GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 95/1997

12. rujna 1997.

1485

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

1486

Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

1487

Odluka o dopuni Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu

1487a

Odluka o zajamčenoj cijeni pšenice roda 1998. godine

1488

Odluka o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1998. godine

1489

Odluka o zajamčenoj cijeni soje roda 1998. godine

1490

Odluka o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 1998. godine

1491

Odluka o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 1998. godine

1492

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakarac

1493

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra u dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija

1494

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja

1495

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

1496

Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja