GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 35/1997

4. travnja 1997.

516

Odluka o razrješenju mr. Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

517

Odluka o imenovanju i razrješenju ministra gospodarstva

518

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet

519

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag - područje Savudrije

520

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

521

Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES

522

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

523

Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanih obrta

524

Priopćenje i Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-271/1997 od 2. travnja 1997.

525

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-347/1994 od 19. ožujka 1997.