GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 85/1997

20. kolovoza 1997.

1412

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Dublinu, Irska

1413

Odluka o imenovanju Gerarda Danahera za počasnog konzula Republike Hrvatske u Irskoj

1414

Odluka o potvrđivanju izbora Mate Regvara za podžupana Krapinsko-zagorske županije

1415

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

1416

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"