Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KRONOLOŠKO KAZALO

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR

ZASTUPNIČKI DOM

a) USTAVNI ZAKONI

1. Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske (br. 135)

b) ZAKONI

1. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (br. 10)

2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (br. 10)

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima (br. 13)

4. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje (br. 13)

5. Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati" (br. 13)

6. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (br. 13)

7. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom (br. 13)

8. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (br. 13)

9. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" (br. 13)

10. Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 14)

11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu (br. 14)

12. Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o Zagrebačkoj županiji (br. 14)

13. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (br. 15)

14. Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 20)

15. Zakon o dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (br. 20)

16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (br. 20)

17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (br. 20)

18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (br. 20)

19. Zakon o pučkim otvorenim učilištima (br. 54)

20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (br. 54)

21. Zakon o sprječavanju pranja novca (br. 69)

22. Zakon o porezu na promet nekretnina (br. 69)

23. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (br. 69)

24. Zakon o udrugama (br. 70)

25. Zakon o pretvorbi prava nad društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija (br. 70)

26. Zakon o veterinarstvu (br. 70)

27. Zakon o stočarstvu (br. 70)

28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (br. 70)

29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (br. 71)

30. Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji (br. 71)

31. Zakon o socijalnoj skrbi (br. 73)

32. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (br. 73)

33. Zakon o Plovputu, Split (br. 73)

34. Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (br. 73)

35. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (br. 73)

36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (br. 73)

37. Zakon o konvalidaciji (br. 104)

38. Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 104)

39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (br. 104)

40. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskim državnim nagradama za znanost (br. 104)

41. Zakon o knjižnicama (br. 105)

42. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (br. 105)

43. Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (br. 109)

44. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (br. 109)

45. Zakon o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države (br. 109)

46. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (br. 109)

47. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (br. 109)

48. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu (br. 109)

49. Kazneni zakon (br. 110)

50. Zakon o kaznenom postupku (br. 110)

51. Zakon o športu (br. 111)

52. Zakon o sudovima za mladež (br. 111)

53. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (br. 111)

54. Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (br. 114)

55. Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (br. 124)

56. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (br. 124)

57. Zakon o lučkim kapetanijama (br. 124)

58. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora (br. 124)

59. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (br. 124)

60. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (br. 124)

61. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

62. Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

63. Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (br. 131)

64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (br. 131)

65. Zakon o dopuni Zakona o sudovima (br. 131)

66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (br. 131)

67. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu (br. 141)

68. Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (br. 142)

69. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (br. 142)

c) ODLUKE

1. Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 10)

2. Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 10)

3. Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske (br. 10)

4. Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Županije istarske (br. 12)

5. Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba za Ispostavu u Sv. Ivanu Zelini (br. 12)

6. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 12)

7. Odluka o imenovanju državne pravobraniteljice Županije karlovačke (br. 12)

8. Odluka o imenovcanju državnog pravobranitelja Županije ličko-senjske (br. 12)

9. Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije istarske (br. 12)

10. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije dubrovačko-neretvanske (br. 12)

11. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

12. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

13. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

14. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske (br. 12)

15. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske (br. 12)

16. Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 20)

17. Odluka o razrješenju člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

18. Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

19. Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

20. Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

21. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

22. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

23. Odluka o prestanku članstva u Odboru za predstavke i pritužbe Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

24. Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskog jezika (br. 27)

25. Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu (br. 27)

26. Odluka o razrješenju člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 27 )

27. Odluka o izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 27)

28. Odluka o razrješenju i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji (br. 27)

29. Odluka o razrješenju suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (br. 27)

30. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (br. 27)

31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu (br. 27)

32. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Svaučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (br. 27)

33. Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije (br. 27)

34. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 27)

35. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 27)

36. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

37. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

38. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

39. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

40. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

41. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Karlovačke županije (br. 27)

42. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Varaždinske županije (br. 27)

43. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

44. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

45. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

46. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

47. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

48. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

49. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

50. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

51. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

52. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

53. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

54. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

55. Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske (br. 47)

56. Odluka o imenovanju predsjednika i članova odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (br. 47)

57. Odluka o potvrđivanju Financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1996. godinu (br. 65)

58. Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 65)

59. Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu pučkog pravobranitelja (br. 65)

60. Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 65)

61. Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 65)

62. Odluka o izboru člana i zamjenika člana izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1997. godinu (br. 65)

63. Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

64. Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

65. Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

66. Odluka o razrješenju člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

67. Odluka o izboru člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

68. Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Međimurske županije (br. 65)

69. Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije (br. 65)

70. Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine (br. 71)

71. Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 65)

72. Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske (br. 106)

73. Odluka o potvrđivanju Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu (br. 106)

74. Odluka o potvrđivanju Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1997. godinu (br. 106)

75. Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske radiotelevizije (br. 106)

76. Odluka o imenovanju dva člana Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (br. 106)

77. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika (br. 106)

78. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika (br. 106)

79. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

80. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

81. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

82. Odluka o izboru člana Odbora za turizam Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

83. Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

84. Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

85. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 106)

86. Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 106)

87. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 106)

88. Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Ličko-senjske županije (br. 106)

89. Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" (br. 107)

90. Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" (br. 107)

91. Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 123)

92. Odluka o razrješenju člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

93. Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

94. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

95. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123 )

96. Odluka o razrješenju člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

97. Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123 )

98. Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske (br. 126)

99. Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 131)

d) OSTALI AKTI

1. Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1997. godinu (br. 20)

2. Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu (br. 141)

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 141)

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 141)

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. 141)

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za djecu (br. 141)

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda (br. 141)

e) ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIÈKOG DOMA

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst) (br. 1)

2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst) (br. 1)

3. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst) (br. 1)

4. Zakon o osiguranju (pročišćeni tekst) (br. 46)

5. Zakon o bankama i štedionicama (pročišćeni tekst) (br. 46)

6. Zakon o oružju (pročišćeni tekst) (br. 46)

7. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst) (br. 46)

8. Zakon o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst) (br. 46)

9. Zakon o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu (pročišćeni tekst) (br. 46)

ŽUPANIJSKI DOM

1. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 10)

2. Odluka o zahtjevu za zaštitu protiv Odluke Državnog sudbenog vijeća (br. 22)

3. Odluka o izboru predsjednice Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

4. Odluka o izboru potpredsjednika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

5. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog odbora Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

6. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

7. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav i Poslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

8. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

9. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

10. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

11. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

12. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

13. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

14. Odluka o imenovanju tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

15. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

16. Odluka o razrješenju i izboru dva člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

17. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

18. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske (br. 1)

2. Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu (br. 2)

3. Odluka o razrješenju predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji i dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, te postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji (br. 2)

4. Odluka o razrješenju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Halbaecku (br. 2)

5. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 2)

6. Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića (br. 6)

7. Odluka o imenovanju Smiljana Reljića ravnateljem Nadzorne službe Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 7)

8. Odluka o imenovanju Stjepana Bakule ravnateljem Obavještajne akademije Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 7)

9. Odluka o imenovanju Miljenka Bukovca pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 7)

10. Odluka o imenovanju Ivana Brzovića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 7)

11. Odluka o ostavljanju u zvanju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova mr. Miljenka Žagara za vrijeme trajanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog-informativnog kulturnog zavoda (br. 7)

12. Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji (br. 8 )

13. Odluka o odlikovanju Veleredom Kralja Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj 01-012-96-154/1 (br. 9)

14. Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj 01-012-97-1/2 (br. 9)

15. Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj 01-012-96-156/1 (br. 9)

16. Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj 01-012-96-165/1 (br. 9)

17. Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-157/1 (br. 9)

18. Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-172/1 (br. 9)

19. Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-166/1 (br. 9)

20. Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 02-012-97-1/1 (br. 9)

21. Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, broj 01-012-96-167/1 (br. 9)

22. Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, broj 01-012-96-158/1 (br. 9)

23. Odluka o odlikovanju redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-102-96-151/1 (br. 9)

24. Odluka o odlikovanju redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-012-96-155/1 (br. 9)

25. Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića, broj 01-012-96-173/1 (br. 9)

26. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa, broj 01-021-96-159/1 (br. 9)

27. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa, broj 01-012-96-168/1 (br. 9)

28. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, broj 01-012-96-147/2 (br. 9)

29. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, broj 01-012-96-160/1 (br. 9)

30. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, broj 01-012-96-169/1 (br. 9)

31. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-012-96-170/1 (br. 9)

32. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-012-96-170/1 (br. 9)

33. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-012-96-162/1 (br. 9)

34. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-012-96-171/1 (br. 9)

35. Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, broj 01-012-97-4/1 (br. 11)

36. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-012-97-4/2 (br. 11)

37. Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-012-97-5/1 (br. 11)

38. Odluka o odlikovanju prof. Ljerka Spillera Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-1/1 (br. 13)

39. Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Županije istarske (br. 15)

40. Odluka o potvrđivanju izbora Valtera Drandića za podžupana Županije istarske (br. 15)

41. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh za podžupana Županije istarske (br. 15)

42. Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 16)

43. Odluka o razrješenju Mladena Lackovića dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova (br. 17)

44. Odluka o imenovanju brigadira Stanislava Krulića pročelnikom Odjela za odlikovanja i priznanja Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (br. 17)

45. Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku (br. 17)

46. Odluka o odlikovanju Milana Artukovića Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 22)

47. Odluka o odlikovanju Joška Kovača Redom hrvatskog pletera (br. 27)

48. Odluka o odlikovanju prof. dr. Henryka Batowskog, akademika i sveučilišnog profesora Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (br. 27)

49. Odluka o razrješenju Ivice Smiljana dužnosti pomoćnika ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja (br. 27 )

50. Odluka o imenovanju Ivana Vrljića pomoćnikom ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja (br. 27)

51. Odluka o imenovanju Snježane Bagić zamjenicom ministra pravosuđa (br. 27)

52. Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland (br. 29)

53. Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe (br. 31 )

54. Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji (br. 31)

55. Odluka o razrješenju prof. dr. Pave Caputa dužnosti zamjenika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 34)

56. Odluka o imenovanju Dubravka Novaka zamjenikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 34)

57. Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunmomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj (br. 34)

58. Odluka o razrješenju mr. Damira Zorića zvanja veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 34)

59. Odluka o imenovanju dr. Miše Munivrane za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država California (br. 34)

60. Odluka o imenovanju dr. Pere Jurkovića glavnim savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o imenovanju Franke Barbić savjetnicom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o razrješenju Darka Gregurića dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo (br. 34)

61. Odluka o razrješenju mr. Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj (br. 35)

62. Odluka o imenovanju i razrješenju ministra gospodarstva (br. 35)

63. Odluka o postavljenju Smiljana Šimca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici (br. 38)

64. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja (br. 38)

65. Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi (br. 41)

66. Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji (br. 41)

67. Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (br. 41)

68. Odluka o razrješenju mr. Ivana Mišetića dužnosti ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 41)

69. Odluka o postavljenju Želimira Kramarića za ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 41)

70. Odluka o odlikovanju Luke Brajnovića, sveučilišnog profesora u mirovini Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (br. 47)

71. Odluka o odlikovanju Slavka Šestaka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (br. 47)

72. Odluka o odlikovanju Leonida Konstantinoviča Kryštyna, zamjenika generalnog direktora "Novoshipa" Redom hrvatskog pletera (br. 47)

73. Odluka o odlikovanju Leonida Ivanoviča Loze, generalnog direktora i predsjednika Savjeta direktora kompanije "Novoship" Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 47)

74. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-5/1 od 15. travnja 1997. (br. 47)

75. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-3/1 od 14. travnja 1997. (br. 47)

76. Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 48)

77. Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod upravom UNTAES-a (br. 48)

78. Odluka o imenovanju Jasminke Keser pomoćnicom ministra financija za Državno računovodstvo (br. 48)

79. Odluka o imenovanju dr. Rudolfa Vouka zamjenikom ministra prosvjete i športa (br. 48)

80. Odluka o razrješenju mr. Mladena Čuture dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi (br. 48)

81. Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića izanvarednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repubilci Moldovi (br. 48)

82. Odluka o imenovanju dr. Franje Gregurića veleposlanikom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske i posebnim izaslanikom Predsjednika Republike Hrvatske za odnose s hrvatsko-bošnjačkom Federacijom i Bosnom i Hercegovinom (br. 50)

83. Odluka o postavljenju mr. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj (br. 50)

84. Odluka o postavljenju mr. Nikole Debelića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 51)

85. Odluka o razrješenju Vjekoslava Karlovčana dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 51)

86. Odluka o postavljenju Mate Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj (br. 53)

87. Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i oponumoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj (br. 53)

88. Odluka o podizanju ranga Konzulata Republike Hrvatske u Tuzli, na rang Generalnog konzulata (br. 53)

89. Odluka o razrješenju Branka Močiboba dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske (br. 53)

90. Odluka o razrješenju mr. Jakše Muljačića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova (br. 53)

91. Odluka o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti pomoćnika ministra financija i imenovanje mr. Martine Dalić pomoćnicom ministra financija (br. 53)

92. Odluka o odlikovanju dr. Maxa Streibla Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (br. 55)

93. Odluka o odlikovanju Geze Jeszenskya Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (br. 55)

94. Odluka o odlikovanju Charlesa Redmana Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 55)

95. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-4/1 od 16. svibnja 1997. (br. 55)

96. Odluka o razrješenju Jerka Vukasa dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Melbourneu, Australija (br. 58)

97. Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-3-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

98. Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-4-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

99. Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, broj: 01-051-97-5-4/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58 )

100. Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj: 01-051-97-6-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

101. Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj: 01-051-97-7-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

102. Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj: 01-051-97-8-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

103. Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića, broj: 01-051-97-11-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

104. Odluka o odlikovanju Redom Stjepana Radića, broj: 01-051-97-12-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

105. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj: 01-051-97-13-1-6/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

106. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, broj: 01-051-97-13-2-3/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

107. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, broj: 01-051-97-13-3-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

108. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle, broj: 01-051-97-13-4-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

109. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, broj: 01-051-97-13-5-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

110. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, broj: 01-051-97-13-6-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

111. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića, broj: 01-051-97-13-7-2/1 (br. 58)

112. Odluka o odlikovanju Redom Hrvatskog trolista, broj: 01-051-97-15-2/1 od 27. sivbnja 1997. (br. 58)

113. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj: 01-051-97-16-5/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

114. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinskog rata, broj: 01-051-97-17-16/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

115. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj: 01-051-97-18-1/1 OD 27. svibnja 1997. (br. 58)

116. Odluka o imenovanju Dragana Đukića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 60)

117. Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba (br. 60)

118. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Jure Burića za župana Dubrovačko-neretvanske županije (br. 60)

119. Odluka o potvrđivanju izbora mr. Antuna Matića i Vinka Brnadića za podžupane Dubrovačko-neretvanske županije (br. 60)

120. Odluka o potvrđivanju izbora Rudolfa Königa za župana Vukovarsko-srijemske županije (br. 60)

121. Odluka o potvrđivanju izbora Andrije Matića i Mirka Jagetića za podžupane Vukovarsko -srijemske županije (br. 60 )

122. Odluka o potvrđivanju izbora Ante Bagarića za župana Požeško-slavonske županije (br. 60)

123. Odluka o potvrđivanju izbora Tomislava Radonića za podžupana Požeško-slavonske županije (br. 60)

124. Odluka o potvrđivanju izbora Mirka Tomca za župana Brodsko-posavske županije (br. 60)

125. Odluka o potvrđivanju izbora Vladimira Plavca i Šime Đurđevića za podžupane Brodsko-posavske županije (br. 60)

126. Odluka o potvrđivanju izbora Šime Prtenjače za župana Zadarske županije (br. 60)

127. Odluka o potvrđivanju izbora Ive Grbića i Božidara Longina za podžupane Zadarske županije (br. 60)

128. Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Glavaša za župana Osječko-baranjske županije (br. 60)

129. Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat i Mirka Blagojevića za podžupane Osječko-baranjske županije (br. 60)

130. Odluka o potvrđivanju izbora Ive Baice za župana Šibensko-kninske županije (br. 60)

131. Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Abramca i Vinka Marića za podžupane Šibensko-kninske županije (br. 60)

132. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Branimira Lukšića za župana Splitsko-dalmatinske županije (br. 60)

133. Odluka o potvrđivanju izbora mr. Nedjeljka Špire Ercega i Marka Bitange za podžupana Splitsko-dalmatinske županije (br. 60)

134. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Varaždinske županije (br. 60)

135. Odluka o potvrđivanju izbora Šimuna Kujavca za podžupana Varaždinske županije (br. 60)

136. Odluka o potvrđivanju izbora Nikole Gregura za župana Koprivničko-križevačke županije (br. 60)

137. Odluka o potvrđivanju izbora Damira Felaka i Branka Kolara za podžupane Koprivničko-križevačke županije (br. 60)

138. Odluka o potvrđivanju izbora Marijana Conera za župana Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 60)

139. Odluka o potvrđivanju izbora Vjerana Jurkovića i Ante Rade za podžupane Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 60)

140. Odluka o potvrđivanju izbora Ante Frkovića za župana Ličko-senjske županije (br. 60)

141. Odluka o potvrđivanju izbora Milana Jurkovića i Emila Tomljanovića za podžupane Ličko-senjske županije (br. 60)

142. Odluka o potvrđivanju izbora Đure Dečaka za župana Virovitičko-podravske županije (br. 60)

143. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Jergovića i Krunoslava Cukora za podžupane Virovitičko-podravske županije (br. 60)

144. Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Paseckog za župana Zagrebačke županije (br. 60)

145. Odluka o potvrđivanju izbora Damira Sesvečana i Ivana Šukera za podžupane Zagrebačke županije (br. 60)

146. Odluka o potvrđivanju izbora Želimira Hitreca za župana Krapinsko-zagorske županije (br. 60)

147. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Stanka Beline za podžupana Krapinsko-zagorske županije (br. 60)

148. Odluka o potvrđivanju izbora Đure Brodarca za župana Sisačko-moslavačke županije (br. 60)

149. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ivana Kosteckog i Željka Nenadića za podžupane Sisačko-moslavačke županije (br. 60)

150. Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Jelkovca za župana Karlovačke županije (br. 60)

151. Odluka o potvrđivanju izbora Željka Šančića i Mladena Kobasića za podžupane Karlovačke županije (br. 60)

152. Odluka o razrješenju dr. Konstantina Bosnića dužnosti počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Sydneyu (br. 62)

153. Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici (br. 62)

154. Odluka o razrješenju dr. Vere Tadić dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Hamburgu (br. 62)

155. Odluka o razrješenju Zdenka Karakaša dužnosti generlanog konzula Republike Hrvatske u Frankfurtu (br. 62)

156. Odluka o razrješenju Onesina Cvitana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji (br. 62)

157. Odluka o razrješenju dr. Mladena Andrlića dužnosti veleposlanika Republike Hrvatske u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji u Bruxellesu i zamjenika izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji u Bruxellesu i postavljanju za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 62)

158. Odluka o razrješenju dr. Ane Marije Bešker dužnosti veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču, organizaciji Ujedinjenih naroda za industrijski razvitak - UNIDO i Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju - IAEA i postavljanju za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 62)

159. Odluka o postavljenju mr. Nikole Grabića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 62)

160. Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam (br. 62)

161. Odluku o postavljenju Jerka Vukasa za generalnog konzula Republike Hrvatske, provincija Ontario (br. 62)

162. Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj: 01-051-97-13-4-2/1 (br. 63)

163. Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-6/1 (br. 63)

164. Odluka o razrješenju dr. Đorđa Pribičevića dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske (br. 64)

165. Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (br. 64)

166. Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (br. 64)

167. Odluka o potvrđivanju izbora Branka Levačića za župana Međimurske županije (br. 64)

168. Odluka o potvrđivanju izbora Dragutina Lesara i Marijana Vukšića za podžupane Međimurske županije (br. 64)

169. Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Istarske županije (br. 64)

170. Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh i Valtera Drandića za podžupane Istarske županije (br. 64 )

171. Odluka o potvrđivanju izbora Željka Žilića za podžupana Požeško-slavonske županije (br. 64)

172. Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Xie Xiqin, veleposlaniku Narodne Republike Kine Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (br. 66)

173. Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Vasile Leca, veleposlaniku Rumunjske Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 66 )

174. Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Ljubčo Troharov, veleposlaniku Republike Bugarske Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 66)

175. Odluka o potvrđivanju izbora Miljenka Cvjetka i Dorice Nikolić za zamjenike gradonačelnice Grada Zagreba (br. 71)

176. Odluka o potvrđivanju izbora Miroslava Hreljca za podžupana Varaždinske županije (br. 71)

177. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Nadzorne službe Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 71)

178. Odluka o imenovanju pomoćnika ministra razvitka i obnove (br. 71)

179. Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju (br. 71)

180. Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-7/1 od 20. lipnja 1997. (br. 72)

181. Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-8/1 od 26. lipnja 1997. (br. 72)

182. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-7/1 od 26. lipnja 1997. (br. 72)

183. Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstan, sa sjedištem u Almaty (br. 74)

184. Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i o postavljenju za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 74)

185. Odluka o osnivanju Vijeća za strateške odluke (br. 75)

186. Odluka o postavljenju dr. Ane Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 78)

187. Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Dablinu, Irska (br. 85)

188. Odluka o imenovanju Gerarda Danaher za počasnog konzula Republike Hrvatske u Irskoj (br. 85)

189. Odluka o potvrđivanju izbora Mate Regvara za podžupana Krapinsko-zagorske županije (br. 85)

190. Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Viteškom udruženju "Kumpanjija" (br. 90)

191. Odluka o postavljanju Daniela Bučana, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (br. 92)

192. Odluka o razrješenju Janka Vranyczany-Dobrinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji (br. 92)

193. Odluka o postavljanju prof. dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji (br. 92)

194. Oduka o postavljenju Vjekoslava Križanca za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj (br. 92)

195. Odluka o razrješenju Krešimira Alerića dužnosti konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini (br. 92)

196. Odluka o razrješenju Nevena Madeya dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske i imenovanju savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku (br. 92)

197. Odluka o razjrešenju prof. dr. Željka Matića dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku (br. 92)

198. Odluka o odlikovanju svećenika Dragutina Jagodića Spomenicom domovinske zahvalnosti (br. 93)

199. Odluka o odlikovanju prof. dr. med. Hansa Georga Borsta redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske (br. 93)

200. Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u Beču (OESS), i za veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO) (br. 93)

201. Odluka o postavljenju dr. Davorina Rudolfa izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za stalnog predstavnika - Guvernera Republike Hrvatske pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvitak (IFAD) (br. 93)

202. Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu (br. 93)

203. Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji (br. 93)

204. Odluka o postavljenju mr. Željka Šikića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 93)

205. Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 93)

206. Odluka o razrješenju Franke Barbić savjetnice Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo (br. 93)

207. Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj (br. 96)

208. Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvranrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj (br. 96)

209. Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori (br. 96)

210. Odluka o razrješenju Željka Bošnjaka dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Helsinkiju, Republika Finska (br. 96)

211. Odluka o razrješenju mr. Bože Prke dužnosti ministra financija (br. 96)

212. Odluka o razrješenju mr. Nike Bulića dužnosti ministra turizma (br. 96)

213. Odluka o imenovanju mr. Borislava Škegre, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske ministrom financija (br. 96)

214. Odluka o imenovanju Sergeja Morsona ministrom turizma (br. 96)

215. Odluka o razrješenju mr. Frane Krnića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova (br. 96)

216. Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom broj: 01-051-97-5-1/1 (br. 97)

217. Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom broj: 01-051-97-5-2/1 (br. 97)

218. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-3/1 (br. 97)

219. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-4/1 (br. 97)

220. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-8/1 (br. 97)

221. Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Izrael (br. 98)

222. Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Finskoj (br. 98)

223. Odluka o imenovanju mr. Vjekoslava Karlovčana za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama (br. 98)

224. Rješenje o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi (br. 98)

225. Odluka o postavljenju Hidajeta Biščevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji (br. 100)

226. Odluka o razrješenju Hidajeta Biščevića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

227. Odluku o razrješenju Vladimira Drobnjaka dužnosti veleposlanika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i zamjenika stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku (br. 100)

228. Odluka o postavljenju dr. Vere Tadić za veleposlanicu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

229. Odluka o postavljenju mr. Tončija Staničića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

230. Odluka o postavljenju Josipa Pare za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

231. Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100 )

232. Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom broj: 01-051-97-6-5/1 (br. 101)

233. Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom broj: 01-051-97-6-6/1 (br. 101)

234. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-9/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

235. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti broj: 01-051-97-18-3/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

236. Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinskog rata broj: 01-051-97-17-24/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

237. Odluka o postavljenju Luke Meštrovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli (br. 112)

238. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske (br. 107)

239. Odluka o postavljenju dr. Svjetlana Berkovića izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Državi Izraelu (br. 119)

240. Odluka o imenovanju Krešimira Alerića generalnim konzulom Republike Hrvatske u Australiji (br. 119)

241. Odluka o razrješenju mr. Marijana Kombola dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu (br. 119)

242. Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat za županicu Osječko-baranjske županije (br. 119)

243. Odluka o potvrđivanju izbora Marka Barišina za podžupana Osječko-baranjske županije (br. 119)

244. Odluka o izvanrednom promaknuću pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 120)

245. Odluka o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 120)

246. Odluka o odlikovanju broj:

01-012-97-131/1 (br. 120)

01-012-97-145/1 (br. 120)

01-012-97-135/1 (br. 120)

01-012-97-144/2 (br. 120)

01-012-97-47/1 (br. 120)

01-012-97-55/1 (br. 120)

01-012-97-72/1 (br. 120)

01-012-97-80/1 (br. 120)

01-012-97-96/1 (br. 120)

01-012-97-118/1 (br. 120)

01-012-97-48/1 (br. 120)

01-012-97-61/1 (br. 120)

01-012-97-71/1 (br. 120)

01-012-97-81/1 (br. 120)

01-012-97-97/1 (br. 120)

01-012-97-118/2 (br. 120)

01-012-97-124/1 (br. 120)

01-012-97-136/1 (br. 120)

01-012-97-144/3 (br. 120)

01-012-97-49/1 (br. 120)

01-012-97-58/1 (br. 120)

01-012-97-82/1 (br. 120)

01-012-97-98/1 (br. 120)

01-012-97-155/1 (br. 120)

01-012-97-63/1 (br. 120)

01-012-97-64/1 (br. 120)

01-012-97-60/1 (br. 120)

01-012-97-62/1 (br. 120)

01-012-97-54/1 (br. 120)

01-012-97-73/1 (br. 120)

01-012-97-99/1 (br. 120)

01-012-97-154/1 (br. 120)

01-012-97-144/7 (br. 120)

01-012-97-110/1 (br. 120)

01-012-97-100/1 (br. 120)

01-012-97-144/5 (br. 120)

01-012-97-144/6 (br. 120)

01-012-97-144/4 (br. 120)

01-012-97-50/1 (br. 120)

01-012-97-57/1 (br. 120)

01-012-97-83/1 (br. 120)

01-012-97-156/1 (br. 120)

01-012-97-51/1 (br. 120)

01-012-97-56/1 (br. 120)

01-012-97-74/1 (br. 120)

01-012-97-84/1 (br. 120)

01-012-97-66/2 (br. 120)

01-012-97-101/1 (br. 120)

01-012-97-107/2 (br. 120)

01-012-97-118/3 (br. 120)

01-012-97-124/3 (br. 120)

01-012-97-110/2 (br. 120)

01-012-97-125/1 (br. 120)

01-012-97-144/8 (br. 120)

01-012-97-144/10 (br. 120)

01-012-97-157/1 (br. 120)

01-012-97-52/1 (br. 120)

01-012-97-59/1 (br. 120)

01-012-97-75/1 (br. 120)

01-012-97-102/1 (br. 120)

01-012-97-110/4 (br. 120)

01-012-97-144/9 (br. 120)

01-012-97-53/1 (br. 120)

01-012-97-76/1 (br. 120)

01-012-97-86/1 (br. 120)

01-012-97-66/1 (br. 120)

01-012-97-93/1 (br. 120)

01-012-97-103/1 (br. 120)

01-012-97-107/1 (br. 120)

01-012-97-110/3 (br. 120)

01-012-97-144/11 (br. 120)

01-012-97-153/1 (br. 120)

247. Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori (br. 123)

248. Odluka o razrješenju Janka Vranyczany-Dobrinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg (br. 123)

249. Odluka o postavljenju dr. Željka Matića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg (br. 123)

250. Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomećnog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj (br. 126)

251. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske broj: 01-051-97-13-6-5/1 (br. 126)

252. Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića broj: 01-051-97-13-3-2/1 (br. 126)

253. Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera broj: 01-051-97-16-9/1 (br. 126)

254. Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj (br. 130)

255. Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom teniskom savezu (br. 133)

256. Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji (br. 134)

257. Odluka o imenovanju Davorina Zagorščaka za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini (br. 134)

258. Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom broj: 01-051-97-1-1/1 od 11. prosinca 1997. (br. 137)

259. Odluka o dodjeli Spomenice Domovinske zahvalnosti broj: 01-012-97-188/1 od 9. prosinca 1997. (br. 138)

260. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-97-178/2 od 26. studenog 1997. (br. 138)

261. Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kulturno umjetničkom društvu "PREPOROD" Dugo Selo (br. 138)

262. Odluka o razrješenju dr. Jurja Njavre dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske i imenovanju ministrom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (br. 139)

263. Odluka o razrješenju dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Malti (br. 139)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

a) UREDBE NA TEMELJU ZAKONSKE
OVLASTI

1. Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima (br. 6)

2. Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi (br. 8)

3. Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata dozvola za SR Njemačku (br. 25)

4. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji (br. 30)

5. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 32)

6. Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (br. 32)

7. Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su u postupku mirne reintegracije (br. 32)

8. Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije (br. 32)

9. Uredba o pravima povratnika (br. 33)

10. Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova (br. 33)

11. Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća (br. 33)

12. Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (br. 33)

13. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (br. 33)

14. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu (br. 33)

15. Uredba o gospodarenju šumama oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" (br. 33)

16. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 55)

17. Uredba o izmjenama Uredbe o pravima povratnika (br. 69)

18. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (br. 70)

19. Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju (br. 94)

20. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (br. 95)

21. Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 112)

22. Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi (br. 117)

23. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 138)

24. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (br. 139)

b) UREDBE

1. Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (br. 2)

2. Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu (br. 6)

3. Uredba o izmjeni Uredbe o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja (br. 6)

4. Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (br. 7)

5. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okliša (br. 7)

6. Uredba o Uredu za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 8)

7. Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru (br. 11)

8. Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (br. 11)

9. Uredba o usmjerenju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (br. 19)

10. Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (br. 34)

11. Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 34)

12. Uredba o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 36)

13. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (br. 40)

14. Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu (br. 40)

15. Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu ( br. 40)

16. Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji (br. 40)

17. Uredba o osnivanju Visoke škole za turizam u Šibeniku (br. 40)

18. Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave (br. 42)

19. Uredba o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 45)

20. Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (br. 51.)

21. Uredba o ukidanju Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (br. 54)

22. Uredba o dopuni Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 63)

23. Uredba o održavanju zgrada (br. 64)

24. Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (br. 64)

25. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave (br. 70)

26. Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (br. 76)

27. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda (br. 96)

28. Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" (br. 96)

29. Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju (br. 101)

30. Uredba o Državnoj ergeli lipicanaca (br. 101)

31. Uredba o povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (br. 113)

32. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 132)

33. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (br. 140)

c) ODLUKE

1. Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem i inozemnom tržištu kapitala (br. 2)

2. Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (br. 3)

3. Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Turske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci (br. 5)

4. Odluka o računanju vremena u 1997. godini (br. 6)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (br. 6)

6. Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru (br. 6)

7. Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa (br. 6)

8. Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade (br. 8)

9. Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke, dioničko društvo, Zagreb (br. 8)

10. Odluka o dopuni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu (br. 11)

11. Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu (br. 11)

12. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 11)

13. Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta (br. 12)

14. Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde (br. 12)

15. Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda (br. 15)

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (br. 15)

17. Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1997. godine (br. 15)

18. Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1997. godine (br. 15)

19. Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1997. godine (br. 15)

20. Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1997. godine (br. 15)

21. Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1997. godine (br. 15)

22. Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1997. godine (br. 15)

23. Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 16)

24. Odluka o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (br. 19)

25. Odluka o zabrani uvoza šećera (br. 19)

26. Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče (br. 19)

27. Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (br. 19)

28. Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (br. 19)

29. Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00 (br. 19)

30. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova (br. 19)

31. Odluka o potvrđivanju Odluke o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskmog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (br. 22)

32. Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (br. 23)

33. Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (br. 28)

34. Odluka o proglašenju 24. ožujka 1997. Danom žalosti (br. 29)

35. Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera (br. 29)

36. Odluka o izmjeni Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj (br. 29)

37. Odluka o ukidanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija (br. 29)

38. Odluka o ukidanju Vijeća za socijalnu politiku (br. 29)

39. Odluka o ukidanju Vijeća za mladež (br. 29)

40. Odluka o ukidanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom (br. 29)

41. Odluka o ukidanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske (br. 29)

42. Odluka o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti (br. 29)

43. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 32)

44. Odluka o davanju ovlasti tvrtki GRADNJA-PIRAMIDA d.o.o, Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 32)

45. Odluka o davanju ovlasti tvrtki TNT 35, PROTUEKSPLOZIVNA ZAŠTITA, Čakovec, za obavljanje poslova razminiranja (br. 32)

46. Odluka o prijenozu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (br. 33)

47. Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 34)

48. Odluka o utvrđivanju visine naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 34)

49. Odluka o izmjeni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba (br. 34)

50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzeća "RH-ALAN", Zagreb, (br. 34)

51. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 34)

52. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet (br. 35)

53. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag - područje Savudrije (br. 35)

54. Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu (br. 38)

55. Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (br. 38)

56. Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila (br. 38)

57. Odluka o davanju prethodne suglasnsoti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića" (br. 38)

58. Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (br. 40)

59. Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog crvenog križa (br. 42)

60. Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja (br. 43)

61. Odluka o metodologiji za izradu planova obrane (br. 43)

62. Odluka o ukidanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani" (br. 44)

63. Odluka o proglašenju 17. svibnja "Danom službi nacionalne sigurnosti" (br. 45)

64. Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 45)

65. Odluka o osnivanju Lučke uprave Split (br. 45)

66. Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina (br. 45)

67. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Hrvatskog registra brodova (br. 45)

68. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" (br. 45)

69. Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 49)

70. Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike HRvatske u vlasništvo Nadbiskupije Splitsko-Makarske u Splitu (br. 49)

71. Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek (br. 50)

72. Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1998. godinu (br. 50)

73. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za medicinu rada (br. 50)

74. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 51)

75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 51)

76. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "VB INVEST" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja (br. 52)

77. Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe (br. 53)

78. Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom (br. 54)

79. Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog registra, br. 54)

80. Odluka o davanju koncesije za osnivaje Slobodne zone Podi (br. 54)

81. Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo (br. 54)

82. Odluka o prijelazu dijela korisnika državnog proračuna na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice u 1997. godini (br. 56 )

83. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci (br. 56)

84. Odluka o dvanju suglasnosti na odluku o darovanju nekretnina u k.o. Pribić, Općini Krašić (br. 57)

85. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Beram, Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb (br. 57)

86. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb (br. 57)

87. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Sveti Jakov Barbari Hock (br. 57 )

88. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Ivanu i Jasni Oreč (br. 57).

89. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Nataši Smolčić (br. 57 )

90. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska, Anđelku Radalju (br. 57)

91. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog zemljišta u k.o. Novi, Zoranu Smolčiću (br. 57)

92. Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (br. 58)

93. Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske (br. 61)

94. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče (br. 61)

95. Odluka o davanju suglasnosti na Staut Lučke uprave Zadar (br. 61)

96. Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (br. 63)

97. Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju eksploatacijskog polja mineralne sirovine "Srednja Rijeka" Donji Miklouš, u k.o. Miklouš (br. 63)

98. Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i formiraje eksploatacijskog polja na k.č. broj 356/288, upisanoj u z.k.ul. broj 995, u k.o. Kunj (br. 63)

99. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 63)

100. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom (br. 65)

101. Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Koromačno (br. 65)

102. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (br. 65)

103. Odluka o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hanoveru (br. 69)

104. Odluka o prestanku Direkcije za javne investicije d.o.o, Zagreb, (br. 70)

105. Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju srednjetlačnoga distributivnoga plinovoda oko Grada Bjelovara (br. 70)

106. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (br. 70)

107. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 70)

108. Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin (br. 73)

109. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 73)

110. Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od DEM 300.000.000,00 (br. 74)

111. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 76)

112. Odluka o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma (br. 76)

113. Odluka o zaduženosti određenih poduzeća (br. 76)

114. Odluka o prestanku sanacije određenih poduzeća (br. 76)

115. Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji određenih poduzeća (br. 81)

116. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "PTT" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

117. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Exbel" p.o., Križ, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

118. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "A.B.C.D." d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

119. Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (br. 95)

120. Odluka o dopuni Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu (br. 95)

121. Odluka o zajamčenoj cijeni pšenice roda 1998. godine (br. 95)

122. Odluka o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1998. godine (br. 95)

123. Odluka o zajamčenoj cijeni soje roda 1998. godine (br. 95)

124. Odluka o zajamčenoj cijeni uljane rebice roda 1998. godine (br. 95)

125. Odluka o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 1998. godine (br. 95)

126. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakarac (br. 95)

127. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija (br. 95)

128. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uivozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 96)

129. Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb-Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan (br. 97)

130. Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland (br. 98)

131. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 101)

132. Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb, (br. 101)

133. Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera (br. 102)

134. Odluka o zabrani izvoza pšenice i pšeničnog brašna (br. 102)

135. Odluka o raspuštanju Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (br. 103)

136. Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (br. 103)

137. Odluka o davanju u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Obrtničkoj školi "Antun Horvat" u Đakovu (br. 103 )

138. Odluka o određivanuju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sv. Barbara (br. 106)

139. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Rakinić trade" d.o.o., Vukovar za obavljanje poslova razminiranja (br. 107)

140. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (br. 108)

141. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 112)

142. Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Nerežišća (br. 112)

143. Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradac (br. 112)

144. Odluka o raspisivanju izbora za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (br. 115)

145. Odluka o raspisivanju izbora za članove gradskih vijeća gradova: Vis, Orahovica, Makarska i Pregrada, te za članove općinskih vijeća: Civljane, Jelenje, Viškovo, Tučepi, Lanišće, Lastovo, Gradac, Nerešišća i Vinodolska općina (br. 115)

146. Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Magistralnoga plinovoda DN 500 Zagreb-Karlovac (br. 117)

147. Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Dubrovačke Biskupije (br. 117)

148. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat (br. 117)

149. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik (br. 117)

150. Odluka o sanaciji određenih poduzeća (br. 118)

151. Odluka o izmjenama Odluke o zaduženosti određenih poduzeća (br. 118)

152. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 119)

153. Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (br. 119)

154. Odluka o izmjeni Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1997. godini (br. 119)

155. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera (br. 119)

156. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina (br. 126)

157. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preoblikovanju Javnog poduzeća "Kumrovec" u društvo s ograničenom odgovornošću (br. 126)

158. Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o usklađenju Javnog poduzeća "Kumrovec" sa Zakonom o trgovačkim društvima (br. 126)

159. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Perić Miroslav - Miro" d.o.o., Stupnik za obavljanje poslova razminiranja (br. 129)

160. Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Hodeks" d.o.o., Petrinja, za obavljanje poslova razminiranja (br. 129)

161. Odluka o prijenosu prava vlasnikštva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske na Općinu Jelsa (br. 129)

162. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje (br. 129)

163. Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik (br. 129)

164. Odluka o dopuni Odluke o sanaciji određenih poduzeća (br. 132)

165. Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (br. 132 )

166. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 139)

167. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče (br. 139)

168. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb-Goričan d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan (br. 139)

169. Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb (br. 139)

170. Odluka o isključenju iz opće uporabe dijela pomorskog dobra radi izgradnje objekta infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, na lokaciji "Plat-Dubrovnik" (br. 139)

171. Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim željeznicama (br. 139)

172. Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (br. 140)

173. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica (br. 142)

174. Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom (br. 142)

175. Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini (br. 142)

176. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata (br. 142)

177. Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 142)

178. Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini (br. 142)

d) RJEŠENJA

1. Rješenje o imenovanju Josipa Belamarića pomoćnikom ministra kulture (br. 2)

2. Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera privremenim ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda (br. 2)

3. Rješenje o imenovanju Marijana Križića zamjenikom ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (br. 5 )

4. Rješenje o imenovanju Tomislava Družaka predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 5)

5. Rješenje o razrješenju Petra Pašića dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljane (br. 5)

6. Rješenje o imenovanju Zvonimira Puljića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljane (br. 5)

7. Rješenje o imenovanju Cvitka Teskere povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u općini Civljani (br. 5)

8. Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste" (br. 5)

9. Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Zagreb (br. 5)

10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju požeško-slavonsku (br. 5)

11. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ratne zločine (br. 5)

12. Rješenje o razrješenju Silvia Mićina dužnosti direktora Rpeubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (br. 6)

13. Rješenje o razrješenju mr. Damira Zorića položaja predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 6)

14. Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (br. 6)

15. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 7)

16. Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 7)

17. Rješenje o razrješenju Ivane Halle položaja pomoćnice ministra gospodarstva (br. 88)

18. Rješenje o imenovanju dr. Milana Čuvala pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 8)

19. Rješenje o razrješenju dr. Ivana Šimonovića dužnosti člana Državne komisije za granice (br. 8)

20. Rješenje o imenovanju Zorana Pičuljana članom Državne komisije za granice (br. 8)

21. Rješenje o razrješenju mr. Josipa Belamarića položaja pomoćnika ministra kulture (br. 11)

22. Rješenje o imenovanju mr. Maria Kezića pomoćnikom ministra kulture (br. 11)

23. Rješenje o razrješenju Lovre Pejkovića položaja zamjenika predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 11)

24. Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića predstojnikom Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 11)

25. Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države (br. 17)

26. Rješenje o razrješenju mr. Luke Stojakovića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

27. Rješenje o razrješenju Franje Prebanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

28. Rješenje o razrješenju dr. Stjepana Tanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

29. Rješenje o razrješenje mr. Tomislava Vodopije položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

30. Rješenje o razrješenju mr. Mate Brstila položaja ravnatelja Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

31. Rješenje o imenovanju prof. dr. Stanislava Severa pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

32. Rješenje o imenovanju mr. Mate Brstila pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

33. Rješenje o imenovanju mr. Miroslava Božića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

34. Rješenje o imenovanju dr. Zlatka Homena pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

35. Rješenje o imenovanju Domagoja Ante Petrića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

36. Rješenje o imenovanju Nikole Vidaka pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

37. Rješenje o imenovanju Antuna Babića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

38. Rješenje o imenovanju Marijana Buconjića pomoćnikom ministra povratka i useljenišva (br. 17)

39. Rješenje o imenovanju Renate Pekorari ravnateljicom Hrvatske informacijsko dokumentacijske referalne agencije (br. 19)

40. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova (br. 19)

41. Rješenje o razrješenju Aleksandra Russoa položaja pomoćnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 22)

42. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 23)

43. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar (br. 23)

44. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče (br. 23)

45. Rješenje o razrješenju Snježane Bagić pložaja tajnice Ministarstva pravosuđa (br. 28)

46. Rješenje o razrješenju Mladena Matvijeva položaja zamjenika ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (br. 28)

47. Rješenje o imenovanju Zorislava Šubarića zamjenikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (br. 28)

48. Rješenje o razrješenju Miljenka Žagara dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 28)

49. Rješenje o imenovanju mr. Ivana Bekavca ravnateljem Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 28)

50. Rješenje o razrješenju Gordane Butković položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 30)

51. Rješenje o imenovanju Gordane Valčić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za zaštitu okoliša (br. 30)

52. Rješenje o imenovanju Svjetlana Berkovića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 30)

53. Rješenje o razrješenju Milovana Baletića položaja predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 30)

54. Rješenje o imenovanju mr. Nevena Jurice predstojnikom Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 30)

55. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (br. 30)

56. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 30)

57. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izbedbu Projekta Državne riznice te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke (br. 30)

58. Rješenje o razrješenju Ivana Tešije dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 32)

59. Rješenje o imenovanju Ivana Vrljića članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 32 )

60. Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu rastne štete (br. 32)

61. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete (br. 32)

62. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (br. 32)

63. Rješenje o razrješenju mr. Josipa Jurasa dužnosti člana Komisije za zatočene i nestale (br. 41)

64. Rješenje o imenovanju mr. Stjepana Adanića članom Komisije za zatočene i nestale (br. 41)

65. Rješenje o imenovanju dr. Zdravka Švigira pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 42)

66. Rješenje o imenovanju Branke Bobanović tajnicom Ministarstva povratka i useljeništva (br. 42)

67. Rješenje o imenovanju Sonje Lovrečić glavnim tajnikom Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 42)

68. Rješenje o imenovanju prim. dr. Miroslava Gluhinića tajnikom Ministarstva zdravstva (br. 45)

69. Rješenje o imenovanju Igora Mrduljaša zamjenikom predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 45)

70. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 47)

71. Rješenje o razrješenju Stanka Lipnjaka položaja pomoćnika ministra uprave (br. 52)

72. Rješenje o razrješenju Senke Andrijašević Rac položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 52)

73. Rješenje o razrješenju dr. Rudolfa Vouka položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa (br. 52)

74. Rješenje o razrješenju Marijana Bulata položaja pomoćnika ministra turizma (br. 52)

75. Rješenje o imenovanju mr. Zorana Anušića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 52)

76. Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 52)

77. Rješenje o razrješenju Davora Šterna dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 52)

78. Rješenje o imenovanju mr. Nenada Porgesa članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 52)

79. Rješenje o imenovanju prof. dr. Stjepana Jecića članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" (br. 52)

80. Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra (br. 52)

81. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra (br. 52)

82. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države (br. 52)

83. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države (br. 52)

84. Rješenje o razrješenju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici (br. 52)

85. Rješenje o imenovanju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici (br. 52)

86. Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede (br. 52)

87. Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede (br. 52)

88. Rješenje o razrješenju Danice Damjanović položaja pomoćnice ministra pravosuđa (br. 53)

89. Rješenje o razrješenju Stjepana Brolicha položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 53)

90. Rješenje o imenovanju Krešimira Vilajtovića tajnikom Ministarstva pravosuđa (br. 53)

91. Rješenje o imenovanju Gordane Borojević pomoćnicom ministra turizma (br. 53)

92. Rješenje o razrješenju dr. Ivana Mihela dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (br. 53)

93. Rješenje o imenovanju dr. Josipa Stipanova vršiteljem dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (br. 53)

94. Rješenje o razrješenju Slavka Begića položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 60)

95. Rješenje o imenovanju Radovana Majskog pomoćnikom ministra pravosuđa (br. 60)

96. Rješenje o imenovanju Nikole Živkovića pomoćnikom ministra kulture (br. 60)

97. Rješenje o imenovanju dr. Adama Grubora pomoćnikom ministra prosvjete i športa (br. 60)

98. Rješenje o razrješenju Milivoja Tomaša položaja predstojnika Ureda za suradnju s mirovnim operacijama (br. 60)

99. Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića predstojnikom Ureda za suradnju s mirovnim operacijama (br. 60)

100. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste (br. 60)

101. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Split (br. 60)

102. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (br. 60)

103. Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 60)

104. Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika i zamjenika članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 60)

105. Rješenje o razrješenju Vjerana Jurkovića položaja pomoćnika ministra privatizacije (br. 62)

106. Rješenje o imenovanju Mirka Tankosića pomoćnikom ministra uprave (br. 62)

107. Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda (br. 62)

108. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 66)

109. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 66)

110. Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije (br. 66)

111. Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije (br. 66)

112. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 66)

113. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 66)

114. Rješenje o imenovanju mr. Nevena Mimice pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 71)

115. Rješenje o imenovanju Branka Kaleba pomoćnikom ministra kulture (br. 71)

116. Rješenje o imenovanju Davora Mrduljaša pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 71)

117. Rješenje o imenovanju Marije Došen pomoćnicom ministrice prosvjete i športa (br. 71)

118. Rješenje o razrješenju Nenada Golca položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

119. Rješenje o razrješenju Ante Stojana položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

120. Rješenje o imenovanju Zvonimira Nagyja savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

121. Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 71)

122. Rješenje o razrješenju Zorislava Balića položaja zamjenika ravnatelja Državne uprave za vode (br. 74)

123. Rješenje o imenovanju Zorislava Balića ravnateljem Državne uprave za vode (br. 74)

124. Rješenje o imenovanju Marije Bulat savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 74)

125. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb, (br. 74)

126. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 74)

127. Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju (br. 74)

128. Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju (br. 74)

129. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 74)

130. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 74)

131. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 74)

132. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 74)

133. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju (br. 74)

134. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju (br. 74)

135. Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju (br. 74)

136. Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju (br. 74)

137. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju (br. 74)

138. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju (br. 74)

139. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju (br. 74)

140. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju (br. 74)

141. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju (br. 74)

142. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju (br. 74)

143. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju (br. 74)

144. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju (br. 74)

145. Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 74)

146. Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 74)

147. Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Krapinsko-zagorsku županiju (br. 74)

148. Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvtske za Krapinsko-zagorsku županiju (br. 74)

149. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju (br. 74)

150. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju (br. 74)

151. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 74)

152. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 74)

153. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju (br. 74)

154. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju (br. 74)

155. Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

156. Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

157. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju (br. 74)

158. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju (br. 74)

159. Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju (br. 74)

160. Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju (br. 74)

161. Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju (br. 74)

162. Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju (br. 74)

163. Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 74)

164. Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 74)

165. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

166. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljane (br. 76)

167. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Jelenje (br. 76)

168. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lastovo (br. 76)

169. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Orahovici (br. 76)

170. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Pregradi (br. 76)

171. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Tučepi (br. 76)

172. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vinodolskoj (br. 76)

173. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Visu (br. 76)

174. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Viškovo (br. 76)

175. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa (br. 77)

176. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 77)

177. Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravkse županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 77)

178. Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravkse županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 77)

179. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Makarskoj (br. 87)

180. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lanišće (br. 93)

181. Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela čanova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 93)

182. Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 93)

183. Rješenje o imenovanju Filka Ceznera pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 96)

184. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (br. 96)

185. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (br. 96)

186. Rješenje o razrješenju Milovana Šibla dužnosti direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (br. 97)

187. Rješenje o imenovanju Branka Salaja direktorom Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (br. 97)

188. Rješenje o razrješenju dr. Ivana Škore položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 98)

189. Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 100)

190. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 100)

191. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji (br. 103)

192. Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 104)

193. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 104)

194. Rješenje o razrješenju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 104)

195. Rješenje o imenovanju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 104)

196. Rješenje o razrješenju dr. Ivana Legca pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza (br. 109)

197. Rješenje o imenovanju Željka Vivode pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza (br. 109)

198. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju (br. 109)

199. Rješenje o razrješenju Željka Lalića položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 113)

200. Rješenje o imenovanju Romana Note pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 113)

201. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gradac (br. 113)

202. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nerežišća (br. 113)

203. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" (br. 113)

204. Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 113)

205. Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulutrnog zavoda (br. 113)

206. Rješenje o razrješenju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvtske za Grad Zagreb (br. 113)

207. Rješenje o imenovanju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 113)

208. Rješenje o razrješenju dr. Svjetlana Berkovića položaja ravnatelja Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 117)

209. Rješenje o imenovanju dr. Mladena Andrlića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 117)

210. Rješenje o razrješenju dr. Nenada Stuparića položaja pomoćnika ministra zdravstva (br. 121)

211. Rješenje o imenovanju dr. Nevena Henigsberga pomoćnikom ministra zdravstva (br. 121)

212. Rješenje o razrješenju dr. Nevena Henigsberga položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

213. Rješenje o imenovanju Suzi Diane Matić Kovačević savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

214. Rješenje o imenovanju Dolores Mijatović savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

215. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 121)

216. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 126)

217. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 126)

218. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 130)

219. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 130)

220. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 130)

221. Rješenje o razrješenju prof. dr. Srećka Jelinića, položaja predstojnika Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

222. Rješenje o imenovanju Snježane Bagić, predstojnicom Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

223. Rješenje o imenovanju Tomislava Penića, zamjenikom predstojnice Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

224. Rješenje o imenovanju Jasnice Daničić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za vode (br. 140)

225. Rješenje o razrješenju Stipe Hrkaća dužnosti zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 140)

226. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 140)

227. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 140)

228. Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 140)

e) OSTALI AKTI

1. Državni plan obrane od poplava (br. 8)

2. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 8)

3. Program Hrvatske garancijske agencije "Razvitak" (br. 26)

4. Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancisjke agencije za unapređivanje malih poduzetnika (br. 26)

5. Zaključci (br. 71)

6. Program Hrvatske garancijske agencije "Start" (br. 77)

7. Izmjena Općih uvjeta isporuke električne energije (br. 81)

8. Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske (br. 106)

9. Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (br. 119)

MINISTARSTVO FINANCIJA

a) MINISTAR

1. Pregled izdanih jamstava u 1996. godini (br. 2)

2. Program Posebnog dijela državnog stručnog ispita s upravnog područja financija (br. 4)

3. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Export Development iz Ottawe, Kanada (br. 8)

4. Pravilnik o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike (br. 12)

5. Naputak o provođenju odredbi Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica, Europske unije (br. 22)

6. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora između Ministarstva obrane i Bell Helicopter Textron, Kanada i Ugovora o uvjetima financiranja između Ministarstva obrane i Export Development Corporation (EDC), Kanada (br. 24)

7. Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj i dodijeljenom broju dionica Republici Hrvatskoj (br. 27)

8. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i "Torpedo" d.d. Rijeka o financiranju isporuke traktora korištenjem sredstava Proračuna (br. 27)

9. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 27)

10. Pregled izdanih jamstava u 1997. godini (br. 34)

11. Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES (br. 35)

12. Odluka o davanju suglasnosti Brodograđevnoj industriji "3. maj" d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju 2 broda "3. maj" Brodogradilište d.d., Rijeka za stranog naručitelja (br. 37)

13. Naputak o provedbi Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (br. 40)

14. Pravilnik o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove i usluge (br. 41)

15. Uputa o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika državnog proračuna (br. 45)

16. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 47)

17. Pravilnik o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji (br. 48)

18. Naputak o sastavljanju polugodišnjeg financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika (br. 56)

19. Naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice (br. 60)

20. Pregled izdanih jamstava u 1997. godini (br. 63)

21. Odluka o visini osiguranih štednih uloga od 20. lipnja 1997. godine (br. 65)

22. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (br. 73)

23. Pravilnik o sadržaju i načinu financijskog izvješćivanja za jedinice lokalne samouprave u kojima su nastale područne promjene (br. 76)

24. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine (br. 85)

25. Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata zajma odobrenog RH Alan d.o.o. (br. 88)

26. Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata zajma odobrenog RH Alan d.o.o. (br. 90)

27. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 93)

28. Odluka o davanju suglasnosti brodograđevnoj industriji "3. maj" d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. maj" brodogradilište d.d. Rijeka za Intershipping Co., Malta, i Doria Shipping Co., Liberia (br. 97)

29. Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za kredit Bayerische Landesbank Girocentrale, München, društvu Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, za kreditiranje plasmana kombajna, berača kukuruza, utovarivača i priključnih uređaja (br. 102)

30. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (br. 113)

31. Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (br. 114)

32. Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girocentrale, München, koji će se koristiti za kreditiranje poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednim gospodarstvima razvojačenih hrvatskih branitelja (br. 130)

33. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini (br. 137)

34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (br. 142)

35. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amortizaciji (br. 142)

b) RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

1. Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9. Zakona o carinskoj tarifi (br. 1)

2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske (br. 38)

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku (br. 137)

4. Rješenje o početku rada Carinske ispostave Strmica Carinarnice Šibenik (br. 137)

MINISTARSTVO OBRANE

1. Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe (br. 1)

2. Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1996. godine (br. 5)

3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa "hrvatskih branitelja" zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u zdravstvu (br. 31)

4. Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane (br. 112)

MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE

1. Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 51)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza (br. 4)

2. Pravilnik o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara (br. 5)

3. Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (br. 5)

4. Pravilnik o zaštitarskoj iskaznici (br. 5)

5. Pravilnik o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja osoba za čuvara (br. 12)

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (br. 32)

7. Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 32)

8. Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (br. 34)

9. Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 35)

10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova (br. 38)

11. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska ili detektivska djelatnost (br. 40)

12. Naredba o ograničenju prometa na cestama (br. 65)

13. Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 76)

14. Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 87)

15. Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite (br. 119)

16. Pravilnik o detektivskoj iskaznici (br. 119)

17. Rješenje o određivanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektivske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektivske iskaznice (br. 119)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

1. Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu (br. 44)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1. Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (br. 30)

2. Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge (br. 4)

3. Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), za školsku godinu 1997./98.) (br. 67)

4. Stručno-teorijski i praktični dio programa (naukovanje) za zanimanja:

DIMNJAČAR (br. 84)

DRVOTOKAR (br. 84)

GRADITELJ DRVENIH BRODOVA (br. 84)

GRADITELJ METALNIH BRODOVA (br. 84)

GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA (br. 84)

KLOBUČAR (br. 84)

KLESAR (br. 84)

KOTLAR (br. 84)

KOVAČ (br. 84)

KOZMETIČAR (br. 84)

KROVOPOKRIVAČ (br. 84)

LJEVAČ (br. 84)

MLJEKAR (br. 84)

OBUĆAR (br. 84)

OPTIČAR (br. 84)

PEDIKER (br. 84)

PISMOSLIKAR (br. 84)

PUŠKAR (br. 84)

SLASTIČAR (br. 84)

TAPETAR (br. 84)

URAR (br. 84)

ZLATAR (br. 84)

5. Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte (br. 86)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (br. 108)

7. Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (br. 125)

8. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor autolakirer (br. 125)

9. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj drvenih brodova (br. 125)

10. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj metalnih brodova (br. 125)

11. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj plastičnih brodova (br. 125)

12. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor dimnjačar (br. 125)

13. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor drvotokar (br. 125)

14. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor ljevač (br. 125)

15. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tapetar (br. 125)

16. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj gudalačkih glazbala (br. 125)

17. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj orgulja (br. 125)

18. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj trzalačkih glazbala (br. 125)

19. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kotlar (br. 125)

20. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kovač (br. 125)

21. Odluka o davanju potpore za rast i razvoj malog gospodarstva (br. 133)

22. Odluka o davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže konzultanata (br. 133 )

23. Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata (br. 133)

24. Poslovnik o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata (br. 133)

MINISTARSTVO KULTURE

1. Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka" (br. 85)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1. Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

2. Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

3. Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 1)

4. Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

5. Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

6. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 1)

7. Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 2)

8. Pravilnik o obavljanju lova ramponom (br. 4)

9. Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla (br. 4)

10. Objava o brisanju iz Upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 4)

11. Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (br. 7)

12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu (br. 7)

13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinu (br. 7)

14. Pravilnik o dopuni Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (br. 10)

15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju privrednog i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala (br. 10)

16. Pravilnik o uređivanju šuma (br. 11)

17. Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu (br. 17)

18. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina (br. 17)

19. Pravilnik o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole (br. 19)

20. Naredba o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača (br. 28)

21. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Nizozemske (br. 28)

22. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Republike Češke (br. 28)

23. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Italije (br. 28)

24. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke (br. 28)

25. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke - pokrajine Evros (br. 28)

26. Rješenje o imenovanju člana Komisije za zaštitu bilja (br. 29)

27. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (br. 30)

28. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 41)

29. Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 43)

30. Popis pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje superanaliza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (br. 44)

31. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 47)

32. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Španjolske (br. 48)

33. Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva (br. 50)

34. Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

35. Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

36. Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

37. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 50)

38. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena (br. 50)

39. Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 53)

40. Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke - pokrajine Evros (br. 57)

41. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za obavljanje malog ribolova (br. 63)

42. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 63)

43. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 63)

44. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebaljavati u gospodarskom ribolovu na moru (br. 63)

45. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 64)

46. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske regije Sofia (br. 64)

47. Dopuna Popisa priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj (br. 64)

48. Dopuna Popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj (br. 64)

49. Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 69)

50. Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (br. 69)

51. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 69)

52. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Republike Irske (br. 69)

53. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva (br. 69)

54. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Češke (br. 71)

55. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia i Vratza (br. 71)

56. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije -pokrajina Limburg (br. 72)

57. Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (br. 74)

58. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et.al. iz Republike Mađarske i Rumunjske (br. 76)

59. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et.al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (br. 76)

60. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala (br. 79)

61. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i priozvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen i Montana (br. 88)

62. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Indije (br. 90)

63. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 92)

64. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad priozvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 92)

65. Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 92)

66. Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 92)

67. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Bangladeša (br. 93)

68. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Malezije (br. 93)

69. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom sa Madagaskara (br. 93)

70. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 94)

71. Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 95)

72. Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke (br. 96)

73. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 97)

74. Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina Limburg (br. 97)

75. Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (br. 99)

76. Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et.al. (br. 100)

77. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ribarskog inspektora za morsko ribarstvo (br. 102)

78. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (br. 102)

79. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Mađarske i Rumunjske (br. 102)

80. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige i Sardegena (br. 107)

81. Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja (br. 112)

82. Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinu (br. 117)

83. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine Nizozemske - regija Brabant (br. 118)

84. Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (br. 118)

85. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (br. 121)

86. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na podruju županija: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske (br 121)

87. Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 122)

88. Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u veterinarstvu (br. 122)

89. Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za zaštitu bilja (br. 124)

90. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe i ribljih proizvoda - svježih, zamrznutih ili prerađenih podrijetlom iz Kine - objekta No 3200/02226 (br. 124)

91. Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja (br. 129)

92. Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih sirovina, u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u proizvodnji mesnih proizvoda (br. 129)

93. Pravilnik o dopuni Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja (br. 130)

94. Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 135)

95. Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 135)

96. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (br. 136)

97. Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru (br. 136)

98. Pravilnik o naknadi za obavljanje maloga ribolova (br. 136)

99. Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru (br. 136)

100. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 136)

101. Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 136)

102. Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 136)

103. Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 136)

104. Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 136)

105. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike - regije Banska Bystrica, Komarno, Krupina, Levice, Nitra, Nove Mesto na Vahom, Nove Zamky, Partizanske, Rimavska Sobota, Zarnovica, Ziar nad Hronom i Zvolen (br. 137)

106. Pravilnik o obveznom označivanju životinja (br. 139)

107. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1998. godini (br. 142, str. 4614)

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga (br. 2)

2. Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Istarske (br. 2)

3. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa (br. 2)

4. Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Primosko-goranske (br. 5)

5. Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Ličko-senjske

(br. 5)

6. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (br. 6)

7. Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (br. 6)

8. Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (br. 24)

9. Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (br. 24)

10. Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom, dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala (br. 28)

11. Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu (br. 28)

12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije (br. 29)

13. Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 32)

14. Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i načinu zaustavljanja prometa na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini (br. 34)

15. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (br. 34)

16. Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske (br. 45)

17. Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa (br. 45)

18. Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu (br. 45)

19. Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica (br. 45)

20. Naredba o visini naknade za baždarenje brodica (br. 45)

21. Pravilnik o autobusnim stajalištima (br. 48)

22. Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova (br. 48)

23. Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske (br. 48)

24. Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste (br. 51)

25. Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (br. 51)

26. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske (br. 52)

27. Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 56)

28. Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja (br. 75)

29. Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola (br. 75)

30. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (br. 75)

31. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (br. 76)

32. Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (br. 76)

33. Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske (br. 94)

34. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja (br. 95)

35. Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 102)

36. Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe (br. 103)

37. Naredba o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (br. 105)

38. Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 117)

39. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (br. 118)

40. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (br. 118)

41. Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 138)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 35)

2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 56)

3. Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima (br. 63)

4. Sudski poslovnik (br. 80)

5. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (br. 81)

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 131)

7. Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Neskovci (br. 142)

MINISTARSTVO TURIZMA

1. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (br. 11)

2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (br. 23)

3. Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog putničkog prometa u 1997. (br. 23)

4. Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog putničkog prometa u 1997. (br. 23)

5. Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata (br. 45)

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (br. 47)

7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (br. 47)

8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije (br. 47)

9. Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština" (br. 49)

10. Program o izmjenama i dopunama Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma (br. 55)

11. Izmjena Naputka za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština" (br. 61)

12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (br. 69)

13. Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (br. 71)

14. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (br. 75)

15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja (br. 75)

16. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana (br. 75)

17. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku turističkih vodiča (br. 75)

18. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku putničkih agencija (br. 75)

MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE

1. Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate (br. 1)

2. Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji (br. 125)

3. Dopuna Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate (br. 137)

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

1. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (br. 43)

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

1. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika u obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnih inspektora i viših prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa (br. 6)

2. Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanih obrta (br. 34)

3. Pravilnika o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave te trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 1997./98. (br. 38)

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih (br. 61)

5. Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika (br. 98)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje (br. 103)

7. Pravilnik o vrsti stručne spreme školskih nadzornika i drugih stručnih osoba koje se ovlašćuju za stručno-pedagoški nadzor (br. 119)

8. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (br. 133)

9. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (br. 133)

10. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (br. 133)

11. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (br. 133)

12. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (br. 134)

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova (br. 1)

2. Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada (br. 2)

3. Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1997. godine (br. 17)

4. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 19)

5. Program posebnoga dijela državnoga stručnog ispita za zvanje inspektora rada (br. 24)

6. Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (br. 29)

7. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 30)

8. Odluka o podjeli Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika (br. 37)

9. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 41)

10. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i o tehničkim pregledima izgrađenih objekata (br. 46)

11. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (br. 48)

12. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 74)

13. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 108)

14. Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 118)

MINISTARSTVO UPRAVE

1. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga i registra stranih udruga i obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga (br. 101)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1. Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava (br. 13)

2. Rješenje o određivanju Referentnog centra za urolitijazu Ministarstva zdravstva (br. 15)

3. Rješenje o određivanju Referentnog centra za dječju gastroenterologiju i prehranu Ministarstva zdravstva (br. 15)

4. Naredba o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme (br. 26)

5. Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava (br. 26)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (br. 29)

7. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (br. 31)

8. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva (br. 34)

9. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (br. 38)

10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (br. 49)

11. Naredba o dopuni Naredbe o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme (br. 51)

12. Rješenje o određivanju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za ortopediju Ministarstva zdravstva (br. 58)

13. Rješenje o određivanju Odjela za dječju traumatologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (br. 62)

14. Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja (br. 77)

15. Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

16. Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (br. 113)

17. Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu (br. 132)

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

1. Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija (br. 2)

2. Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija i pripomoći studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija te poslijedoktorandima (br. 26)

3. Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja (br. 29)

4. Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta (br. 38)

5. Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava (br. 38)

6. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (br. 41)

7. Pravilnik o upisniku studentskih zborova (br. 41)

8. Pravilnik o upisniku studentskih udruga (br. 41)

9. Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja (br. 79)

10. Pravilnik o dopuni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (br. 125)

11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja (br. 135)

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

1. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike "Hrvatskih voda" ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata (br. 1)

2. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (br. 78)

3. Pravilnik o vođenju očevidnika o količini i kakvoći izvađenih tvari (br. 78)

4. Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju obavljati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (br. 102)

5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (br. 102)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (br. 123)

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

1. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja meteorologije i hidrologije (br. 37)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1. Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, popravkama i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila (br. 12)

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakako-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode (br. 12)

3. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za sol za prehranu ljudi (br. 15)

4. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja (certificiranja) i nadzora predmeta od plemenitih kovina (br. 22)

5. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (br. 23)

6. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (br. 23)

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (br. 24)

8. Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri obilježavanju, označivanju i pakiranju tekstilnih proizvoda te pri označivanju, deklariranju i pakiranju gotove kože, krzna i proizvoda od prirodne i umjetne kože (br. 31)

9. Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (br. 43)

10. Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te naknade za slike državnih žigova (br. 43)

11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (br. 47)

12. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack-proizvode (br. 52)

13. Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu (br. 52)

14. Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja (br. 53)

15. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene (br. 69)

16. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti (br. 69)

17. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (br. 69)

18. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (br. 74)

19. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila (br. 79)

20. Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (br. 79)

21. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu (br. 91)

22. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (br. 92)

23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći mesnih proizvoda (br. 96)

24. Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode (br. 96)

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (br. 96)

26. Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjaka, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (br. 96)

27. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila (br. 97)

28. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (br. 111)

29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina, majoneze i njima srodnih proizvoda (br. 112)

30. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 112)

31. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (br. 112)

32. Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 112)

33. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri koncentracija ispušnih plinova benzinskih Otto motora s unutarnjim izgaranjem (br. 115)

34. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (br. 115)

35. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 128)

36. Pravilnik o dopuni Pravilnika o kvaliteti jaja i priozvoda od jaja (br. 128)

37. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila (br. 132)

38. Naputak o izmjenama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (br. 132)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1996. godine (br. 1)

2. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1996. godine (br. 1)

3. Metodološke osnove za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti - NKD (br. 12)

4. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1997. godine (br. 13)

5. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u siječnju 1997. godine (br. 13)

6. Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije (IND) (br. 18)

7. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u veljači 1997. godine (br. 26)

8. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1997. godine (br. 26)

9. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1997. godine (br. 34)

10. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u ožujku 1997. godine (br. 34)

11. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u travnju 1997. godine u odnosu na ožujak 1997. godine (br. 47)

12. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1997. godine (br. 47)

13. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1997. godine (br. 56)

14. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u svibnju 1997. godine (br. 56)

15. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u lipnju 1997. godine (br. 67)

16. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1997. godine (br. 67)

17. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD1 (br. 68)

18. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1997. godine (br. 79)

19. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1997. godine (br. 79)

20. Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga NIPU 97 za Godišnji izvještaj industrije (IND-21) (br. 82)

21. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u kolovozu 1997. godine (br. 92)

22. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1997. godine (br. 92)

23. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u rujnu 1997. godine (br. 102)

24. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1997. godine (br. 102)

25. Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (br. 104)

26. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1997. godine (br. 118)

27. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1997. godine (br. 118)

28. Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u studenom 1997. godine (br. 129)

29. Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1997. godine (br. 129)

HRVATSKA NARODNA BANKA

1. Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i protfolio ulaganjima (br. 4)

2. Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1996. godinu (br. 4)

3. Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporaumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba (br. 17)

4. Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske (br. 28)

5. Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 28)

6. Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih pravnih osoba (br. 28)

7. Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti ovlaštenoj banci za poslove s inozemstvom kod koje otvara devizni račun (br. 28)

8. Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka u inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (br. 28)

9. Odluka o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica (br. 30)

10. Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica (br. 30)

11. Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica (br. 30)

12. Odluka o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica (br. 30)

13. Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice (br. 30)

14. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 32)

15. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 38)

16. Odluka o razrješenju mr. Bogomila Cote funkcije dužnosti glavnog direktora Zavoda za platni promet (br. 38)

17. Odluka o imenovanju Dinka Zidarevića za glavnog direktora Zavoda za platni promet (br. 38)

18. Upute o postupku registracije obveza po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene tog duga (br. 34)

19. Uputa o popunjavanju obrazaca za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom (br. 48)

20. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Dr. FRANJO TUĐMAN" (br. 49)

21. Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "HRVATSKO PODUNAVLJE" (br. 49)

22. Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997." (br. 49)

23. Odluka o produljenju mandata članova Upravnog odbora Zavoda za platni promet (br. 49)

24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (br. 49)

25. Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "HRVATSKO PODUNAVLJE" (br. 50)

26. Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica (pročišćeni tekst) (br. 52)

27. Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (br. 53)

28. Odluka o prihvaćanju članstva Narodne banke Hrvatske u Banci za međunarodna poravnanja (BIS) Bazel (br. 54)

29. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 58)

30. Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 58)

31. Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Vukovar" (br. 58)

32. Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista" (br. 58)

33. Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista" (br. 60)

34. Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (br. 71)

35. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 71)

36. Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (br. 71)

37. Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 71)

38. Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti (br. 96)

39. Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 96)

40. Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (br. 97)

41. Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 103)

42. Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda" (br. 103)

43. Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997." (br. 103)

44. Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda" (br. 104)

45. Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "BARANJA" (br. 121)

46. Odluka o uvjetima za obavljanje pojedinih bankovnih poslova (br. 134)

47. Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti (br. 134)

48. Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice (br. 134)

49. Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije ovlaštenih banaka i štedionica valutnom riziku (br. 134)

50. Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (br. 134)

51. Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica (br. 134)

52. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica (br. 134)

53. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica (br. 134)

54. Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica (br. 134)

55. Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997." (br. 134)

56. Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (br. 142)

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

1. Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Matici hrvatskih umirovljenika u godini 1996. (br. 1)

2. Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Sindikatu umirovljenika Hrvatske u godini 1996. (br. 1)

3. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 4)

4. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 4)

5. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

6. Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika HV od 1. prosinca 1996. (br. 4)

7. Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika bivše JNA od 1. prosinca 1996. (br. 4)

8. Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu (br. 28)

9. Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa (br. 28)

10. Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu (br. 28)

11. Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. (br. 28)

12. Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu (br. 28)

13. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

14. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u ožujku 1997. (br. 44)

15. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u travnju 1997. (br. 44)

16. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997. (br. 44)

17. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997. (br. 44)

18. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997. (br. 44)

19. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997. (br. 44)

20. Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu (br. 44)

21. Odluka o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za radnike (br. 44)

22. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. radnika (br. 44)

23. Odluka o utvrđivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za radnike (br. 44)

24. Odluka o utvrđivanju svote doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za pripadnike bivše JNA (br. 44)

25. Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997. (br. 44)

26. Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

27. Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. (br. 44)

28. Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997. (br. 44)

29. Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1997. (br. 44)

30. Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (br. 44)

31. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

32. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

33. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995. (br. 66)

34. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

35. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

36. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

37. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

38. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

39. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995. (br. 66)

40. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

41. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

42. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

43. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

44. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

45. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995. (br. 66)

46. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

47. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

48. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

49. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

50. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

51. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996. (br. 66)

52. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

53. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

54. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

55. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

56. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

57. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996. (br. 66)

58. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

59. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

60. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

61. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

62. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

63. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996. (br. 66)

64. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

65. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

66. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

67. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

68. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

69. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 66)

70. Odluka o usklađivanju naknada plaća us vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

71. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

72. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

73. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. (br. 66)

74. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995. (br. 66)

75. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

76. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

77. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

78. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. (br. 66)

79. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995. (br. 66)

80. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

81. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

82. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

83. Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (br. 70)

84. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 76)

85. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997. (br. 76)

86. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

87. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

88. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

89. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

90. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

91. Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (br. 77)

92. Odluka o usklađivanju mjrovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 114)

93. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997. (br. 114)

94. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

95. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

96. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

97. Odluka o usklađivanju doplatka za pomnoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

98. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

1. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 4)

2. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 4)

3. Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (br. 24)

4. Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu (br. 28)

5. Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. (br. 28)

6. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997. (br. 44)

7. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u travnju 1997. (br. 44)

8. Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu (br. 44)

9. Odluka o utvrđivanju granične svote najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

10. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

11. Odluka o usklađivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

12. Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. (br. 44)

13. Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu (br. 44)

14. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa (br. 44)

15. Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu (br. 44)

16. Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

17. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. (br. 66)

18. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995. (br. 66)

19. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

20. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

21. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

22. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. (br. 66)

23. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996. (br. 66)

24. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

25. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

26. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

27. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. (br. 66)

28. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996. (br. 66)

29. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

30. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

31. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

32. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. (br. 66)

33. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996. (br. 66)

34. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

35. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

36. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

37. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 66)

38. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 66)

39. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

40. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

41. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

42. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997. (br. 76)

43. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

44. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

45. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

46. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

47. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

48. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

49. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

50. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

1. Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. prosinca 1996. (br. 4)

2. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 4)

3. Odluka o visini minimallne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

4. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

5. Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

6. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

7. Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 28)

8. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u ožujku 1997. (br. 44)

9. Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u travnju 1997. (br. 44)

10. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1997. (br. 44)

11. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1997. (br. 44)

12. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. (br. 44)

13. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. (br. 44)

14. Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1997. (br. 44)

15. Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

16. Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1997. (br. 44)

17. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. (br. 66)

18. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

19. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

20. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. veljače 1995. (br. 66)

21. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

22. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

23. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. (br. 66)

24. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

25. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

26. Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

27. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

28. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

29. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. (br. 66)

30. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

31. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

32. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

33. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

34. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

35. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. (br. 66)

36. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

37. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

38. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

39. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

40. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

41. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. (br. 66)

42. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

43. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

44. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

45. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

46. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

47. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. (br. 66)

48. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

49. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

50. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

51. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

52. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

53. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 66)

54. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

55. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

56. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

57. Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

58. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

59. Odluka o usklađenju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

60. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

61. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

62. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

63. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

64. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

65. Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

66. Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1997. (br. 66)

67. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 74)

68. Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

69. Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

70. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1997. (br. 76)

71. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. (br. 76)

72. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. (br. 76)

73. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

74. Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

75. Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

76. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. (br. 114)

77. Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. (br. 114)

78. Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997. (br. 114)

79. Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

80. Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

81. Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

1. Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 66)

2. Pravilnik o rokovima i nčainu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. (br. 66)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997. godinu (br. 4)

2. Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu (br. 4)

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 11)

4. Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 30)

5. Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove Republike Hrvatske (br. 33)

6. Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (pročišćeni tekst) (br. 33)

7. Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 43)

8. Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 59)

9. Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 61)

10. Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske (br. 62)

11. Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika (br. 79)

12. Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 79)

13. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 79)

14. Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 79)

15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (br. 79)

16. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (br. 79)

17. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 79)

18. Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske (br. 89)

19. Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu (br. 98)

20. Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu (br. 130)

21. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 130)

22. Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu (br. 140)

23. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu (br. 140)

24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stomatološkim pomagalima (br. 140)

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (br. 140)

26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 140)

27. Odluka o izmjeni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske (br. 140)

IZBORNO POVJERENSTO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 16)

2. Obvezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 16)

3. Obvezatne upute OŽ-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (br. 17)

4. Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 17)

5. Dopuna obvezatnih uputa OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 19)

6. Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora (br. 19)

7. Obvezatne upute broj OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 19)

8. Obvezatne upute broj OŽ-OLS V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva kandidata za zastupnike (br. 21)

9. Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 21)

10. Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 21)

11. Obvezatne upute OŽ-VII Glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih borodova i osoba lišenih slobode (br. 21)

12. Obvezatne upute OŽ-VIII i OLS-V Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba (br. 21)

13. Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Repubike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 21)

14. Dopuna Obvezatnih uputa OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 25)

15. Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu (br. 29)

16. Dopuna Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora (br. 36)

17. Dopuna Obvezatne upute OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavičkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 36)

18. Obvezatne upute I. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 50)

19. Obvezatne upute II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske (br. 50)

20. Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 52)

21. Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba (br. 52)

22. Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih borodova i osoba lišenih slobode (br. 52)

23. Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora (br. 52)

24. Izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju izbornog materijala (br. 69)

25. Obvezatne upute OLS I. (br. 116)

26. Obvezatne upute broj OLS II - o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 116)

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1. Odluka o imenovanju Milana Vukovića predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske (br. 28)

2. Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova broj ID-56/1997 (br. 32)

3. Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Kninu broj ID-54/1997 (br. 32)

4. Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Vukovaru (u osnivanju) broj ID-55/1997 (br. 32)

5. Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova broj ID-57/1997 (br. 32)

6. Odluka o imenovanju općinskih državnih odvjetnika broj ID-58/1997 (br. 32)

7. Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-59/1997 (br. 32)

8. Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-60/1997 (br. 32)

9. Odluka o imenovanju sudaca županijskih sudova broj: ID-68/1997 (br. 64)

10. Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Čakovcu broj: ID-65/97 (br. 64)

11. Odluka o imenovanju sudaca županijskih sudova (u osnivanju) broj: ID-61/97 (br. 64)

12. Odluka o imenovanju sudaca trgovačkih sudova broj: ID-64/97 (br. 64)

13. Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova broj: ID-66/97 (br. 64)

14. Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj: ID-69/97 (br. 64)

15. Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj: ID-63/97 (br. 64)

16. Odluka o imenovanju saudaca općinskih sudova broj: ID-62/97 (br. 64)

17. Odluka o imenovanju sudaca Visokog prekršajnog suda broj: ID-67/97 (br. 64)

18. Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova broj: ID-70/97 (br. 64)

19. Odluka o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Rijeci broj ID-72/1997 (br. 89)

20. Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Vukovaru broj ID-76/1997 (br. 89)

21. Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog suda u Labinu broj ID-71/1997 (br. 89)

22. Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-73/1997 (br. 89)

23. Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-75/1997 (br. 89)

24. Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru broj ID-78/1997 (br. 89)

25. Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru broj ID-79/1997 (br. 89)

26. Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-80/1997 (br. 89)

27. Odluka o imenovanju predsjednika Prekršajnog suda u Kaštel Sućurcu broj ID-74/1997 (br. 89)

28. Odluka o imenovanju sudaca Prekršajnog suda u Belom Manastiru broj ID-77/1997 (br. 89)

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
REPUBLIKE HRVATSKE

1. Rješenje o odobrenju osnivanja otvorenog investicijskog fonda (br. 41)

2. Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Hrvatskoj poštanskoj banci", d.d. Zagreb (br. 41)

3. Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Kaptol banci", d.d. Zagreb (br. 41)

4. Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Glumina banci", d.d. Zagreb (br. 41)

5. Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Županjskoj banci", d.d. Županja (br. 41)

6. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Slatinskoj banci" d.d. Slatina (br. 48 )

7. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Istarskoj autocesti" d.d. Pula (br. 48)

8. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Nezavisnoj istarskoj televiziji" d.d. Pazin (br. 48)

9. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Robnom magazinu" d.d. Zagreb (br. 48)

10. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Riječkoj banci" d.d. Rijeka (br. 48)

11. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Inkeru" d.d. Zaprešić (br. 48)

12. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Veritas osiguranju" d.d. Zagreb (br. 48)

13. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Montmontaži" d.d. Zagreb (br. 48)

14. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Gospodarsko kreditnoj banci" d.d. Zagreb (br. 48)

15. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "HTP Hotel Bellevue" d.d. Dubrovnik (br. 48)

16. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Adria osiguranju" d.d. Pula (br. 48)

17. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Jadran-metalu" d.d. Pula (br. 48)

18. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Termoradu" d.d. Zagreb (br. 48)

19. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Neretvansko gospodarskoj banci" d.d. Ploče (br. 48)

20. Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje dionica u službenu kotaciju "Zagrebačke burze" d.d. Zagreb "Varaždinskoj banci" d.d. Varaždin (br. 48)

21. Rješenje o izdavanju dozvole trgovačkom društvu "CAIB" d.d. iz Zagreba za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (br. 55)

22. Rješenje o izdavanju dozvole trgovačkom društvu IB Austria d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (br. 55)

23. Rješenje o izdavanju dozvole Borisu Galiću iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

24. Rješenje o izdavanju dozvole Denisu Fuduriću iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

25. Rješenje o izdavanju dozvole Sanji Tari iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

26. Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (br. 56)

27. Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (br. 61)

28. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin (br. 61, )

29. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "T&K TAURUS" d.o.o. Zagreb-Centar (br. 61)

30. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Valor" d.o.o. Zagreb-Medveščak (br. 61)

31. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Predragu Dabiću iz Zagreba (br. 61)

32. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Igoru Kosu iz Ivanca (br. 61)

33. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Draženu Vidmanu iz Ivanca (br. 61)

34. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepanu Mihalini iz Varaždina (br. 61)

35. Odluka o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Expandia Invest" d.o.o. Zagreb (br. 61)

36. Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Fima-Invest", d.o.o. Varaždin (br. 61)

37. Rješenje o odobrenju produženja roka upisa i uplate dionica druge emisije "Convest banci", d.d. Zagreb (br. 61)

38. Odluka o visini administrativnih pristojbi (br. 62)

39. Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima FONDINVEST d.o.o. (br. 62)

40. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu RAST d.o.o., Varaždin (br. 65)

41. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu EUROATEST d.o.o., Zagreb (br. 65)

42. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Tomiću iz Zagreba (br. 65)

43. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Budimiru Šebečiću iz Varaždinskih Toplica (br. 65)

44. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ingi Miklenić iz Zagreba (br. 65)

45. Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima (br. 69)

46. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "FAKTOR" d.o.o., Split (br. 69)

47. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Davoru Relji iz Splita (br. 69)

48. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Damiru Čikotiću iz Splita (br. 69)

49. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Berislavu Martiću iz Splita (br. 69)

50. Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (br. 75)

51. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu NIVA PETROL, Zagreb (br. 75)

52. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu NIVA TRGOVINA, Zagreb (br. 75)

53. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu GRADSKA BANKA, Osijek (br. 75)

54. Rješenje o odobrenju produljenja roka upisa i uplate dionica druge emisije serije "B" iz odluke Komisije o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira dioničkom društvu VERITAS OSIGURANJE (br. 75)

55. Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u I kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu BRODOGRADILIŠTE "VIKTOR LENAC", Rijeka (br. 75)

56. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima KAPTOL investicijsko društvo d.o.o. Zagreb (br. 75)

57. Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima SLAVOINVEST dioničkom društvu za upravljanje investicijskim fondovima, Osijek (br. 75)

58. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Hrvatska poštanska banka, Zagreb (br. 91)

59. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Jadera, Zadar (br. 91)

60. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Precizna mehanika, Zagreb (br. 91)

61. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Drvoambalaža, Zagreb (br. 91)

62. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima Naklice d.o.o. Zagreb (br. 91)

63. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima Adut invest d.o.o. Split (br. 91)

64. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Giro Credit vrijednosni papiri Zagreb, d.o.o. (br. 91)

65. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Silvani Božić iz Zagreba (br. 91)

66. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ivanu Ivinu iz Zagreba (br. 91)

67. Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima "Sunce invest" d.o.o. Zagreb (br. 100 )

68. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "MONETA" d.o.o., Varaždin (br. 100)

69. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "KAPTOL" d.o.o., Zagreb (br. 100)

70. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "EA SISTEM" d.o.o., Karlovac (br. 100)

71. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "LTD" d.o.o., Varaždin (br. 100)

72. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Rinu Matijeviću iz Zagreba (br. 100)

73. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ireni Lukinić iz Varaždina (br. 100)

74. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Margareti Cikač iz Varaždina (br. 100)

75. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Milici Putar iz Varaždina (br. 100)

76. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Anki Perić iz Karlovca (br. 100)

77. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Zoričić iz Karlovca (br. 100)

78. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Danijelu Labašu iz Kučan Marofa (br. 100)

79. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Grozdani Polovina iz Varaždina (br. 100)

80. Rješenje za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Damira Markovića iz Zagreba (br. 100)

81. Rješenje za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Žarana Perića iz Karlovca (br. 100)

82. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu EP 64, Zagreb (br. 100)

83. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednostnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Partner banka, Zagreb (br. 100)

84. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednostnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Croatia banka, Zagreb (br. 100)

85. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednostnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Županjska banka, Županja (br. 100)

86. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom (br. 106)

87. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem (br. 106)

88. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Trcinu iz Zagreba (br. 106)

89. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marijanu Cvitkoviću iz Rijeke (br. 106)

90. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu COD-FIN d.o.o., Zagreb (br. 106)

91. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CAIB d.d., Zagreb (br. 106)

92. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu LIBURNAVEST d.o.o, Rijeka (br. 106)

93. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima (br. 106)

94. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu AUCTOR d.o.o., Zagreb (br. 111)

95. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu BON d.o.o., Varaždin (br. 111)

96. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Nenadu Pavletiću iz Zagreba (br. 111)

97. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marijanu Paliću iz Zagreba (br. 111)

98. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Branki Čempuh iz Zagreba (br. 111)

99. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ostroški Draženu iz Varaždina (br. 111)

100. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu AURUM OSIGURANJE iz Zagreba (br. 111)

101. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu SISAČKA BANKA d.d iz Siska (br. 111)

102. Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu GRADITELJ, Slatina (br. 117)

103. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu I.C.F. d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

104. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu FLACIUS VRIJEDNOSNICE d.o.o. iz Pule (br. 127)

105. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu ZADRAVEC d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

106. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu VRIJEDNOSNICE d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

107. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CREDOS d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

108. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Darku Ostoji iz Zagreba (br. 127)

109. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Kseniji Juhn iz Zagreba (br. 127)

110. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Biserki Šoštarić iz Zagreba (br. 127)

111. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Emanuelu Vlačiću iz Medulina (br. 127)

112. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Loreti Žmak iz Pule (br. 127)

113. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ratku Zadravcu iz Zagreba (br. 127)

114. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Tatjani Turza iz Čakovca (br. 127)

115. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Rolandu Zagorcu iz Buševca (br. 127)

116. Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Jošku Miliši iz Zagreba (br. 127)

117. Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Kajkut iz Zagreba (br. 127)

118. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu OSIGURANJE SUNCE iz Zagreba (br. 127)

119. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu GRAND HOTEL IMPERIJAL iz Dubrovnika (br. 127)

120. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom podnudom dioničkom društvu DALMATINSKA BANKA iz Zadra (br. 127)

121. Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u I kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu DALMATINSKA BANKA iz Zadra (br. 127)

122. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima EPIC-INVEST d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

123. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima EUROPEAN DEVELOPMENT TRUST d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

124. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Jadransko osiguranje iz Splita (br. 132)

125. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu BINA-FINCOM iz Zagreba (br. 132)

126. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu BINA-ISTRA iz Pule (br. 132)

127. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu POŽEŠKA BANKA iz Požege (br. 132)

128. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu NATIONAL d.d. iz Zagreba (br. 132)

129. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu WALL STREET MANAGEMENT d.o.o. iz Zagreba (br. 132)

130. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Jošku Miliši iz Zagreba (br. 132)

131. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Kajkut iz Zagreba (br. 132)

132. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Saši Dević iz Vinkovaca (br. 132)

133. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Davorinu Maričiću iz Čakovca (br. 132)

134. Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu ALPE JADRAN BANKA iz Splita (br. 132)

135. Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima DALBAK INVEST d.o.o. iz Zagreba (br. 132 )

136. Rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske Ur.broj: 567-97-1 od 3. prosinca 1997. (br. 132)

137. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima društvu za poslovanje s vrijednosnim papirima WALL STREET MANAGEMENT d.o.o. (br. 136)

138. Rješenje o odobrenju promidžbenog materijala Društva za upravljanje fondovima "SLAVOINVEST" d.d. iz Osijeka (br. 138)

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

1. Pravilnik o osiguranju štednih uloga (br. 65)

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

1. Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika u 1997. godini (br. 33)

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (br. 94)

3. Izmjena Naputka za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 94)

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
I
HRVATSKI AUTOKLUB

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (br. 4)

2. Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani (br. 4)

3. Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani (br. 140)

PUČKI PRAVOBRANITELJ

1. Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja (br. 71)

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnutku županijskih regionalnih komora (br. 54)

2. Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika (br. 130)

3. Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 130)

4. Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 130)

5. Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini (br. 134 )

6. Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 136)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

1. Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 22)

2. Izmjena Odluke o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu (br. 77)

3. Odluka o obveznicama, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 138)

4. Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 138)

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

1. Pravilnik o načinu oglašavanja rada liječnika privatne prakse i zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu (br. 83)

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

1. Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (br. 107)

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

1. Odluka o objavljivanju preoblikovanih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (br. 39)

2. Odluka o objavljivanju Međunarodnog računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici (br. 105)

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU
IZVOĐAČKIH PRAVA

1. Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (br. 1)

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela, te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala (br. 1)

2. Odluka o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala (br. 75)

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST

1. Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost (br. 38)

2. Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost (br. 60)

3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (br. 99)

ZNANSTVENA PODRUČNA VIJEĆA

1. Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja (br. 38)

KOLEKTIVNI UGOVORI

1. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (br. 2)

POLITIČKE STRANKE

1. Statut Hrvatskog proljeća (br. 113)

GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA

1. Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak (br. 4)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-947/1996 od 8. siječnja 1997. (br. 2)

2. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-757/1996 i U-I-914/1996 od 8. siječnja 1997. (br. 4)

3. Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-21/1997-1 od 14. siječnja 1997. (br. 5)

4. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4. prosinca 1996. (br. 5)

5. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-484/1996 od 9. siječnja 1997. (br. 7)

6. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-949/1996 od 23. siječnja 1997. (br. 8)

7. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-948/1996 od 23. siječnja 1997. (br. 8)

8. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-756/1996, U-I-768/1996, U-I-924/1996, U-I-925/1996, U-I-926/1996, U-I-927/1996, U-I-933/1996, U-I-941/1996, U-I-955/1996, U-I-771/1996, U-I-19/1997 od 23. siječnja 1997. (br. 8)

9. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-697/1995 od 29. siječnja 1997. (br. 11)

10. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-363/1993. od 23. siječnja 1997. (br. 12)

11. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-212/1995 od 29. siječnja 1997. (br. 12)

12. Odluka o razrješenju Izborne komisije Republike Hrvatske (br. 4)

13. Odluka o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (br. 14)

14. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-509/1996 od 7. veljače 1997. (br. 15)

15. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-511/1996 od 7. veljače 1997. (br. 15)

16. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-257/1996 od 12. veljače 1997. (br. 24)

17. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-457/1995 od 18. veljače 1997. (br. 24)

18. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-686/1995 od 18. veljače 1997. (br. 24)

19. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-775/1995 od 18. veljače 1997. (br. 247)

20. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-602/1996 od 5. veljače 1997. (br. 25)

21. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-162/1997 od 5. ožujka 1997. (br. 26)

22. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-192/1997, U-VII-193/1997 od 10. ožujka 1997. (br. 28)

23. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-452/1995. od 12. ožujka 1997. i izdvojeno mišljenje (br. 30)

24. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-155/1996 od 18. ožujka 1997. (br. 30)

25. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-136/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 33)

26. Priopćenje 1. Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-245/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 33)

27. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-152/1996 od 26. ožujka 1997. (br. 34)

28. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-238/1997 od 27. ožujka 1997. (br. 34)

29. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-213/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 34)

30. Priopćenje i Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-271/1997 od 2. travnja 1997. (br. 35)

31. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-347/1994 od 19. ožujka 1997. (br. 35)

32. Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-273 i U-VII-290/1997 od 4. travnja 1997. (br. 36)

33. Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-274/1997 od 4. travnja 1997. (br. 36)

34. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-148/1996 od 2. travnja 1997. (br. 36)

35. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-218/1997 od 2. travnja 1997. (br. 36)

36. Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-289/1997 od 7. travnja 1997. (br. 37)

37. Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-291/1997 od 7. travnja 1997. (br. 37)

38. Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-307/1997 (br. 37)

39. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-295/1997 i U-VII-297/1997 od 8 travnja 1997. (br. 37)

40. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-179/1997 od 8. travnja 1997 (br. 37)

41. Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-318/1997 od 10. travnja 1997. godine (br. 38)

42. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/1997, U-I-114/1997, U-I-120/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 41)

43. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-72/1995 od 2. travnja 1997. (br. 41)

44. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-370/1997 od 20. travnja 1997. (br. 42)

45. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-376/1997 od 21. travnja 1997. (br. 43)

46. Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-417/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

47. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-381/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

48. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-372/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

49. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-76/1997 od 5. svibnja 1997. (br. 47)

50. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-259/1992 od 16. travnja 1997. (br. 47)

51. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-62/1996 od 16. travnja 1997. (br. 47)

52. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-635/1994 od 16. travnja 1997. (br. 48)

53. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1996 od 30. travnja 1997. (br. 48)

54. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-637/1996 od 30. travnja 1997. (br. 48)

55. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-483/1997 od 6. svibnja 1997. (br. 48)

56. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-025/94, U-II-384/96, U-II-704/96, U-II-783/96 od 29. travnja 1997. i Izdvojeno mišljenje (br. 48)

57. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-138/1997 od 30. ožujka 1997. (br. 48)

58. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-322/1992 od 30. travnja 1997. (br. 49)

59. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-135/1997 od 30. travnja 1997. (br. 50)

60. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-731/1994 od 22. travnja 1997. (br. 53)

61. Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-680/1997 od 5. lipnja 1997. (br. 57)

62. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-338/1996 od 21. svibnja 1997. (br. 58)

63. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-710/1997 od 10. lipnja 1997. (br. 60)

64. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-700/1997 od 11. lipnja 1997. (br. 61)

65. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-741/1997 od 13. lipnja 1997. (br. 65)

66. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-404/1996 od 4. lipnja 1997. (br. 63)

67. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-305/1993 od 28. svibnja 1997. (br. 64)

68. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1996 (br. 64)

69. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-106/1997 od 27. lipnja 1997. (br. 66)

70. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-339/1997 od 17. lipnja 1997. (br. 72)

71. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-167/1997 od 30. lipnja 1997. (br. 72)

72. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1997 od 30. lipnja 1997. (br. 72)

73. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-485/1996 od 2. srpnja 1997. (br. 72)

74. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-378/1996 od 2. srpnja 1997. (br. 72)

75. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-31/1997 od 3. listopada 1997. (br. 123)

76. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-818/1997 od 29. listopada 1997. (br. 123)

77. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-347/1996 od 9. srpnja 1997. (br. 75)

78. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-676/1996 od 16. srpnja 1997. (br. 75)

79. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-362/1995 od 9. srpnja 1997. (br. 75)

80. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-107/1995 od 14. svibnja 1997. (br. 75)

81. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-397/1997 od 7. srpnja 1997. (br. 77)

82. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-638/1996 od 9. srpnja 1997. (br. 78)

83. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-449/1994 od 16. srpnja 1997. (br. 79)

84. Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-722/1994, U-I-174/1995, U-I-402/1995, U-I-737/1995, U-I-6/1996 od 28. srpnja 1997. (br. 79)

85. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1037/1995; U-I-179/1996; U-I-639/1997; U-I-839/1997; U-I-948/1997 od 25. rujna 1997. (br. 100)

86. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-760/1996 od 3. listopada 1997. (br. 112)

87. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-973/1994 od 8. listopada 1997. (br. 112)

88. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1078/1994 od 3. listopada 1997. (br. 113)

89. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-914/1996 i U-I-34/1997 od 27. listopada 1997. i Izdvojeno mišljenje (br. 115)

90. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-795/1994 od 3. listopada 1997. (br. 119)

91. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-864/1995, U-II-970/1995, U-II-856/1997. od 29. listopada 1997. (br. 122)

92. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-746/1995 od 29. listopada 1997. (br. 125)

93. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-746/1996 od 3. listopada 1997. (br. 125)

94. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-294/1997 od 29. listopada 1997. (br. 127)

95. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-616/1995 od 26. studenoga 1997. (br. 132)

96. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-630/1996, U-III-669/1996, U-III-731/1996, U-III-732/1996 od 19. studenoga 1997. (br. 134)

97. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-674/1994 od 26. studenoga 1997. (br. 138)

98. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-376/1996 (br. 140)

ISPRAVCI

1. Ispravak Odluke o obveznicima, stopi i osnovici za plaćanje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1997. godinu (br. 1)

2. Ispravak Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (br. 2)

3. Ispravak Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (br. 7)

4. Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-214/1996 (br. 7)

5. Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (br. 12)

6. Ispravak Pravilnika o stomatološkim pomagalima (br. 13)

7. Ispravak Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 13)

8. Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 20)

9. Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 22)

10. Ispravak Zakona o izbornim jedinicima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 24)

11. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (br. 24)

12. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-257/1996 od 12. veljače 1997. (br. 27)

13. Ispravak Zakona o ustanovama (br. 29)

14. Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (br. 29)

15. Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-948/1996 (br. 30)

16. Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 32)

17. Ispravak Državnog plana obrane od poplava (br. 32)

18. Objava Popisa zahvata uz Uredbu o procjeni utjecaja na okoliš (br. 37)

19. Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 37)

20. Ispravak Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (br. 40)

21. Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske (br. 41)

22. Ispravak Naredbe o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (br. 48)

23. Ispravak Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (br. 52)

24. Ispravak Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (br. 53)

25. Ispravak Odluke o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za radnike (br. 54)

26. Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (br. 54)

27. Ispravak Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu (br. 55)

28. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-155/1996, broj Su-15/1997 od 28. svibnja 1997. (br. 57)

29. Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (br. 60)

30. Ispravak Odluke o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina (br. 61)

31. Ispravak Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek (br. 61)

32. Ispravak Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (br. 65)

33. Ispravak Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 72)

34. Ispravak Uredbe o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave (br. 74)

35. Ispravak Pravilnika o izradbi, izdavanju i objavi Hrvatskih normi (br. 87)

36. Ispravak Programa Hrvatske garancijske agencije "Start" (br. 88)

37. Ispravak Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (br. 92)

38. Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja (br. 95)

39. Ispravak Zakona o sprječavanju pranja novca (br. 106)

40. Ispravak Zakona o udrugama (br. 106)

41. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila (br. 107)

42. Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja (br. 112)

43. Ispravak Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (br. 117)

44. Ispravak Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 118)

45. Ispravak Odluke o sanaciji određenih poduzeća (br. 119)

46. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-638/1996. (br. 119)

47. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1037/1995., U-I-179/96., U-I-639/97., U-I-839/97., U-I-948/97. (br. 119)

48. Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

49. Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

50. Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

51. Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-973/1994 (br. 126)

52. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (br. 132)

53. Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-97-178/3 od 26. studenoga 1997. (br. 138)