GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 31/1997

21. ožujak 1997.

450

Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe

451

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji

452

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

453

Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa ŻHrvatskih braniteljaŽ zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u zdravstvu

454

Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri obilježavanju, označivanju i pakiranju tekstilnih proizvoda te pri označivanju, deklariranju i pakiranju gotove kože, krzna i proizvoda od prirodne i umjetne kože