluka o razrješenju dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Malti

1989

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

1990

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju

1991

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

1992

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

1993

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb- Goričan d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan

1994

Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb

1995

Odluka o isključenju iz opće uporabe dijela pomorskog dobra radi izgradnje objekta infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, na lokaciji »Plat-Dubrovnik«

1996

Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama

1997

Rješenje o imenovanju Jasnice Daničić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za vode

1998

Rješenje o razrješenju Stipe Hrkaća dužnosti zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju

1999

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatska pošta i telekomunikacije«

2000

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća »Hrvatska pošta i telekomunikacije«

2001

Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća »Hrvatska pošta i telekomunikacije«

2002

Pravilnik o obveznom označivanju životinja