GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 39/1997

15. travanj 1997.

561

Odluka o objavljivanju preoblikovnih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31