GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 60/1997

11.lipnja 1997.

890

Odluka o imenovanju Dragana Đukića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova

891

Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba

892

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Jure Burića za župana Dubrovačko-neretvanske županije

893

Odluka o potvrđivanju izbora mr. Antuna Matića i Vinka Brnadića za podžupane Dubrovačko-neretvanske županije

894

Odluka o potvrđivanju izbora Rudolfa K"niga za župana Vukovarsko-srijemske županije

895

Odluka o potvrđivanju izbora Andrije Matića i Mirka Jagetića za podžupane Vukovarsko-srijemske županije

896

Odluka o potvrđivanju izbora Ante Bagarića za župana Požeško-slavonske županije

897

Odluka o potvrđivanju izbora Tomislava Radonića za podžupana Požeško-slavonske županije

898

Odluka o potvrđivanju izbora Mirka Tomca za župana Brodsko-posavske županije

899

Odluka o potvrđivanju izbora Vladimira Plavca i Šime Đurđevića za podžupane Brodsko-posavske županije

900

Odluka o potvrđivanju izbora Šime Prtenjače za župana Zadarske županije

901

Odluka o potvrđivanju izbora Ive Grbića i Božidara Longina za podžupane Zadarske županije

902

Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Glavaša za župana Osječko-baranjske županije

903

Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat i Mirka Blagojevića za podžupane Osječko-baranjske županije

904

Odluka o potvrđivanju izbora Ive Baice za župana Šibensko-kninske županije

905

Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Abramca i Vinka Marića za podžupane Šibensko-kninske županije

906

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Branimira Lukšića za župana Splitsko-dalmatinske županije

907

Odluka o potvrđivanju izbora mr. Nedjeljka Špire Ercega i Marka Bitange za podžupane Splitsko-dalmatinske županije

908

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Varaždinske županije

909

Odluka o potvrđivanju izbora Šimuna Kujavca za podžupana Varaždinske županije

910

Odluka o potvrđivanju izbora Nikole Gregura za župana Koprivničko-križevačke županije

911

Odluka o potvrđivanju izbora Damira Felaka i Branka Kolara za podžupane Koprivničko-križevačke županije,

912

Odluka o potvrđivanju izbora Marijana Conera za župana Bjelovarsko-bilogorske županije

913

Odluka o potvrđivanju izbora Vjerana Jurkovića i Ante Rade za podžupane Bjelovarsko-bilogorske županije

914

Odluka o potvrđivanju izbora Ante Frkovića za župana Ličko-senjske županije

915

Odluka o potvrđivanju izbora Milana Jurkovića i Emila Tomljanovića za podžupane Ličko-senjske županije

916

Odluka o potvrđivanju izbora Đure Dečaka za župana Virovitičko-podravske županije

917

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Jergovića i Krunoslava Cukora za podžupane Virovitičko-podravske županije

918

Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Paseckog za župana Zagrebačke županije

919

Odluka o potvrđivanju izbora Damira Sesvečana i Ivana Šukera za podžupane Zagrebačke županije

920

Odluka o potvrđivanju izbora Želimira Hitreca za župana Krapinsko-zagorske županije

921

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Stanka Beline za podžupana Krapinsko-zagorske županije

922

Odluka o potvrđivanju izbora Đure Brodarca za župana Sisačko-moslavačke županije

923

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ivana Kosteckog i Željka Nenadića za podžupane Sisačko-moslavačke županije

924

Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Jelkovca za župana Karlovačke županije

925

Odluka o potvrđivanju izbora Željka Šančića i Mladena Kobasića za podžupane Karlovačke županije

926

Rješenje o razrješenju Slavka Begića položaja pomoćnika ministra gospodarstva

927

Rješenje o imenovanju Radovana Majskog pomoćnikom ministra pravosuđa

928

Rješenje o imenovanju Nikole Živkovića pomoćnikom ministra kulture

929

Rješenje o imenovanju dr. Adama Grubora pomoćnikom ministra prosvjete i športa

930

Rješenje o razrješenju Milivoja Tomaša položaja predstojnika Ureda za suradnju s mirovnim operacijama

931

Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića predstojnikom Ureda za suradnju s mirovnim operacijama

932

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste

933

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravog vijeća Lučke uprave Split

934

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja

935

Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj

936

Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika i zamjenika članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj

937

Naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice

938

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost.

939

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista"

940

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VII-710/1997. od 10. lipnja 1997.

941

Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima