GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 70/1997

07.srpnja 1997.

1209

Zakon o udrugama

1210

Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija

1211

Zakon o veterinarstvu

1212

Zakon o stočarstvu

1213

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

1214

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

1215

Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

1216

Odluka o prestanku Direkcije za javne investicije d.o.o., Zagreb

1217

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju srednjetlačnoga distributivnoga plinovoda oko Grada Bjelovara

1218

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera

1219

Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

1220

Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju