GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1997

16. travanj 1997.

562

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine

563

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu

564

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu

565

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji

566

Uredba o osnivanju Visoke škole za turizam u Šibeniku

567

Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

568

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska ili detektivska djelatnost

569

Naputak o provedbi Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

570

Ispravak Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i sodavodu