GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1997

12. veljače 1997.

231

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

232

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

233

Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

234

Obezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave