GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1997

27. lipnja 1997.

1020

Odluka o potvrđivanju financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1996. godinu

1021

Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

1022

Odluka o potvrđivanju poslovnika o radu pučkog pravobranitelja

1023

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1024

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1025

Odluka o izboru člana i zamjenika člana izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1997. godinu

1026

Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1027

Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1028

Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1029

Odluka o razrješenju člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1030

Odluka o izboru člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1031

Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Međimurske županije

1032

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije

1033

Odluka o imenovanju tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1034

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

1035

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Koromačno

1036

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

1037

Naredba o ograničenju prometa na cestama

1038

Pravilnik o osiguranju štednih uloga

1039

Odluka o visini osiguranih štednih uloga od 20. lipnja 1997.

1040

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu RAST d.o.o., Varaždin

1041

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu EUROATEST d.o.o., Zagreb

1042

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Tomiću iz Zagreba

1043

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Budimiru Šebečiću iz Varaždinskih Toplica

1044

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ingi Miklenić iz Zagreba

1045

Ispravak Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem