Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

POJMOVNO KAZALO

A

Aditivi - Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode (br. 96)

Agencija za posredovanje u prometu nekretninama - Uredba o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 45)

- Uredba o dopuni Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 62)

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 63)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja - Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 65)

Amortizacija - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amortizaciji (br. 142)

Analizatori plinova - Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri koncentracija ispušnih plinova benzinskih Otto motora s unutarnjim izgaranjem (br. 115)

Arbitražna vijeća - Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 22)

Arbitri - Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 130)

- Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 130)

Arhivi - v. Arhivska gradiva

Arhivska gradiva - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (br. 105)

Autobusna stajališta - Pravilnik o autobusnim stajalištima (br. 48)

Autocesta Rijeka - Zagreb, d. d. - Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d. d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb (br. 139)

Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan, d. d. - Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan (br. 97)

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan (br. 139)

Automobilske gume - v. Cestovna vozila

Autorska prava - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala (br. 1)

- Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (br, 1. )

- Odluka o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala (br. 75)

B

Banke i štedionice - Odluka o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica (br. 30)

- Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica (br. 30)

- Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica (br. 30)

- Odluka o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica (br. 30)

- Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice (br. 30)

- Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 32)

- Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 38)

- Zakon o bankama i štedionicama (pročišćeni tekst) (br. 46, str. 1706)

- Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica (pročišćeni tekst) (br. 52)

- Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 58)

- Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (br. 71)

- Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica (br. 71)

- Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti (br. 96)

- Odluka o uvjetima za obavljanje pojedinih bankovnih poslova (br. 134)

- Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti (br. 134)

- Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice (br. 134)

- Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije ovlaštenih banaka i štedionica valutnom riziku (br. 134)

- Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (br 134)

- Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica (br. 134)

- Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica (br. 134)

- Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica (br. 134)

- Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica (br. 134)

Eskontna stopa

- Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske (br. 28)

Kamatne stope

- Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 28)

- Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 58)

- Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 96)

- Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske (br. 103)

Bezalkoholna pića - Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (br. 23, str. 1221) - Ispravak (br. 40)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (br. 112 )

Bilje - Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (br. 33)

- Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja (br. 112)

- Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za zaštitu bilja (br. 124)

- Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

- Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

- v. Popisi i registri

- v. i Zaštita bilja

Bilježnici - v. Javni bilježnici

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (br. 79)

Boravišna pristojba - Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1998. godinu (br. 50)

- Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (br. 70, str.)

- Odluka o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma (br. 76)

Branitelji - v. Hrvatski branitelji

- v. i HRVI Domovinskog rata

Brodice - Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu (br. 45)

- Naredba o visini naknade za baždarenje brodica (br. 45)

- v. i Jahte i brodice

Brodovi - Pravilnik o određivanju imena, oznakama i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova (br. 48)

- v. i Trgovačka mornarica

C

Carine - Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9. Zakona o carinskoj tarifi (br. 1)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 11)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 32)

- Odluka o izmjeni Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba (br. 34)

- Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu (br. 38, str. 1487) - Ispravak (br. 55)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 51)

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom (br. 65)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 73)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 76)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine (br. 85)

- Odluka o dopuni Odluke o sniženju carinskih stopa za određenu robu (br. 95)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi (br. 96)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 101)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 112)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 119)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku (br. 137)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 139)

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica (br. 4602)

- Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom (br. 142)

- Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife (br. 142)

Carinski službenici - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske (br. 38, str. 1492) - Ispravak (br. 41)

Carinske ispostave - Rješenje o početku rada Carinske ispostave Strmica Carinarnice Šibenik (br. 137)

Certifikati (potvrde) - Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanju potvrde o sukladnosti (br. 69)

Cestarina - Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (br. 24)

Ceste - Odluka o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (br. 19)

- Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (br. 23)

- Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste (br. 51)

- Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 56)

- Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 112)

Cestovna vozila - Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja (br. 53)

- Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (br. 76)

Cestovni promet - Naredba o ograničenju prometa na cestama (br. 65)

Cijene - Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1996. godine (br. 1)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1996. godine (br. 1)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1997. godine (br. 13)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u siječnju 1997. godine (br. 13)

- Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1997. godine (br. 15)

- Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1997. godine (br. 15)

- Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1997. godine (br. 15)

- Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1997. godine (br, 15)

- Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1997. godine (br, 15)

- Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1997. godine (br. 15)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u veljači 1997. godine (br. 26)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1997. godine (br. 26)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u ožujku 1997. godine (br. 34)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1997. godine (br. 34)

- Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske (br. 45)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u travnju 1997. godine u odnosu na ožujak 1997. godine (br. 47)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1997. godine (br. 47)

- Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske (br. 48)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u svibnju 1997. godine (br. 56)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1997. godine (br. 56)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u lipnju 1997. godine (br. 67)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1997. godine (br. 67)

- Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (br. 73)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1997. godine (br. 79)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1997. godine (br. 79)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u kolovozu 1997. godine (br. 92)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1997. godine (br. 92)

- Odluka o zajamčenoj cijeni pšenice roda 1998. godine (br. 95)

- Odluka o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1998. godine (br. 95)

- Odluka o zajamčenoj cijeni soje roda 1998. godine (br. 95)

- Odluka o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 1998. godine (br. 95)

- Odluka o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 1998. godine (br. 95)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u rujnu 1997. godine (br. 102)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1997. godine (br. 102)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1997. godine (br. 118)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1997. godine (br. 118)

- Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u studenom 1997. godine (br. 129)

- Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1997. godine (br. 129)

Civilna služba - v. Vojna obveza

Č

Časnici - v. Pričuvni časnici

Časopisi i publikacije - Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija (br. 2)

Čuvari - Pravilnik o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara (br. 5)

- Pravilnik o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja osoba za čuvara (br. 12)

D

Dan službi nacionalne sigurnosti - Odluka o proglašenju 17. svibnja Danom službi nacionalne sigurnosti (br. 45)

Dan žalosti - Odluka o proglašenju 24. ožujka 1997. Danom žalosti (br. 29)

Dani hrvatskoga jezika - Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika (br. 27)

Darovanja - v. Poljoprivredno zemljište

- v. i Hrvatske šume

Detektivi - Pravilnik o detektivskoj iskaznici (br. 119)

- v. i Zaštitari i detektivi

Dimometri - Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (br. 115)

Dionice - Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate (br. 1)

- Dopuna Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate (br. 137)

Dionička društva - Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (br. 124)

Dioničko društvo Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d. - Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb (br. 139)

Dioničko društvo Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan, d.d. - Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan (br. 97)

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan (br. 139)

Diplomatska akademija - Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu (br. 44)

Diplomatska predstavništva - Odluka o izmjeni Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj (br. 29)

Diplome - Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (br. 125)

Direkcija za javne investicije - Odluka o prestanku Direkcije za javne investicije d.o.o. Zagreb (br. 70)

Dječji vrtići - Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (br. 133)

Djelatnosti - Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (br. 3, str. 103) - Ispravak (br. 7)

- Metodološke osnove za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti - NKD (br. 12)

- v. i Proizvodi (roba)

Doplatak za djecu - Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za djecu (br. 141)

Društva za upravljanje fondovima - Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Expandia Invest" d.o.o. Zagreb (br. 61)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Fima Invest" d.o.o. Varaždin (br. 61)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Fondinvest d.o.o. Zagreb (br. 62)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Kaptol investicijsko društvo d.o.o. Zagreb (br. 75)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Slavoniainvest, dioničkom društvu za upravljanje investicijskim fondovima, Osijek (br. 75)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Naklice d.o.o. Zagreb (br. 91)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Adut Invest d.o.o. Split (br. 91)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Sunce Invest" d.o.o. Zagreb (br. 100)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Aurora Kapital d.o.o., Zagreb (br. 106)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Epic Invest d.o.o. Zagreb (br. 127)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima European Development Trust d.o.o. Zagreb (br. 127)

- Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Dalbank Invest d.o.o. Zagreb (br. 132)

- Rješenje Komisije za vrijednosne papire o nepravilnostima u radu društva za upravljanje fondovima Expandia Invest d.o.o. Zagreb (br. 132)

- Rješenje o odobrenju promidžbenog materijala društva za upravljanje fondovima "Slavoinvest" d.d., Osijek (br. 138)

Državna ergela lipicanaca - Uredba o Državnoj ergeli lipicanaca (br. 101)

Državna povjerenstva za odlikovanja i priznanja - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja (br. 38)

Državna uprava - Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske (br. 61)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (br. 13)

Državne nagrade - Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost (br. 38)

- Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost (br. 60)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku podjele državnih nagrada za znanost (br. 99)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (br. 104)

Državni proračun - Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu (br. 109)

- Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu (br. 141)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu (br. 141)

- v. i Korisnici Državnog proračuna

Državni stručni ispiti - Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike "Hrvatskih voda" ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata (br. 1 )

- Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa (br. 2)

- Program posebnog dijela državnog stručnog ispita s upravnog područja financija (br. 4)

- Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja (certificiranja) i nadzora predmeta od plemenitih kovina (br. 22)

- Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora rada (br. 24)

- Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja meteorologije i hidrologije (br. 37)

- Program o izmjenama i dopunama Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma (br. 55)

Državno povjerenstvo za područja pod upravom UNTAES-a - Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod upravom UNTAES-a (br. 48)

Dužnosnici i službenici u tijelima državne vlasti - Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (br. 140)

Dužnosnici u jedinicama lokalne samouprave i uprave - Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave (br. 42)

E

Eksploatacija pijeska i šljunka - Pravilnik o vođenju očevidnika o količini i kakvoći izvađenih tvari (br. 78)

Elektrane - Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (br. 58)

- Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (br. 132)

Električna energija - Izmjena Općih uvjeta isporuke električne energije (br. 81)

Elektroenergetski vodovi - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (br. 24)

Elementarne nepogode - Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine (br. 71)

- Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od lipnja do listopada 1997. godine (br. 139)

- Odluka o davanju sredstava na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu s pozicije 104086 - Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda Državnom hidrometeorološkom zavodu i gradovima Stari Grad i Hvar na otoku Hvaru (br. 139)

Emisije onečišćujućih tvari u zrak - Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (br. 140)

Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj i dodijeljenom broju dionica Republici Hrvatskoj (br. 27)

F

Financijska izvješća - Pravilnik o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike (br. 12)

- Naputak o sastavljanju polugodišnjeg financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika (br. 56)

- Pravilnik o sadržaju i načinu financijskog izvješćivanja za jedinice lokalne samouprave u kojima su nastale područne promjene (br. 76)

Fond u stambenom gospodarstvu - Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (br. 64)

Fond za dugoročno financiranje stanogradnje - Zakon o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države (br. 109)

Fond za naknadu oduzete imovine - Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (br. 69)

"Fundacija Ivana Meštrovića" - Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića" (br. 38)

G

Garancijske agencije - v. Hrvatska garancijska agencija…

Grad Zagreb - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu (br. 14)

Gradovi - v. Županije, gradovi i općine

Građevine i građevinski elementi - v. Zaštita od požara

Granični prijelazi - Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za zaštitu bilja (br. 124)

H

Homologacija vozila - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila (br. 79)

- Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (br. 79)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila (br. 97, str. 3286) - Ispravak (br. 107)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila (br. 132)

- Naputak o izmjenama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (br. 132)

Hrvatska akademija medicinskih znanosti - Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" (br. 107)

Hrvatska akademija tehničkih znanosti - Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" (br. 107)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Odluka o potvrđivanju Financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1996. godinu (br. 65)

Hrvatska garancijska agencija - Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji (br. 30)

Hrvatska garancijska agencija "Razvitak" - Program Hrvatske garancijske agencije "Razvitak" (br. 26)

Hrvatska garancijska agencija "Start" - Program Hrvatske garancijske agencije "Start" (br. 77, str. 2496) - Ispravak (br. 88)

Hrvatska garancijska agencija za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa RH - Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske (br. 106)

Hrvatska garancijska agencija za unapređivanje malih poduzetnika - Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika (br. 26)

Hrvatska gospodarska komora - v. Komorski doprinosi

Hrvatska mreža konzultanata - Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata (br. 133)

Hrvatska obrtnička komora - v. Komorski doprinosi

Hrvatska radiotelevizija - Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske radiotelevizije (br. 106)

"Hrvatske šume" - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Pribić, Općini Krašić (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Beram Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o. Zagreb (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o. Zagreb (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Sveti Jakov, Barbari Hock (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Ivanu i Jasni Oreč (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Nataši Smolčić (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska, Anđelku Radalju (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Zoranu Smolčiću (br. 57)

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina (br. 126)

Hrvatske vode - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda (br. 141)

Hrvatski branitelji - Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju hrvatskim braniteljima (br. 41)

- Pravilnik o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (br. 48)

- v. HRVI Domovinskog rata

- v. i Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Hrvatski crveni križ - Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskoga crvenog križa (br. 42)

Hrvatski informativno-kulturni zavod - Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 34)

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 34)

Hrvatski registar brodova - Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Hrvatskog registra brodova (br. 45)

HRVI Domovinskog rata - Uredba o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 36)

- Pravilnik o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove i usluge (br. 41)

- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrada i prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (br. 43)

- Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 51)

Hrvatski restauratorski zavod - Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (br. 2)

Hrvatski stočarski selekcijski centar - Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom stočarskom selekcijskom centru (br. 11)

Hrvatski zavod za medicinu rada - Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za medicinu rada (br. 50)

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu (br. 6)

Hrvatski zavod za toksikologiju - Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju (br. 100)

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. 139)

- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. 141)

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja - Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (br. 51)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguravanje - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 141)

I

Igre na sreću - Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (br. 139)

Imenovanja

a) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 12)

- Odluka o imenovanju državne pravobraniteljice Županije karlovačke (br. 12)

- Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije ličko-senjske (br. 12)

- Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije istarske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije dubrovačko-neretvanske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske (br. 12)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske (br. 12)

- Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (br. 27)

- Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu (br. 27)

- Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Karlovačke županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Varaždinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 27)

- Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (br. 47)

- Odluka o imenovanju dva člana Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika (br. 106)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Splitsko-dalmatinske županije (br. 106)

- Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 106)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 106)

- Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Ličko-senjske županije (br. 106)

- Odluka o imenovanju direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (br. 139)

b) Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o imenovanju tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

c) Predsjednik Republike Hrvatske

- Odluka o imenovanju Smiljana Reljića ravnateljem Nadzorne službe Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 7)

- Odluka o imenovanju Stjepana Bakule ravnateljem Obavještajne akademije Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 7)

- Odluka o imenovanju Miljenka Bukovca pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 7)

- Odluka o imenovanju Ivana Brzovića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 7)

- Odluka o imenovanju brigadira Stanislava Krulića pročelnikom Odjela za odlikovanja i priznanja Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (br. 17)

- Odluka o imenovanju Ivana Vrljića pomoćnikom ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja (br. 27)

- Odluka o imenovanju Snježane Bagić zamjenicom ministra pravosuđa (br. 27)

- Odluka o imenovanju Dubravka Novaka zamjenikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 34)

- Odluka o imenovanju dr. Miše Munivrane za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država California (br. 34)

- Odluka o imenovanju dr. Pere Jurkovića glavnim savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o imenovanju Franke Barbić savjetnicom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, o razrješenju Darka Grgurića dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo (br. 34)

- Odluka o imenovanju i razrješenju ministra gospodarstva (br. 35)

- Odluka o imenovanju Jasminke Keser pomoćnicom ministra financija za Državno računovodstvo (br. 48)

- Odluka o imenovanju dr. Rudolfa Vouka zamjenikom ministra prosvjete i športa (br. 48)

- Odluka o imenovanju mr. Nikole Debelića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 51)

- Odluka o imenovanju Dragana Đukića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova (br. 60)

- Odluka o imenovanju pomoćnika ministra razvitka i obnove (br. 71)

- Odluka o imenovanju Gerarda Danahera za počasnog konzula Republike Hrvatske u Irskoj (br. 85)

- Odluka o imenovanju Vjekoslava Križanca za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj (br. 92)

- Odluka o imenovanju Nevena Madeya savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku (br. 92)

- Odluka o imenovanju mr. Željka Šikića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 93)

- Odluka o imenovanju mr. Borislava Škegre, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministrom financija (br. 96)

- Odluka o imenovanju Sergeja Morsana ministrom turizma (br. 96)

- Odluka o imenovanju mr. Vjekoslava Karlovčana za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama (br. 98)

- Odluka o imenovanju Krešimira Alerića generalnim konzulom Republike Hrvatske u Australiji (br. 119)

- Odluka o imenovanju Davorina Zagorščaka za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini (br. 134)

d) Vlada Republike Hrvatske

- Rješenje o imenovanju Josipa Belamarića pomoćnikom ministra kulture (br. 2)

- Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera privremenim ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda (br. 2)

- Rješenje o imenovanju Marijana Križića zamjenikom ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (br. 5 )

- Rješenje o imenovanju Tomislava Družaka predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 5)

- Rješenje o imenovanju Zvonimira Puljića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik i Orlić (br. 5)

- Rješenje o imenovanju Cvitka Teskere povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljani (br. 5)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju požeško-slavonsku (br. 5)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ratne zločine (br. 5)

- Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (br. 6)

- Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 7)

- Rješenje o imenovanju dr. Milana Čuvala pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 8)

- Rješenje o imenovanju Zorana Pičuljana članom Državne komisije za granice (br. 8)

- Rješenje o imenovanju mr. Maria Kezića pomoćnikom ministra kulture (br. 11)

- Rješenje o imenovanju Lovre Pejkovića predstojnikom Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 11)

- Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde (br. 12)

- Rješenje o imenovanju prof. dr. Stanislava Severa pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju mr. Mate Brstila pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju mr. Miroslava Božića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju dr. Zlatka Homena pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju Domagoja Ante Petrića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju Nikole Vidaka pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju Antuna Babića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju Marijana Buconjića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva (br. 17)

- Rješenje o imenovanju Renate Pekorari ravnateljicom Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (br. 19)

- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova (br. 19)

- Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova (br. 19)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 23)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar (br. 23)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče (br. 23)

- Rješenje o imenovanju Zorislava Šubarića zamjenikom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (br. 28)

- Rješenje o imenovanju mr. Ivana Bekavca ravnateljem Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 28)

- Rješenje o imenovanju Gordane Valčić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za zaštitu okoliša (br. 30)

- Rješenje o imenovanju Svjetlana Berkovića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 30)

- Rješenje o imenovanju mr. Nevena Jurice predsjednikom Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 30)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (br. 30)

- Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 30)

- Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i raspis međunarodnog javnog natječaja za izbor partner-tvrtke za izvedbu Projekta Državne riznice te izradu prijedloga odabira partner-tvrtke (br. 30)

- Rješenje o imenovanju Ivana Vrljića članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 32)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete (br. 32)

- Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (br. 32)

- Rješenje o imenovanju mr. Stjepana Adanića članom Komisije za zatočene i nestale (br. 41)

- Rješenje o imenovanju dr. Zdravka Švigira pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 42)

- Rješenje o imenovanju Branke Bobanović tajnicom Ministarstva povratka i useljeništva (br. 42)

- Rješenje o imenovanju Sonje Lovrečić glavnim tajnikom Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 42)

- Rješenje o imenovanju prim. dr. Miroslava Gluhinića tajnikom Ministarstva zdravstva (br. 45)

- Rješenje o imenovanju Igora Mrduljaša zamjenikom predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 45)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 47)

- Rješenje o imenovanju mr. Zorana Anušića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 52)

- Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 52)

- Rješenje o imenovanju mr. Nenada Porgesa članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 52)

- Rješenje o imenovanju prof. dr. Stjepana Jecića članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" (br. 52)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra (br. 52)

- Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države (br. 52)

- Rješenje o imenovanju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici (br. 52)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede (br. 52)

- Rješenje o imenovanju Krešimira Vilajtovića tajnikom Ministarstva pravosuđa (br. 53)

- Rješenje o imenovanju Gordane Borojević pomoćnicom ministra turizma (br. 53)

- Rješenje o imenovanju dr. Josipa Stipanova vršiteljem dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (br. 53)

- Rješenje o imenovanju Radovana Majskog pomoćnikom ministra pravosuđa (br. 60)

- Rješenje o imenovanju Nikole Živkovića pomoćnikom ministra kulture (br. 60)

- Rješenje o imenovanju dr. Adama Grubora pomoćnikom ministra prosvjete i športa (br. 60)

- Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačića predsjednikom Ureda za suradnju s mirovnim operacijama (br. 60)

- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske uprave za ceste (br. 60)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Split (br. 60)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (br. 60)

- Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 60)

- Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika i zamjenika članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 60)

- Rješenje o imenovanju Mirka Tankosića pomoćnikom ministra uprave (br. 62)

- Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda (br. 62)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 66)

- Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije (br. 66)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 66)

- Odluka o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru (br. 69)

- Rješenje o imenovanju mr. Nevena Mimice pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Branka Kaleba pomoćnikom ministra kulture (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Davora Mrduljaša pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Marije Došen pomoćnicom ministrice prosvjete i športa (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Zvonimira Nagyja savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama (br. 71)

- Rješenje o imenovanju Zorislava Balića ravnateljem Državne uprave za vode (br. 74)

- Rješenje o imenovanju Marije Bulat savjetnicom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 74)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju. (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Krapinsko-zagorsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljane (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Jelenje (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lastovo (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Orahovici (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Pregradi (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Tučepi (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vinodolskoj (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Visu (br. 76)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Viškovo (br. 76)

- Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa (br. 77)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 77)

- Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 77)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Makarskoj (br. 87)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lanišće (br. 93)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 93)

- Rješenje o imenovanju Filka Cenzera pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 96)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 96)

- Rješenje o imenovanju Branka Salaja direktorom Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (br. 97)

- Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 100)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji (br. 103)

- Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 104)

- Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 104)

- Rješenje o imenovanju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 104)

- Rješenje o imenovanju Željka Vivode pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza (br. 109)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju (br. 109)

- Rješenje o imenovanju Romana Note pomoćnikom ministra gospodarstva (br. 113)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gradac (br. 113)

- Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nerežišća (br. 113)

- Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" (br. 113)

- Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 113)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 113)

- Rješenje o imenovanju dr. Mladena Andrlića ravnateljem Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 117)

- Rješenje o imenovanju dr. Nevena Henigsberga pomoćnikom ministra zdravstva (br. 121)

- Rješenje o imenovanju Suzi Diane Matić Kovačević savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

- Rješenje o imenovanju Dolores Mijatović savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 121)

- Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 126)

- Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 130)

- Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 130)

- Rješenje o imenovanju Snježane Bagić, predstojnicom Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

- Rješenje o imenovanju Tomislava Penića, zamjenikom predstojnice Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

- Rješenje o imenovanju Jasnice Daničić zamjenicom ravnatelja Državne uprave za vode (br. 139)

- Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 139)

- Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 139)

e) Državno sudbeno vijeće

- Odluka o imenovanju Milana Vukovića predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske (br. 28)

- Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova broj ID-56/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Kninu broj ID-54/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Vukovaru (u osnivanju) broj ID-55/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova broj ID-57/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju općinskih državnih odvjetnika broj ID-58/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-59/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-60/1997 (br. 32)

- Odluka o imenovanju sudaca županijskih sudova broj ID-68/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Čakovcu broj ID-65/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca županijskih sudova (u osnivanju) broj ID-61/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca trgovačkih sudova broj ID-64/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova broj ID-66/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-69/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-63/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-62/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca Visokog prekršajnog suda broj ID-67/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova broj ID-70/1997 (br. 64)

- Odluka o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Rijeci broj ID-72/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Vukovaru broj ID-76/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog suda u Labinu broj ID-71/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-73/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova broj ID-75/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru broj ID-78/1997 (broj 89)

- Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru broj ID-79/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-80/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju predsjednika Prekršajnog suda u Kaštel Sućurcu broj ID-74/1997 (br. 89)

- Odluka o imenovanju sudaca Prekršajnog suda u Belom Manastiru broj ID-77/1997 (br. 89)

f) Ostala tijela

- Odluka o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (br. 14)

- Rješenje o imenovanju člana Komisije za zaštitu bilja (br. 29)

- Odluka o imenovanju Dinka Zidarevića za glavnog direktora Zavoda za platni promet (br. 38)

- Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (br. 136)

Industrija - Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije (IND-1) (br. 18)

- Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97 za Godišnji izvještaj industrije (br. 82)

Inozemna ulaganja - Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (br. 4)

- Uputa za provođenje Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (br. 28)

Inspekcije - Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja inspektora rada (br. 2)

- Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (br. 34)

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i o tehničkim pregledima izgrađenih objekata (br. 48)

- v. Prosvjetna inspekcija

- v. i Stručno pedagoški nadzor

Inspektori - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ribarskog inspektora za morsko ribarstvo (br. 102)

Instruktori vožnje - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje (br. 103)

Invalidi rata - Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta (br. 12)

- Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (br. 29 )

Invalidnine - Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1996. godine (br. 5)

- Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1997. godine (br. 17)

Investicijski fondovi - Rješenje o odobrenju osnivanja otvorenog investicijskog fonda (br. 41)

- Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (br. 109)

- Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji (br. 125)

- v. Društva za upravljanje fondovima

- v. i Kuponska privatizacija

Izbor

a) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 27)

- Odluka o izboru člana Izvršnog Odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji (br. 2)

- Odluka o izboru člana i zamjenika člana izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1997. godinu (br. 65)

- Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

- Odluka o izboru člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

- Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106 )

- Odluka o izboru člana Odbora za turizam Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o izboru člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 131)

- Odluka o izboru voditelja Izaslanstva, članova Izaslanstva i zamjenika članova Izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za 1998. godinu (br. 139)

b) Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 10)

- Odluka o izboru predsjednice Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru potpredsjednika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog odbora Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav i Poslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

- Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 52)

c) Predsjednik Republike Hrvatske

- Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Županije istarske (br. 15)

- Odluka o potvrđivanju izbora Valtera Drandića za podžupana Županije istarske (br. 15)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh za podžupana Županije istarske (br. 15)

- Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Jure Burića za župana Dubrovačko-neretvanske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora mr. Antuna Matića i Vinka Brnadića za podžupane Dubrovačko-neretvanske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Rudolfa Königa za župana Vukovarsko-srijemske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Andrije Matića i Mirka Jagetića za podžupane Vukovarsko-srijemske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Ante Bagarića za župana Požeško-slavonske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Tomislava Radonića za podžupana Požeško-slavonske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Mirka Tomca za župana Brodsko-posavske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Vladimira Plavca i Šime Đurđevića za podžupane Brodsko-posavske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Šime Prtenjače za župana Zadarske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Ive Grbića i Božidara Longina za podžupane Zadarske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Glavaša za župana Osječko-baranjske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat i Mirka Blagojevića za podžupane Osječko-baranjske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Ive Baice za župana Šibensko-kninske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Abramca i Vinka Marića za podžupane Šibensko-kninske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Branimira Lukšića za župana Splitsko-dalmatinske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora mr. Nedjeljka Špire Ercega i Marka Bitange za podžupane Splitsko-dalmatinske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Varaždinske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Šimuna Kujavca za podžupana Varaždinske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Nikole Gregura za župana Koprivničko-križevačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Damira Felaka i Branka Kolara za podžupane Koprivničko-križevačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Marijana Conera za župana Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Vjerana Jurkovića i Ante Rade za podžupane Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Ante Frkovića za župana Ličko-senjske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Milana Jurkovića i Emila Tomljanovića za podžupane Ličko-senjske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Đure Dečaka za župana Virovitičko-podravske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Jergovića i Krunoslava Cukora za podžupane Virovitičko-podravske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Paseckog za župana Zagrebačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Damira Sesvečana i Ivana Šukera za podžupane Zagrebačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Želimira Hitreca za župana Krapinsko-zagorske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Stanka Beline za podžupana Krapinsko-zagorske županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Đure Brodarca za župana Sisačko-moslavačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ivana Kosteckog i Željka Nenadića za podžupane Sisačko-moslavačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Jelkovca za župana Karlovačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Željka Šančića i Mladena Kobasića za podžupane Karlovačke županije (br. 60)

- Odluka o potvrđivanju izbora Branka Levačića za župana Međimurske županije (br. 64)

- Odluka o potvrđivanju izbora Dragutina Lesara i Mirjana Vukšića za podžupane Međimurske županije (br. 64)

- Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Istarske županije (br. 64)

- Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh i Valtera Drandića za podžupane Istarske županije (br. 64)

- Odluka o potvrđivanju izbora Željka Žilića za podžupana Požeško-slavonske županije (br. 64)

- Odluka o potvrđivanju izbora Miljenka Cvjetka i Dorice Nikolić za zamjenike gradonačelnice Grada Zagreba (br. 71)

- Odluka o potvrđivanju izbora Miroslava Hreljca za podžupana Varaždinske županije (br. 71)

- Odluka o potvrđivanju izbora Mate Regvara za podžupana Krapinsko-zagorske županije (br. 85)

- Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat za županicu Osječko-baranjske županije (br. 119)

- Odluka o potvrđivanju izbora Marka Barišina za podžupana Osječko-baranjske županije (br. 119)

d) Ostala tijela

- Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-21/1997-1 od 14. siječnja 1997. (br. 5)

- Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika (br. 130)

Izbori - Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 16)

- Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 16)

- Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 16)

- Obvezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 16)

- Obvezatne upute OŽ-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (br. 17)

- Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 17)

- Obvezatne upute OLS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 17)

- Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 17)

- Dopuna obvezatnih uputa OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 19)

- Obvezatne upute OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora (br. 19)

- Obvezatne upute OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 19)

- Obvezatne upute OŽ-OLS-V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva kandidata za zastupnike (br. 21)

- Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 21)

- Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 21)

- Obvezatne upute OŽ-VII Glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode (br. 21)

- Obvezatne upute OŽ-VIII i OLS-VII Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba (br. 21)

- Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VIII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 21)

- Dopuna Obvezatnih uputa OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 25)

- Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu (br. 29)

- Dopuna Obvezatnih uputa OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora (br. 36)

- Dopuna Obvezatnih uputa OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 36)

- Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 49)

- Obvezatne upute I. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 50)

- Obvezatne upute II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske (br. 50)

- Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (br. 52)

- Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba (br. 52)

- Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode (br. 52)

- Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora (br. 52 )

- Izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju izbornog materijala (br. 69)

- Odluka o raspisivanju izbora za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (br. 115)

- Odluka o raspisivanju izbora za članove gradskih vijeća gradova: Vis, Orahovica, Makarska i Pregrada, te za članove općinskih vijeća: Civljane, Jelenje, Viškovo, Tučepi, Lanišće, Lastovo, Gradac, Nerežišća i Vinodolska općina (br. 115)

- Obvezatne upute OLS I. (br. 116)

- Obvezatne upute OLS II. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 116)

Izborna promidžba - Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (br. 34)

- Odluka o utvrđivanju visine naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 34)

- Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe (br. 53)

Izborne jedinice - Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (br. 14) - Ispravak (br. 20) - Ispravak (br. 22) - Ispravak (br. 24) - Ispravak (br. 32) - Ispravak (br. 37)

Izborni materijal - Izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju izbornog materijala (br. 69)

Izvanredni prijevoz - Pravilnik o izvanrednom prijevozu (br. 76)

Izvlaštenja - Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju eksploatacionog polja mineralne sirovine "Srednja Rijeka" Donji Miklouš u k.o. Miklouš (br. 63)

- Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i formiranje eksploatacijskog polja na k.č. broj 356/288, upisanog u zk. ul. broj 995 u k.o. Kunj (br. 63)

- Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju srednjetlačnoga distributivnog plinovoda oko Grada Bjelovara (br. 70)

- Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Magistralnoga plinovoda DN 500 Zagreb - Karlovac (br. 117)

Izvoz - Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda (br. 15)

- Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge (br. 47)

- Odluka o zabrani izvoza pšenice i pšeničnog brašna (br. 102)

- v. i Nadzor kakvoće proizvoda

Izvozni kontingenti i dozvole - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju dozvole (br. 15)

- Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (br. 95)

- Odluka o izmjeni Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1997. godini (br. 119)

- Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini (br. 142)

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata (br. 142)

J

Jahte i brodice - Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu (br. 28)

- Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske (br. 45)

- Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica (br. 45)

- v. i Plovidba

Jaja i proizvodi od jaja - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (br. 96)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (br. 128)

Jamstva i suglasnosti - Pregled izdanih jamstava u 1996. godini (br. 2)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Export Development Corporation iz Ottave, Kanada (br. 8)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva obrane i Bell Helicopter Textron, Kanada i Ugovora o uvjetima financiranja između Ministarstva obrane i Export Development Corporation (EDC), Kanada (br. 24)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i "Torpedo" d.d. Rijeka o financiranju isporuke traktora korištenjem sredstava Proračuna (br. 27)

- Pregled izdanih jamstava u 1997. godini (br. 34)

- Odluka o davanju suglasnosti Brodograđevnoj industriji "3. maj" d.d. Rijeka na sklapanje ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda "3. maj" Brodogradilište d.d. Rijeka za stranog naručitelja (br. 37)

- Pregled izdanih jamstava u 1997. godini (br. 63)

- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zajmu između poduzeća RH Alan d.o.o. i Export Development Corporation (EDC), Kanada (br. 88)

- Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export Development Corporation iz Ottave, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata zajma odobrenog RH Alan d.o.o. (br. 90)

- Odluka o davanju suglasnosti Brodograđevnoj industriji "3. maj" d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. maj" Brodogradilište d.d. Rijeka za Intershipping Co., Malta i Doria Shipping Co., Liberia (br. 97)

- Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za kredit Bayerische Landesbank Girocentrale, München, društvu Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, za kreditiranje plasmana kombajna, berača kukuruza, utovarivača i priključnih uređaja (br. 102)

- Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girocentrale, München, koji će se koristiti za kreditiranje poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednim gospodarstvima razvojačenih hrvatskih branitelja (br. 130)

Javna nadmetanja - v. Nadmetanja

Javni bilježnici - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 35)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 56)

- Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (br. 107)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (br. 131)

Javno poduzeće "Kumrovec" - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preoblikovanju Javnog poduzeća "Kumrovec" u društvo s ograničenom odgovornošću (br. 126)

- Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o usklađenju Javnog poduzeća "Kumrovec" sa Zakonom o trgovačkim društvima (br. 126)

K

Kabelska televizija - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije (br. 29)

Kakao-proizvodi i sl. proizvodi - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode (br. 12)

Kazališta - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima (br. 13)

Kazneni postupak - Zakon o kaznenom postupku (br. 110)

Kazneni zakon - Kazneni zakon (br. 110)

Klaonice i prerađivački objekti - Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (br. 74, str. 2450)

Klimatizacija - v. Ventilacija

Knjiga žalbe - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (br. 47, str. 1755) - Ispravak (br. 54)

Knjižnice - Zakon o knjižnicama (br. 105)

Kolektivni ugovori - Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (br. 2)

Komisija Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave - Odluka o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti (br. 29)

Komisija za nadzor nad radom humanitarnih organizacija - Odluka o ukidanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija (br. 29)

Komisija za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata - Poslovnik o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata (br. 133)

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske - Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (br. 75)

Komore - Odluka o izmjeni Odluke o osnutku županijskih regionalnih komora (br. 54)

Komorski doprinosi - Ispravak Odluke o obveznicima, stopi i osnovici za plaćanje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1997. godinu (br. 1) - Odluka je objavljena u br. 107/96.

- Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini (br. 134)

- Odluka o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 138)

- Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori (br. 138)

Kompenzacijski poslovi - Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom (br. 54)

Komunalno gospodarstvo - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (br. 70)

Koncesije - Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države (br. 17)

- Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu (br. 27)

- Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d. Krapina (br. 45) - Ispravak (br. 61)

- Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek (br. 50) - Ispravak (br. 61)

- Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Podi (br. 54)

- Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo (br. 54)

- Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Koromačno (br. 65)

- Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin (br. 73)

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja (br. 95)

- Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb (br. 101)

Konditorski proizvodi - v. Kakao-proizvodi i sl. proizvodi

Kontrola letenja - Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske (br. 94)

Konvalidacija - Zakon o konvalidaciji (br. 104)

Konzulati - Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Turske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci (br. 5)

- Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli (br. 53)

- Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Dublinu, Irska (br. 85)

- Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Finskoj (br. 98)

Konzultanti - v. Hrvatska mreža konzultanata

Korisnici Državnog proračuna - Odluka o prijelazu dijela korisnika Državnog proračuna na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice u 1997. godini (br. 56)

- Naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice (br. 60)

- v. i Registar korisnika Državnog proračuna

Koža i krzno - Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri obilježavanju, označivanju i pakiranju tekstilnih proizvoda te pri označivanju, deklariranju i pakiranju gotove kože, krzna i proizvoda od prirodne i umjetne kože (br. 31)

Krediti i zajmovi - Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (br. 32)

Kreditni poslovi s inozemstvom - Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 25/96) (br. 6)

- Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba (br. 17)

- Upute o postupku registracije obveza po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (br. 43)

- Uputa o popunjavanju obrazaca za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom (br. 48)

- Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland (br. 98)

- v. i Jamstva i suglasnosti

Kuponska privatizacija - Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji (br. 125)

L

Laboratoriji - Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (br. 78, str. 2501) - Ispravak (br. 92)

- v. i Mjeriteljski laboratoriji

Liječnička privatna praksa - Pravilnik o načinu oglašavanja rada liječnika privatne prakse i zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu (br. 83)

- v. i Privatna zdravstvena djelatnost

Lijekovi - Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 59) - Ispravak (br. 72)

- Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 79)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (br. 79)

- Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (br. 124)

- Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 130)

Lov - Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu (br. 33)

Lučka uprava Dubrovnik - Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (br. 19)

Lučka uprava Ploče - Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče (br. 19)

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče (br. 61)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče (br. 139)

Lučka uprava Rijeka - Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (br. 63)

Lučka uprava Split - Odluka o osnivanju Lučke uprave Split (br. 45)

Lučka uprava Zadar - Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (br. 19)

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar (br. 61)

Lučke kapetanije - Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa (br. 45)

- Zakon o lučkim kapetanijama (br. 124)

Luke - Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije istarske (br. 2)

- Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorsko-goranske (br. 5)

- Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske (br. 5)

- Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (br. 118)

Lj

Ljekarne - Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (br. 31)

M

Majstorski ispiti - Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor autolakirer (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj drvenih brodova (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj metalnih brodova (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj plastičnih brodova (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor dimnjačar (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor drvotokar (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor ljevač (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tapetar (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj gudalačkih glazbala (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj orgulja (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj trzalačkih glazbala (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kotlar (br. 125)

- Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kovač (br. 125)

Matica hrvatskih umirovljenika - Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Matici hrvatskih umirovljenika u godini 1996. (br. 1)

Medicinsko-tehnička oprema - Naredba o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme (br. 26)

- Naredba o dopuni Naredbe o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme (br. 51)

Međunarodni računovodstveni standardi - v. Računovodstveni standardi

Mesni proizvodi - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći mesnih proizvoda (br. 96)

- Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih sirovina u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u proizvodnji mesnih proizvoda (br. 129)

Mirovine - Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 20)

- Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 66) - Ispravak (br. 118)

- Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. (br. 66)

- v. i Mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, radnika, odnosno, samostalnih privrednika

Mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika - Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

- Odluka o izmjenama Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

- Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštićenog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 28)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u ožujku 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u travnju 1997. (br. 44)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1997. (br. 44)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu (br. 44)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. (br. 44)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. (br. 44)

- Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1997. (br. 44)

- Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1997. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

Mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika - Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 4)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o visini miminalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika HV od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika bivše JNA od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu (br. 28)

- Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa (br. 28)

- Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu (br. 28)

- Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. (br. 28)

- Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu (br. 28)

- Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 28)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u ožujku 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u travnju 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997. (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za radnike (br. 44, str. 1657) - Ispravak (br. 54)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. radnika (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za radnike (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju svote doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za pripadnike bivše JNA (br. 44)

- Odluka o nadoknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997. (br. 44)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 66)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (br. 70)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 76)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (br. 114)

- Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

Mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika - Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 4)

- Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu (br. 28)

- Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996. (br. 28)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997. (br. 44)

- Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u travnju 1997. (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu (br. 44)

- Odluka o utvrđivanju granične svote najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

- Odluka o usklađivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike (br. 44)

- Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu (br. 44)

- Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa (br. 44)

- Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu (br .44)

- Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. (br. 44)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom za zaposlenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996. (br. 66)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997. (br. 76)

- Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. (br. 114)

- Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997. (br. 114)

Mjerila - Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene (br. 69)

- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (br. 111)

Mjerila i etaloni - Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila (br. 38)

- Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (br. 43) - Ispravak (br. 48)

Mjeriteljski laboratoriji - Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu (br. 52)

Mobilizacija tijela državne vlasti - Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja (br. 43)

Morski ribolov - Pravilnik o obavljanju lova ramponom (br. 4)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (br. 10)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskog ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala (br. 10)

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (br. 30)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 41)

- Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 43)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za obavljanje malog ribolova (br. 63)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 63)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 63)

- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (br. 63)

- Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 69)

- Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (br. 69)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 69)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskog ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala (br. 79)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama (br. 94)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 97)

- Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (br. 118)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja (br. 130)

- Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru (br. 136)

- Pravilnik o naknadi za obavljanje maloga ribolova (br. 136)

- Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru (br. 136)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom (br. 136)

- v. i Povlastice

Morsko ribarstvo - Zakon o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst) (br. 46)

- v. i Novčani poticaji i naknade

N

Nacionalni odbor za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja... - Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske (br. 107)

Nacionalni park "Kornati" - Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati" (br. 13)

Nacionalni park "Krka" - Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" (br. 13)

- Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka" (br. 85)

Nacionalni park "Mljet" - Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (br. 13)

Nacionalni park "Paklenica" - Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (br. 15)

Nacionalni park "Plitvička jezera" - Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (br. 13)

- Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (br. 70)

Nacionalni park "Risnjak" - Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom (br. 13)

Nacionalno povjerenstvo za provedbu Konvencije o zabrani kemijskog oružja - Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (br. 65)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (br. 108)

Nadmetanja - Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova (br. 33)

- Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (br. 142)

Nadzor kakvoće proizvoda - Odluka o dopuni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu (br. 11)

- Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu (br. 11)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (br. 108)

Naftna goriva - Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (br. 76)

Nagrade - v. Državne nagrade

Najamnine - Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (br. 40)

Namirnice - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst) (br. 1)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina, majoneze i njima srodnih proizvoda (br. 112)

Narodna banka Hrvatske - Odluka o prihvaćanju članstva Narodne banke Hrvatske u Banci za međunarodna poravnanja (BIS) Bazel (br. 54)

- Odluka o potvrđivanju Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu (br. 106)

- Odluka o potvrđivanju Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1997. godinu (br. 106)

Naukovanje - v. Obrtničke škole

Nautički turizam - Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (br. 11)

Nekretnine - Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (br. 28)

- Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (br. 33)

- Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Nadbiskupije Splitsko-makarske u Splitu (br. 49 )

- Odluka o davanju u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Obrtničkoj školi "Antun Horvat" u Đakovu (br. 103)

- Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Dubrovačke Biskupije (br. 117)

- Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske na Općinu Jelsa (br. 129)

- v. i Hrvatske šume

Nezaposlene osobe - Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 19)

- Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 30)

- Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 41)

- Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 74)

- Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 108)

- Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu (br. 118)

Normizacija - Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (br. 74) - Ispravak (br. 87)

Novac - Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman" (br. 49)

- Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Hrvatsko Podunavlje" (br. 49)

- Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997." (br. 49)

- Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Hrvatsko Podunavlje" (br. 50)

- Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Vukovar" (br. 58)

- Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista" (br. 58)

- Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista" (br. 60)

- Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda" (br. 103)

- Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997." (br. 103)

- Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda" (br. 104)

- Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "Baranja" (br. 121)

- Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997." (br. 134)

- v. i Pranje novca

Novčani poticaji i naknade - Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu (br. 17)

- Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina (br. 17)

- Zakon o dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (br. 20)

- Zakon o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu (pročišćeni tekst) (br. 46)

- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (br. 142)

Numizmatički novac - v. Novac

O

Obnova - Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju (br. 94)

Obrana - Odluka o metodologiji za izradu planova obrane (br. 43)

- Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane (br. 112)

Obrana od poplava - Državni plan obrane od poplava (br. 8) - Ispravak (br. 32)

Obrtničke komore - Izmjena Odluke o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu (br. 77)

Obrtničke škole - Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanih obrta (br. 35)

- Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93 i 90/96) za školsku godinu 1997./98. (br. 67)

- Stručno-teorijski i praktični dio programa (naukovanje) za zanimanja:

Dimnjačar (br. 84)

Drvotokar (br. 84)

Graditelj drvenih brodova (br. 84)

Graditelj metalnih brodova (br. 84)

Graditelj plastičnih brodova (br. 84)

Klobučar (br. 84)

Klesar (br. 84)

Kotlar (br. 84)

Kovač (br. 84)

Kozmetičar (br. 84)

Krovopokrivač (br. 84)

Ljevač (br. 84)

Mljekar (br. 84)

Obućar (br. 84)

Optičar (br. 84)

Pediker (br. 84)

Pismoslikar (br. 84)

Puškar (br. 84)

Slastičar (br. 84)

Tapetar (br. 84)

Urar (br. 84)

Zlatar (br. 84)

- Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte (br. 86)

Obveznice - Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem i inozemnom tržištu kapitala (br. 2)

- Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00 (br. 19)

- Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od DEM 300.000.000,00 (br. 74)

Odbor za gospodarske odnose s inozemstvom - Odluka o ukidanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom (br. 29)

Odbor za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske - Odluka o ukidanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske (br. 29)

Odgojitelji - Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (br. 133 )

- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (br. 133)

Odlikovanja - Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 2)

- Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića (br. 6)

- Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj 01-012-96-154/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj 01-012-97-1/2 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj 01-012-96-156/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj 01-012-96-165/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-157/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-172/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-96-166/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-012-97-1/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, broj 01-012-96-167/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, broj 01-012-96-158/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-102-96-151/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-012-96-155/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića, br. 01-012-96-173/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa, br. 01-012-96-159/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa, br. 01-012-96-168/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, br. 01-012-96-147/2 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, br. 01-012-96-160/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, br. 01-012-96-169/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, br. 01-012-96-161/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, br. 01-012-96-170/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, br. 01-012-96-162/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, br. 01-012-96-171/1 (br. 9)

- Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića, br. 01-012-97-4/1 (br. 11)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, br. 01-012-97-4/2 (br. 11)

- Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, broj 01-012-97-5/1 (br. 11)

- Odluka o odlikovanju prof. Ljerka Spillera Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-1/1 (br. 13)

- Odluka o odlikovanju Milana Artukovića Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 22)

- Odluka o odlikovanju Joška Kovača Redom hrvatskog pletera (br. 27)

- Odluka o odlikovanju prof. dr. Henryka Batowskog, akademika i sveučilišnog profesora Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (br. 27)

- Odluka o odlikovanju Luke Brajnovića, sveučilišnog profesora u mirovini Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (br. 47)

- Odluka o odlikovanju Slavka Šestaka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (br. 47)

- Odluka o odlikovanju Leonida Konstantinoviča Kryštyna, zamjenika generalnog direktora "Novoshipa" Redom hrvatskog pletera (br. 47)

- Odluka o odlikovanju Leonida Ivanoviča Loze, generalnog direktora i predsjednika Savjeta direktora kompanije "Novoship" Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (br. 47)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-5/1 od 15. travnja 1997. (br. 47)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-3/1 od 14. travnja 1997. (br. 47)

- Odluka o odlikovanju dr. Maxa Streibla Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (br. 55)

- Odluka o odlikovanju Geze Jeszenskya Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (br. 55)

- Odluka o odlikovanju Charlesa Redmana Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 55)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-4/1 od 16. svibnja 1997. (br. 55)

- Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj 01-051-97-3-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, broj 01-051-97-4-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, broj 01-051-97-5-4/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj 01-051-97-6-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom, broj 01-051-97-7-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog, broj 01-051-97-8-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića, broj 01-051-97-11-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Stjepana Radića, broj 01-051-97-12-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-6/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, broj 01-051-97-13-2-3/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, broj 01-051-97-13-3-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle, broj 01-051-97-13-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, broj 01-051-97-13-5-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, broj 01-051-97-13-6-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića, broj 01-051-97-13-7-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista, broj 01-051-97-15-2/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-5/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinskog rata, broj 01-051-97-17-16/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-051-97-18-1/1 od 27. svibnja 1997. (br. 58)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj 01-051-97-13-4-2/1 (br. 63)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-6/1 (br. 63)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Xie Xiqin, veleposlaniku Narodne Republike Kine Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (br. 66)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Vasile Leca, veleposlaniku Rumunjske Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 66)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Ljubčo Troharov, veleposlaniku Republike Bugarske Redom kneza Branimira s ogrlicom (br. 66)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-7/1 od 20. lipnja 1997. (br. 72)

- Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-8/1 od 26. lipnja 1997. (br. 72)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-7/1 od 26. lipnja 1997. (br. 72)

- Odluka o odlikovanju svećenika Dragutina Jagodića Spomenicom domovinske zahvalnosti (br. 93)

- Odluka o odlikovanju prof. dr. med. Hansa Georga Borsta redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske (br. 92)

- Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja (br. 95)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, broj 01-051-97-5-1/1 (br. 97)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, broj 01-051-97-5-2/1 (br. 97)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, broj 01-051-97-13-6-3/1 (br. 97)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, broj 01-051-97-13-6-4/1 (br. 97)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-8/1 (br. 97)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj 01-051-97-6-5/1 (br. 101)

- Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom, broj 01-051-97-6-6/1 (br. 101)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj 01-051-97-13-1-9/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-051-97-18-3/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-051-97-17-24/1 od 25. rujna 1997. (br. 103)

- Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja (br. 112)

- Odluke o odlikovanjima (br. 120)

- Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

- Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

- Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 120)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, broj 01-051-97-13-6-5/1 (br. 126)

- Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske, s likom Ruđera Boškovića, broj 01-051-97-13-3-2/1 (br. 126)

- Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera, broj 01-051-97-16-9/1 (br. 126)

- Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja (br. 132)

- Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, broj 01-051-97-1-1/1 od 11. prosinca 1997. (br. 137)

- Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti, broj 01-012-97-188/1 od 9. prosinca 1997. (br. 138)

- Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli odlikovanja, broj 01-012-97-178/2 od 26. studenoga 1997. (br. 138)

- Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja, broj 01-012-97-178/3 od 26. studenoga 1997. (broj 138)

Odvodnja otpadnih voda - v. Otpadne vode

Onečišćenje mora - Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (br. 8)

Općina Gradac - Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradac (br. 112)

Općina Nerežišća - Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Nerežišća (br. 112)

Općine - v. Županije, gradovi i općine

Ortopedska pomagala - Ispravak Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 13) - Pravilnik je objavljen u br. 108/96.

Oružje - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (br. 20)

- Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 32)

- Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 35)

- Zakon o oružju (pročišćeni tekst) (br. 46)

- Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 76)

- Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja (br. 87)

Osiguranje - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (br. 20)

- Zakon o osiguranju (pročišćeni tekst) (br. 46)

Osnovne škole - Pravilnik o kalendaru rada osovnih škola i o početku i završetku nastave te trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 1997./98. (br. 38)

Otpad - Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (br. 123)

Otpadne vode - Ispravak Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (br. 53) - Pravilnik je objavljen u br. 93/96.

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju obavljati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (br. 102)

P

Pakovine - Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (br. 23) - Ispravak (br. 29)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (br. 93)

Park prirode "Kopački rit" - Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" (br. 96)

Park prirode "Lonjsko polje" - Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode "Lonjsko polje" (br. 45)

Plaće - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (br. 6)

- Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (br. 44)

- Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj (br. 77)

- Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini (br. 142)

Platni promet - Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 32)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (br. 49)

- Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kartica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (br. 53)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (br. 94)

- Izmjena Naputka za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 94)

- Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (br. 97)

- Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (br. 138)

- Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (br. 142)

- v. i Prihodi proračuna

Plodouživanje - Uredba o izmjeni Uredbe o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja (br. 6)

Plovidba - Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (br. 6)

- Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom, dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala (br. 28)

- Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (br. 34)

- Naredba o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (br. 105)

Plovput, Split - Zakon o Plovputu, Split (br. 73)

Područja posebne državne skrbi - Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su u postupku mirne reintegracije (br. 32)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (br. 124)

Poduzeće "RH - ALAN", Zagreb - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzeća "RH - ALAN", Zagreb (br. 34)

Poduzetnici - Odluka o davanju potpore za rast i razvoj malog gospodarstva (br. 133)

- Odluka o davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže konzultanata (br. 133)

Policijske uprave - Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave (br. 70, str. 2372) - Ispravak (br. 74)

Političke stranke - Statut Hrvatskih proljeća (br. 113)

Poljoprivreda - Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 47)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 51)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (br. 64)

- v. i Novčani poticaji i naknade

Poljoprivredni sadni materijal - v. Popisi i registri

Poljoprivredno bilje - v. Bilje

Poljoprivredno sjeme - Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

- v. i Popisi i registri

Poljoprivredno zemljište - Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru (br. 6)

- Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa (br. 6)

Pomorska dobra - Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet (br. 35)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag - područje Savudrije (br. 35)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakarac (br. 95)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija (br. 95)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sv. Barbara (br. 106)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat (br. 117)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik (br. 117)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje (br. 129)

- Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik (br. 129)

- Odluka o isključenju iz opće uporabe dijela pomorskog dobra radi izgradnje objekta infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, na lokaciji "Plat-Dubrovnik" (br. 139)

Pomorski promet - Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (br. 131)

- v. i Plovidba

Popisi i registri - Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 1)

- Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 2)

- Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla (br. 4)

- Objava o brisanju iz Upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 4)

- Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (br. 34)

- Popis pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje superanaliza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (br. 44)

- Dopuna Popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u Republici Hrvatskoj (br. 49)

- Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva (br. 50)

- Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

- Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

- Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 50)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 50)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena (br. 50)

- Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 53)

- Dopuna Popisa novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj (br. 64)

- Dopuna Popisa stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj (br. 64)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 92)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 92)

- Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 92)

- Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 92)

- Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 95)

- Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 122)

- Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u veterinarstvu (br. 122)

- Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 135)

- Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena (br. 135)

- Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 136)

- Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena (br. 136)

- Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena (br. 136)

- Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala (br. 136)

Porezi - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (br. 54)

- Zakon o porezu na promet nekretnina (br. 69)

- Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (br. 73)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (br. 113)

- Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (br. 139)

- Zakon o posebnom porezu na kavu (br. 139)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (br. 139)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo (br. 139)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (br. 142)

Porodni dopust - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (br. 109)

Poslovni prostor - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora (br. 124)

Posredovanje pri zapošljavanju - Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova (br. 1)

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (br. 125)

Povelje - Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Viteškom udruženju "Kumpanija" (br. 90)

- Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj (br. 130)

- Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom teniskom savezu (br. 133)

- Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kulturno-umjetničkom društvu "Preporod" Dugo Selo (br. 138)

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave - Uredba o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (br. 113)

- Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (br. 113)

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom - Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (br. 45)

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži - Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (br. 139)

Povjerenstvo za utvrđivanje statusa "Hrvatskih branitelja" zdravstvenim djelatnicima - Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa "Hrvatskih branitelja" zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u zdravstvu (br. 31)

Povlastice - Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (br. 33)

- Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES (br. 35)

- Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (br. 99)

Povratnici - Uredba o pravima povratnika (br. 33)

- Uredba o izmjenama Uredbe o pravima povratnika (br. 69)

Pranje novca - Zakon o sprječavanju pranja novca (br. 69, str. 2287) - Ispravak (br. 106)

- Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (br. 114)

Predsjednik Republike Hrvatske - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (br. 71)

Predstavništva stranih osoba - Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (br. 7)

Predškolski odgoj - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (br. 10)

- Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (br. 133)

- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (br. 134)

Pretvorba - Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija (br. 70)

Pričuvni časnici - Odluka o izvanrednom promaknuću pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 120)

- Odluka o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske (br. 120)

Prigodni novac - v. Novac

Prihodi proračuna - Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 27)

- Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 47)

- Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu (br. 94)

- Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini (br. 137)

Prijelazna uprava UN-a (Ured ASB-a) - Naputak o provođenju odredbi Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica Europske unije (br. 22)

Primorsko-goranska županija - Odluka o raspuštanju Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (br. 103)

Prirezi - Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak (br. 4)

Privatizacija - Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji (br. 71)

- v. i Kuponska privatizacija

Privatna zdravstvena djelatnost - Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu (br. 4)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima (br. 98)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu (br. 130)

- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu (br. 140)

- v. i Liječnička privatna praksa

Proizvodi (roba) - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD (br. 68)

Proračun - v. Državni proračun

Prostorne jedinice - Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica (br. 104)

Prosvjetna inspekcija - Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika u obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnih inspektora i viših prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa (br. 6)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (br. 73)

Pšenica - Odluka o zabrani izvoza pšenice i pšeničnog brašna (br. 102)

Pučka otvorena učilišta - Zakon o pučkim otvorenim učilištima (br. 54)

Pučki pravobranitelj - Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu pučkog pravobranitelja (br. 65)

- Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja (br. 71)

Putničke agencije - Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (br. 23)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije (br. 47)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku putničkih agencija (br. 75)

R

Računanje vremena - Odluka o računanju vremena u 1997. godini (br. 6)

Računovodstveni standardi - Odluka o objavljivanju preoblikovanih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (br. 39)

- Odluka o objavljivanju Međunarodnoga računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici (br. 105)

Radijske frekvencije - Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja (br. 75)

Radijske postaje - Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola (br. 75)

Radne dozvole - Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola za SR Njemačku (br. 25)

Razminiranje - Odluka o davanju ovlasti tvrtki Gradnja-piramida d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 32)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki TNT 35, Protueksplozivna zaštita, Čakovec, za obavljanje poslova razminiranja (br. 32)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "VB Invest" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja (br. 52)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "PPT" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Exbel" p.o., Križ, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "A.B.C.D." d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja (br. 88)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Rakinić trade" d.o.o., Vukovar, za obavljanje poslova razminiranja (br. 107)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Perić Miroslav-Miro" d.o.o., Stupnik, za obavljanje poslova razminiranja (br. 129)

- Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Hodeks" d.o.o. Petrinja, za obavljanje poslova razminiranja (br. 129)

Razrješenja

a) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Županije istarske (br. 12)

- Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba za Ispostavu u Sv. Ivanu Zelini (br. 12)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o prestanku članstva u Odboru za predstavke i pritužbe Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 20)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 27)

- Odluka o razrješenju člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji (br. 27)

- Odluka o razrješenju suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (br. 27)

- Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (br. 27)

- Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu (br. 27)

- Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (br. 27)

- Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije (br. 27)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za ratne veterane Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 65)

- Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Međimurske županije (br. 65)

- Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Primorsko-goranske županije (br. 65)

- Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika (br. 106)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 106)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o razrješenju člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 123)

- Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Osječko-baranjske županije (br. 139)

b) Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

- Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 10)

- Odluka o razrješenju i izboru dva člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

- Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

- Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 102)

c) Predsjednik Republike Hrvatske

- Odluka o razrješenju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Halbaecku (br. 2)

- Odluka o razrješenju Mladena Lackovića dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova (br. 17)

- Odluka o razrješenju Ivice Smiljana dužnosti pomoćnika ministra financija za bankarski i devizni sustav osiguranja (br. 27)

- Odluka o razrješenju prof. dr. Pave Caputa dužnosti zamjenika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 34)

- Odluka o razrješenju mr. Mladena Čuture dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi (br. 48)

- Odluka o razrješenju Vjekoslava Karlovčana dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji (br. 51)

- Odluka o razrješenju Branka Močiboba dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske (br. 53)

- Odluka o razrješenju mr. Jakše Muljačića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova (br. 53)

- Odluka o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti pomoćnika ministra financija (br. 53)

- Odluka o razrješenju Jerka Vukasa dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Melbourneu, Australija (br. 58)

- Odluka o razrješenju dr. Konstantina Bosnića dužnosti počasnog generalnog konzula Republike Hrvatske u Sydneyu (br. 62)

- Odluka o razrješenju dr. Vere Tadić dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Frankfurtu (br. 62)

- Odluka o razrješenju Zdenka Karakaša dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Frankfurtu (br. 62)

- Odluka o razrješenju dr. Đorđa Pribičevića dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske (br. 64)

- Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Nadzorne službe Ureda za nacionalnu sigurnost (br. 71)

- Odluka o razrješenju Krešimira Alerića dužnosti konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini (br. 92)

- Odluka o razrješenju prof. dr. Željka Matića dužnosti savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku (br. 92)

- Odluka o razrješenju Franke Barbić dužnosti savjetnice Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo (br. 93)

- Odluka o razrješenju Željka Bošnjaka dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Helsinkiju, Republika Finska (br. 96)

- Odluka o razrješenju mr. Bože Prke dužnosti ministra financija (br. 96)

- Odluka o razrješenju mr. Nike Bulića dužnosti ministra turizma (br. 96)

- Odluka o razrješenju mr. Frane Krnića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova (br. 96)

- Odluka o razrješenju Hidajeta Bišćevića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

- Odluka o razrješenju dr. Jurja Njavre dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske i imenovanju ministrom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (br. 139)

- Odluka o razrješenju dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Malti (br. 139)

d) Vlada Republike Hrvatske

- Rješenje o razrješenju Petra Pašića dužnosti povjerenikaVlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljane (br. 5)

- Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste" (br. 5)

- Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Zagreb (br. 5)

- Rješenje o razrješenju Silvia Mićina dužnosti direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (br. 6)

- Rješenje o razrješenju mr. Damira Zorića položaja predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 6)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 7)

- Rješenje o razrješenju Ivane Halle položaja pomoćnice ministra gospodarstva (br. 8)

- Rješenje o razrješenju dr. Ivana Šimonovića dužnosti člana Državne komisije za granice (br. 8)

- Rješenje o razrješenju mr. Josipa Belamarića položaja pomoćnika ministra kulture (br. 11)

- Rješenje o razrješenju Lovre Pejkovića položaja zamjenika predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice (br. 11)

- Rješenje o razrješenju mr. Luke Stojakovića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o razrješenju Franje Prebanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o razrješenju dr. Stjepana Tanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o razrješenju mr. Tomislava Vodopije položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o razrješenju mr. Mate Brstila položaja ravnatelja Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (br. 17)

- Rješenje o razrješenju Aleksandra Russo položaja pomoćnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 23)

- Rješenje o razrješenju Snježane Bagić položaja tajnice Ministarstva pravosuđa (br. 28)

- Rješenje o razrješenju Mladena Matvijeva položaja zamjenika ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (br. 28)

- Rješenje o razrješenju Miljenka Žagara dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 28)

- Rješenje o razrješenju Gordane Butković položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 30)

- Rješenje o razrješenju Milovana Baletića položaja predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 30)

- Rješenje o razrješenju Ivana Tešije dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 32)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete (br. 32)

- Rješenje o razrješenju mr. Josipa Jurasa dužnosti člana Komisije za zatočene i nestale (br. 41)

- Rješenje o razrješenju Stanka Lipnjaka položaja pomoćnika ministra uprave (br. 52)

- Rješenje o razrješenju Senke Andrijašević Rac položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (br. 52)

- Rješenje o razrješenju dr. Rudolfa Vouka položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa (br. 52)

- Rješenje o razrješenju Marijana Bulata položaja pomoćnika ministra turizma (br. 52)

- Rješenje o razrješenju Davora Šterna dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 52)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra (br. 52)

- Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države (br. 52)

- Rješenje o razrješenju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici (br. 52)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede (br. 52)

- Rješenje o razrješenju Danice Damjanović položaja pomoćnice ministra pravosuđa (br. 53)

- Rješenje o razrješenju Stjepana Brolicha položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 53)

- Rješenje o razrješenju dr. Ivana Mihela dužnosti ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (br. 53)

- Rješenje o razrješenju Slavka Begića položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 60)

- Rješenje o razrješenju Milivoja Tomaša položaja predstojnika Ureda za suradnju s mirovnim operacijama (br. 60)

- Rješenje o razrješenju Vjerana Jurkovića položaja pomoćnika ministra privatizacije (br. 62)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja (br. 66)

- Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije i Istarske županije (br. 66)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 66)

- Rješenje o razrješenju Nenada Golca položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

- Rješenje o razrješenju Ante Stojana položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 71)

- Rješenje o razrješenju Zorislava Balića položaja zamjenika ravnatelja Državne uprave za vode (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 74)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Zagrebačku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Istarsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Međimursku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Bjelovarsko-bilogorsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Karlovačku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Krapinsko-zagorsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Splitsko-dalmatinsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Virovitičko-podravsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Šibensko-kninsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Varaždinsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Ličko-senjsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 74)

- Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (br. 77)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Vukovarsko-srijemsku županiju (br. 93)

- Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (br. 96)

- Rješenje o razrješenju Milovana Šibla dužnosti direktora Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" (br. 97)

- Rješenje o razrješenju dr. Ivana Škore položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 98)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 100)

- Rješenje o razrješenju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (br. 104)

- Rješenje o razrješenju dr. Ivana Legca položaja pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza (br. 109)

- Rješenje o razrješenju Željka Lalića položaja pomoćnika ministra gospodarstva (br. 113)

- Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 113)

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb (br. 113)

- Rješenje o razrješenju dr. Svjetlana Berkovića položaja ravnatelja Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 117)

- Rješenje o razrješenju dr. Nenada Stuparića položaja pomoćnika ministra zdravstva (br. 121)

- Rješenje o razrješenju dr. Nevena Henigsberga položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (br. 121)

- Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Osječko-baranjsku županiju (br. 126)

- Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik (br. 130)

- Rješenje o razrješenju prof. dr. Srećka Jelinića, položaja predstojnika Ureda za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 133)

- Rješenje o razrješenju Stipe Hrkaća dužnosti zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (br. 139)

- Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatska pošta i telekomunikacije" (br. 139)

e) Ostala tijela

- Odluka o razrješenju Izborne komisije Republike Hrvatske (br. 14)

- Odluka o razrješenju mr. Bogomila Cote dužnosti glavnog direktora Zavoda za platni promet (br. 38)

- Rješenje o razrješenju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (br. 75)

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (br. 118)

Referentni centri - Rješenje o određivanju Referentnog centra za urolitijazu Ministarstva zdravstva (br. 15)

- Rješenje o određivanju Referentnog centra za dječju gastroenterologiju i prehranu Ministarstva zdravstva (br. 15)

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva (br. 34)

- Rješenje o određivanju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za ortopediju Ministarstva zdravstva (br. 58)

- Rješenje o određivanju Odjela za dječju traumatologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb Referentnim centrom za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (br. 62)

- Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (br. 113)

- Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (br. 113)

Registar korisnika državnog proračuna - Uputa o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika državnog proračuna (br. 45)

Registracija vozila - v. Tehnički pregled vozila

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja - Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja (br. 141)

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske - Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 70)

- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (br. 74)

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske - Odluka o potvrđivanju Odluke o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (br. 22)

- Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (br. 24)

Republički fond "Zrinski i Frankopani" - Odluka o ukidanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani" (br. 44)

Ribarstvo - v. Novčani poticaji i naknade

Ribe, rakovi, školjke… - Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjaka, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (br. 96)

Ribolov - v. Morski ribolov

S

Sanacije i restrukturiranja - Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke, dioničko društvo, Zagreb, (br. 8)

- Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća (br. 33)

- Odluka o prestanku sanacije određenih poduzeća (br. 76)

- Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji određenih poduzeća (br. 81)

- Odluka o sanaciji određenih poduzeća (br. 118) - Ispravak (br. 119)

- Odluka o dopuni Odluke o sanaciji određenih poduzeća (br. 132)

Sankcije - Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije (br. 32)

Sigurnost prometa na cestama - Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i načinu zaustavljanja prometa na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini (br. 33)

Sigurnost zračne plovidbe - Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe (br. 103)

Sindikat umirovljenika Hrvatske - Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Sindikatu umirovljenika Hrvatske u godini 1996. (br. 1)

Snack-proizvodi - Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack-proizvode (br. 52)

Socijalna skrb - Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi (br. 8)

- Zakon o socijalnoj skrbi (br. 73)

- Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi (br. 117)

Sol - Pravilnik o temeljnim zahtjevima za sol za prehranu ljudi (br. 15)

Specijalizacija - v. Znanstveni novaci

Spomendani - Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika (br. 27)

- Odluka o proglašenju 24. ožujka 1997. Danom žalosti (br. 29)

- Odluka o proglašenju 17. svibnja Danom službi nacionalne sigurnosti (br. 45)

Srednje škole - Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave te trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 1997./98. (br. 38)

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih (br. 61)

Stambena štednja - Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (br. 109, str. 3451) - Ispravak (br. 117)

Stambene zgrade - Uredba o održavanju zgrada (br. 64)

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja - Uredba o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (br. 19)

- Uredba o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 36)

- Naputak o provedbi Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (br. 40)

- Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (br. 51)

Stanovi - Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (br. 103)

- Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (br. 119)

- Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (br. 140)

- v. i Najamnine

Statistička istraživanja - Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1997. godinu (br. 28)

- Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika (br. 33)

Stipendije - Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija i pripomoći studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija te poslijedoktorandima (br. 26)

Stočarstvo - Zakon o stočarstvu (br. 70)

Stomatološka pomagala - Ispravak Pravilnika o stomatološkim pomagalima (br. 13) - Pravilnik je objavljen u br. 108/96.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stomatološkim pomagalima (br. 140)

Stranci - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza (br. 4)

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (br. 114)

Strane pravne osobe - Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih pravnih osoba (br. 28)

- Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti ovlaštenoj banci za poslove s inozemstvom kod koje otvara devizni račun (br. 28)

Stručni ispiti - Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (br. 133)

- v. i Državni stručni ispiti

Stručno-pedagoški nadzor - Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (br. 73)

Studentske udruge - Pravilnik o Upisniku studentskih udruga (br. 41)

Studentski zborovi - Pravilnik o Upisniku studentskih zborova (br. 41)

- Zakon o studentskom zboru (br. 139)

Subvencije - Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1997. (br. 23)

- Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1997. (br. 23)

- Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština" (br. 49)

- Izmjena Naputka za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština" (br. 61)

Sudovi - Sudski poslovnik (br. 80)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (br. 104)

- Zakon o sudovima za mladež (br. 111)

- Zakon o dopuni Zakona o sudovima (br. 131)

Sudski registar - Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog registra (br. 54)

Sudski službenici - Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima (br. 63)

Sveučilište u Rijeci - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci (br. 56)

Svinjski trupovi i polovice - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 112)

- Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 112)

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (br. 128)

Š

Šećer - Odluka o zabrani uvoza šećera (br. 19)

- Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera (br. 29)

- Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera (br. 102)

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera br. 119)

Školski nadzornici - Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (br. 73)

- Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika (br. 98)

- Pravilnik o vrsti stručne spreme školskih nadzornika i viših školskih nadzornika i drugih stručnih osoba koje se ovlašćuju za stručno-pedagoški nadzor (br. 119)

Šport - Zakon o športu (br. 111)

Štedni ulozi - Pravilnik o osiguranju štednih uloga (br. 65)

- Odluka o visini osiguranih štednih uloga od 20. lipnja 1997. (br. 65)

Šume - Pravilnik o uređivanju šuma (br. 11)

- Uredba o gospodarenju šumama oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" (br. 33)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (br. 121, str. 4051) - Ispravak (br. 132)

Šumsko bilje - v. Bilje

T

Tečajevi - Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1996. godinu (br. 4)

Tehnički pregled vozila - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljalju u stanicama za tehničke preglede vozila (br. 4)

- Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani (br. 4)

- Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani (br. 140)

Tekstilni proizvodi - Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri obilježavanju, označivanju i pakiranju tekstilnih proizvoda te pri označivanju, deklariranju i pakiranju gotove kože, krzna i proizvoda od prirodne i umjetne kože (br. 31)

Telekomunikacije - Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (br. 6) - Ispravak (br. 12)

Telekomunikacijske usluge - Pravilnik o dopuni Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga (br. 2 )

Tjelesna zaštita - Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite (br. 119)

Trgovačka mornarica - Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (br. 24)

- Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (br. 51)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske (br. 52)

Turisti - Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (br. 71)

Turistička mjesta - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (br. 69)

Turističke usluge - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana (br. 75)

Turistički vodiči - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku turističkih vodiča (br. 75)

U

Udruge - Zakon o udrugama (br. 70) - Ispravak (br. 106)

- Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga i registra stranih udruga i obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga (br. 101)

Ugostiteljska djelatnost - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (br. 20)

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst) (br. 46)

Ugostiteljske usluge - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (br. 47)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (br. 75)

Ugostiteljski objekti - Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (br. 24) - Pravilnik je objavljen u br. 110/96.

- Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata (br. 45)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja (br. 75)

Unutarnji poslovi - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova (br. 38)

Upravne pristojbe - Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (br. 95)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (br. 131)

Ured privremene uprave - Uredba o ukidanju Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (br. 54)

Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske - Uredba o Uredu za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (br. 8 )

Ured za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom - Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (br. 131)

Ustanove - Ispravak Zakona o ustanovama (br. 29) - Zakon je objavljen u br. 76/93.

Ustav - Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske (br. 126)

- Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske (br. 135)

Ustavnost i zakonitost - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-947/1996 od 8. siječnja 1997. (br. 2)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-757/1996 i U-I-914/1996 od 8. siječnja 1997. (br. 4)

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4. prosinca 1996. (br. 5)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-484/1996 od 9. siječnja 1997. (br. 7)

- Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-214/1996 (br. 7) - Rješenje je objavljeno u br. 107/96.

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-949/1996 od 23. siječnja 1997. (br. 8)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-948/1996 od 23. siječnja 1997. (br. 8) - Ispravak (br. 30)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-756/1996, U-I-768/1996, U-I-924/1996, U-I-925/1996, U-I-926/1996, U-I-927/1996, U-I-933/1996, U-I-941/1996, U-I-955/1996, U-I-771/1996, U-I-19/1997. od 23. siječnja 1997. (br. 8)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-697/1995 od 29. siječnja 1997. (br. 11)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-363/1993 od 23. siječnja 1997. (br. 12)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-212/1995 od 29. siječnja 1997. (br. 12)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-509/1996 od 7. veljače 1997. (br. 15)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-511/1996 od 7. veljače 1997. (br. 15)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-611/1996 od 5. veljače 1997. (br. 17)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-132/1995 od 5. veljače 1997. (br. 17)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-257/1996 od 12. veljače 1997. (br. 24) - Ispravak (br. 27)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-457/1995 od 18. veljače 1997. (br. 24)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-686/1995 od 18. veljače 1997. (br. 24)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-775/1995 od 18. veljače 1997. (br. 24)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-602/1996 od 5. veljače 1997. (br. 25)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-162/1997 od 5. ožujka 1997. (br. 26)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-192/1997, U-VII-193/1997 od 10. ožujka 1997. (br. 28)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-452/1995 od 12. ožujka 1997. i Izdvojeno mišljenje (br. 30)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-155/1996 od 18. ožujka 1997. (br. 30, str. 1371) - Ispravak (br. 57)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-136/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 33)

- Priopćenje 1. Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-245/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 33)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-152/1996 od 26. ožujka 1997. (br. 34)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-238/1997 od 27. ožujka 1997. (br. 34)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-213/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 34)

- Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-271/1997 od 2. travnja 1997. (br. 35)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-347/1994 od 19. ožujka 1997. (br. 35)

- Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-273/1997 i U-VII-290/1997 od 4. travnja 1997. (br. 36)

- Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-274/1997 od 4. travnja 1997. (br. 36)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-148/1996 od 2. travnja 1997. (br. 36)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-218/1997 od 2. travnja 1997. (br. 36)

- Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-289/1997 od 7. travnja 1997. (br. 37)

- Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-291/1997 od 7. travnja 1997. (br. 37)

- Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-307/1997 od 8. travnja 1997. (br. 37)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-295/1997 i U-VII-297/1997 od 8. travnja 1997. (br. 37)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-179/1997 od 8. travnja 1997. (br. 37)

- Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-318/1997 od 10. travnja 1997. (br. 38)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/1997, U-I-114/1997, U-I-120/1997 od 26. ožujka 1997. (br. 41)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-722/1995 od 2. travnja 1997. (br. 41)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-370/1997 od 20. travnja 1997. (br. 42)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-376/1997 od 21. travnja 1997. (br. 43)

- Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-417/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-381/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-372/1997 od 23. travnja 1997. (br. 44)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-76/1997 od 5. svibnja 1997. (br. 47)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-259/1992 od 16. travnja 1997. (br. 47)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-62/1996 od 16. travnja 1997. (br. 47)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-635/1994 od 16. travnja 1997. (br. 48)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1996 od 30. travnja 1997. (br. 48) - Ispravak (br. 64)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-637/1996 od 30. travnja 1997. (br. 48)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-483/1997 od 6. svibnja 1997. (br. 48)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-025/94, U-II-384/96, U-II-704/96, U-II-783/96 od 29. travnja 1997. i Izdvojeno mišljenje (br. 48)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-138/1997 od 30. ožujka 1997. (br. 48)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-322/1992 od 30. travnja 1997. (br. 49)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-135/1997 od 30. travnja 1997. (br. 50)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-731/1994 od 22. travnja 1997. (br. 53)

- Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-680/1997 od 5. lipnja 1997. (br. 57)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-338/1996 od 21. svibnja 1997. (br. 58)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-710/1997 od 10. lipnja 1997. (br. 60)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-700/1997 od 11. lipnja 1997. (br. 61)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-741/1997 od 13. lipnja 1997. (br. 62)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-404/1996 od 4. lipnja 1997. (br. 63)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-305/1993 od 28. svibnja 1997. (br. 64)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-106/1997 od 27. lipnja 1997. (br. 66)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-339/1997 od 17. lipnja 1997. (br. 72)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-167/1997 od 30. lipnja 1997. (br. 72)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1997 od 30. lipnja 1997. (br. 72)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-485/1996 od 2. srpnja 1997. (br. 72)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-378/1996 od 2. srpnja 1997. (br. 72)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-347/1996 od 9. srpnja 1997. (br. 75)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-676/1996 od 16. srpnja 1997. (br. 75)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-362/1995 od 9. srpnja 1997. (br. 75)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-107/1995 od 14. svibnja 1997. (br. 75)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-397/1997 od 7. srpnja 1997. (br. 77)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-638/1996 od 9. srpnja 1997. (br. 78, str. 2509) - Ispravak (br. 119)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-449/1994 od 16. srpnja 1997. (br. 79)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-722/1994, U-I-174/1995, U-I-402/1995, U-I-737/1995, U-I-6/1996 od 28. srpnja 1997. (br. 79)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1037/1995, U-I-179/1996, U-I-639/1997, U-I-839/1997, U-I-948/1997 od 25. rujna 1997 (br. 100) - Ispravak (br. 119)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-760/1996 od 3. listopada 1997. (br. 112)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-973/1994 od 8. listopada 1997. (br. 112) - Ispravak (br. 126)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1078/1994 od 3. listopada 1997. (br. 113)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-914/1996 i U-I-34/1997 od 27. listopada 1997. i Izdvojeno mišljenje (br. 115)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-795/1994 od 3. listopada 1997. (br. 119)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-970/1995 i U-II-856/1997 od 29. listopada 1997. (br. 122)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-31/1997 od 3. listopada 1997. (br. 123)

- Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-818/1997 od 29. listopada 1997. (br. 123)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-746/1995 od 29. listopada 1997. (br. 125)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-746/1996 od 3. listopada 1997. (br. 125)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-294/1997 od 29. listopada 1997. (br. 127)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-616/1995 od 26. studenoga 1997. (br. 132)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-630/1996, U-III-669/1996, U-III-731/1996, U-III-732/1996 od 19. studenoga 1997. (br. 134)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-674/1994 od 26. studenoga 1997. (br. 138)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-376/1996 od 5. prosinca 1997. (br. 140)

Ustupanje radova - v. Nadmetanja

Uvoz - Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge (br. 47)

- Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (br. 95)

- v. Nadzor kakvoće proizvoda

- v. Šećer

- v. i Zabrana uvoza i provoza

V

Vatrogastvo - Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (br. 34)

Veleposlanici

a) Postavljenja

- Odluka o postavljenju dr. Zvonimira Markovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji (br. 2)

- Odluka o ostavljanju u zvanju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova mr. Miljenka Žagara za vrijeme trajanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (br. 7)

- Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji (br. 8)

- Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku (br. 17)

- Odluka o postavljenju Željka Kirinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland (br. 29)

- Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe (br. 31)

- Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji (br. 31)

- Odluka o postavljenju Smiljana Šimca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici (br. 38)

- Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi (br. 41)

- Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji (br. 41)

- Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (br. 41)

- Odluka o postavljenju Želimira Kramarića za ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 41)

- Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi (br. 48)

- Odluka o imenovanju dr. Franje Gregurića veleposlanikom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 50)

- Odluka o postavljenju mr. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj (br. 50)

- Odluka o postavljenju Mate Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj (br. 53)

- Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj (br. 53)

- Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici (br. 62)

- Odluka o postavljenju mr. Nikole Grabića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 62

- Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam (br. 62)

- Odluka o postavljenju dr. Mladena Andrlića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 62)

- Odluka o postavljenju dr. Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 62)

- Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (br. 64)

- Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 74)

- Odluka o postavljenju dr. Ane Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 78)

- Odluka o postavljenju Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (br. 92)

- Odluka o postavljenju prof. dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji (br. 92)

- Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila za veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (br. 93)

- Odluka o postavljenju dr. Davorina Rudolfa za stalnog predstavnika pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvitak (IFAD) (br. 93)

- Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 93)

- Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj (br. 96)

- Odluka o postavljenju Hidajeta Biščevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji (br. 100)

- Odluka o postavljenju dr. Vere Tadić za veleposlanicu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

- Odluka o postavljenju mr. Tončija Staničića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

- Odluka o postavljenju Josipa Pare za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

- Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 100)

- Odluka o postavljenju Luke Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli (br. 112)

- Odluka o postavljenju dr. Svjetlana Berkovića izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Državi Izraelu (br. 119)

- Odluka o postavljenju dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg (br. 123)

- Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori (br. 123)

- Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj (br. 126)

- Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji (br. 134)

b) Razrješenja

- Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj (br. 34)

- Odluka o razrješenju mr. Damira Zorića dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova (br. 34)

- Odluka o razrješenju mr. Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj (br. 35)

- Odluka o razrješenju mr. Ivana Mišetića dužnosti ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 41)

- Odluka o razrješenju Onesina Cvitana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji (br. 62)

- Odluka o razrješenju dr. Mladena Andrlića dužnosti veleposlanika Republike Hrvatske u Stalnoj misiji pri Europskoj Uniji u Bruxellesu (br. 62)

- Odluka o razrješenju dr. Ane Marije Bešker dužnosti veleposlanika pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (br. 62)

- Odluka o razrješenju dr. Ivana Ilića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji (br. 74)

- Odluka o razrješenju Janka Vranyczanyja - Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji (br. 92)

- Odluka o razrješenju Nevena Madeya dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske (br. 92)

- Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu (br. 93)

- Odluka o razrješenju dr. Anđelka Šimića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji (br. 93)

- Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj (br. 96)

- Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori (br. 96)

- Odluka o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi (br. 98)

- Odluka o razrješenju Vladimira Drobnjaka dužnosti veleposlanika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri OUN u New Yorku (br. 100)

- Odluka o razrješenju mr. Marijana Kombola dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu (br. 119)

- Odluka o razrješenju Janka Vranyczanyja-Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg (br. 123)

Veleposlanstva - Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu (br. 2)

- Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (br. 64)

- Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju (br. 71)

- Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazakstan, sa sjedištem u Almaty (br. 74)

- Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Izrael (br. 98)

Veleučilište u Karlovcu - Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu (br. 40)

Ventilacija - Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (br. 69)

Veterinarska djelatnost - Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (br. 136)

Veterinarske bolnice i klinike - Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja (br. 129)

Veterinarsko-sanitarni pregledi i kontrole - Pravilnik o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole (br. 19)

Veterinarstvo - Zakon o veterinarstvu (br. 70)

- Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u veterinarstvu (br. 122)

Vijeće za mladež - Odluka o ukidanju Vijeća za mladež (br. 29)

Vijeće za socijalnu politiku - Odluka o ukidanju Vijeća za socijalnu politiku (br. 29)

Vijeće za strateške odluke - Odluka o osnivanju Vijeća za strateške odluke (br. 75)

Vino - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinu (br. 7)

- Popis pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje superanaliza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (br. 44)

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinu (br. 117)

Vinogradarstvo i vinarstvo - Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (br. 7)

Visoka škola za turizam u Šibeniku - Uredba o osnivanju Visoke škole za turizam u Šibeniku (br. 40)

Visoka učilišta - Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava (br. 38)

Visoka učiteljska škola u Čakovcu - Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu (br. 40)

Visoka učiteljska škola u Petrinji - Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji (br. 40)

Vlada Republike Hrvatske - Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske (br. 10)

- Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske (br. 47)

- Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 104)

- Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske (br. 106)

Voda za piće - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (br. 49)

Vodna naknada - Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade (br. 8)

Vodomjeri - Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu (br. 91)

Vodoopskrba - Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (br. 102)

Vojna obveza - Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe (br. 1)

Vojne odore - Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske (br. 1)

Vrijednosni papiri - izdavanje - Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Hrvatskoj poštanskoj banci", d.d. Zagreb (br. 41)

- Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Kaptol banci", d.d. Zagreb (br. 41)

- Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Glumina banci", d.d. Zagreb (br. 41)

- Rješenje o odobrenju izdavanja vrijednosnih papira "Županjskoj banci", d.d. Županja (br. 41)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Slatinskoj banci" d.d. Slatina (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Istarskoj autocesti" d.d. Pula (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Nezavisnoj istarskoj televiziji" d.d. Pazin (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Robnom magazinu" d.d. Zagreb (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Riječkoj banci" d.d. Rijeka (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Inkeru" d.d. Zaprešić (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Veritas osiguranju" d.d. Zagreb (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Montmontaži" d.d. Zagreb (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Gospodarsko kreditnoj banci" d.d., Zagreb (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "HPT Hotel Bellevue" d.d., Dubrovnik (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Adria osiguranju" d.d. Pula (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Jadranmetalu" d.d. Pula (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem "Termoradu" d.d. Zagreb (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom "Neretvanskoj gospodarskoj banci" d.d. Ploče (br. 49)

- Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje dionica u službenu kotaciju "Zagrebačke burze" d.d. Zagreb "Varaždinskoj banci" d.d. Varaždin (br. 49)

- Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (br. 56, str. 1916) - Prilog - Obrazac uz Pravilnik (br. 60)

- Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (br. 61) - Ispravak (br. 65)

- Rješenje o odobrenju produženja roka upisa i uplate dionica druge emisije "Convest banci" d.d. Zagreb (br. 61)

- Odluka o visini administrativnih pristojbi (br. 62)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Niva Petrol, Zagreb (br. 75)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Niva Trgovina, Zagreb (br. 75)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Gradska banka, Osijek (br. 75)

- Rješenje o odobrenju produljenja roka upisa i uplate dionica druge emisije serije "B" iz odluke Komisije o odobrenju prospekta u izdavanju vrijednosnih papira dioničkom društvu Veritas osiguranje (br. 75)

- Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u I. kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu Brodogradilište "Viktor Lenac", Rijeka (br. 75)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Hrvatska poštanska banka, Zagreb (br. 91)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Jadera, Zadar (br. 91)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Precizna mehanika, Zagreb (br. 91)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Drvoambalaža, Zagreb (br. 91)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu EP 64, Zagreb (br. 100)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Partner banka, Zagreb (br. 100)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Croatia banka, Zagreb (br. 100)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Županjska banka, Županja (br. 100)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Dubrovačka banka d.d., Dubrovnik (br. 106)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Mediteran osiguranje, Zagreb (br. 106)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Aurum osiguranje iz Zagreba (br. 111)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Sisačka banka d.d. iz Siska (br. 111)

- Rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Graditelj, Slatina (br. 117)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Osiguranje sunce iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Grand hotel Imperial iz Dubrovnika (br. 127)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Dalmatinska banka iz Zadra (br. 127)

- Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u I. kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu Dalmatinska banka iz Zadra (br. 127)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Jadransko osiguranje iz Splita (br. 132)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Bina-Fincom iz Zagreba (br. 132)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Bina-Istra iz Pule (br. 132)

- Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu Požeška banka iz Požege (br. 132)

- Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Alpe Jadran banka iz Splita (br. 132)

Vrijednosni papiri - poslovanje - Rješenje o izdavanju dozvole trgovačkom društvu "CAIB" d.d. iz Zagreba za obavljanje poslova vrijednosnim papirima (br. 55)

- Rješenje o izdavanju dozvole trgovačkom društvu IB Austria d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova vrijednosnim papirima (br. 55)

- Rješenje o izdavanju dozvole Borisu Galiću iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

- Rješenje o izdavanju dozvole Denisu Fuduriću iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

- Rješenje o izdavanju dozvole Sanji Tari iz Zagreba za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (br. 55)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "C.B.B." d.o.o. Varaždin (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "T&K Taurus" d.o.o. Zagreb - Centar (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Valor" d.o.o. Zagreb - Medveščak (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Predragu Dabiću iz Zagreba (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Igoru Kosu iz Ivanca (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Draženu Vidmanu iz Ivanca (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepanu Mihalini iz Varaždina (br. 61)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu RAST d.o.o. Varaždin (br. 65)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Euroatest d.o.o. Zagreb (br. 65)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Tomiću iz Zagreba (br. 65)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Budimiru Šebečiću iz Varaždinskih Toplica (br. 65)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ingi Miklenić iz Zagreba (br. 65)

- Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima (br. 69)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Faktor" d.o.o. Split (br. 69)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Davoru Relji iz Splita (br. 69)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Damiru Čikotiću iz Splita (br. 69)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Berislavu Martiću iz Splita (br. 69)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu GiroCredit vrijednosni papiri Zagreb, d.o.o. (br. 91)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Silvani Božić iz Zagreba (br. 91)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ivanu Ivinu iz Zagreba (br. 91)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Moneta" d.o.o. Varaždin (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Kaptol" d.o.o., Zagreb (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Easistem" d.o.o., Karlovac (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "LTD" d.o.o., Varaždin (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Rinu Matijeviću iz Zagreba (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ireni Lukinić iz Varaždina (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Margareti Cikač iz Varaždina (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Milici Putar iz Varaždina (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Anki Perić iz Karlovca (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Zoričić iz Karlovca (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Danijelu Labašu iz Kučan Marofa (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Grozdani Polovina iz Varaždina (br. 100)

- Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Damiru Markoviću iz Zagreba (br. 100)

- Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Žaranu Periću iz Karlovca (br. 100)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Trcinu iz Zagreba (br. 106)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marijanu Cvitkoviću iz Rijeke (br. 106)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu COD-FIN d.o.o., Zagreb (br. 106)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CAIB d.d., Zagreb (br. 106)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Liburnavest d.o.o., Rijeka (br. 106)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Auctor d.o.o., Zagreb (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu BON d.o.o., Varaždin (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Nenadu Pavletiću iz Zagreba (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marijanu Paliću iz Zagreba (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Branki Čempuh iz Zagreba (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Draženu Ostroškom iz Varaždina (br. 111)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu I.C.F. d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Flacius Vrijednosnice d.o.o. iz Pule (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Zadravec d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Vrijednosnice d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Credos d.o.o. iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Darku Ostoja iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Kseniji Juhn iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Biserki Šoštarić iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Emanuelu Vlačiću iz Medulina (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Loreti Žmak iz Pule (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ratku Zadravcu iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Tatjani Turza iz Čakovca (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Rolandu Zagorcu iz Buševca (br. 127)

- Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Jošku Miliši iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Kajkut iz Zagreba (br. 127)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu National d.d. iz Zagreba (br. 132)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Wall Street Management d.o.o. iz Zagreba (br. 132)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Jošku Miliši iz Zagreba (br. 132)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Kajkut iz Zagreba (br. 132)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Saši Deviću iz Vinkovaca (br. 132)

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Davorinu Maričiću iz Čakovca (br. 132)

- Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima društvu za poslovanje vrijednosnim papirima Wall Street Management d.o.o (br. 136)

- v. i Društva za upravljanje fondovima

Z

Zabrana uvoza i provoza - Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Nizozemske (br. 28)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Republike Češke (br. 28)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Italije (br. 28)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke (br. 28)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke - pokrajine Evros (br. 28)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Španjolske (br. 48)

- Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Grčke - pokrajine Evros (br. 57)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske regije Sofia (br. 64)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Republike Irske (br. 69)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva (br. 69)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Češke (br. 71)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia i Vratza (br. 71)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina Limburg (br. 72)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Mađarske i Rumunjske (br. 76)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (br. 76)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen i Montana (br. 88)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Indije (br. 90)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Bangladeša (br. 93)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom iz Malezije (br. 93)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom ili drugom čvrstom ovojnicom) i njihovih proizvoda podrijetlom sa Madagaskara (br. 93)

- Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke (br. 96)

- Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina Limburg (br. 97)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwina amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (br. 102)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Mađarske i Rumunjske (br. 102)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige i Sardegena (br. 107)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine Nizozemske - regije Brabant (br. 118)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe i ribljih proizvoda - svježih, zamrznutih ili prerađenih podrijetlom iz Kine - objekta No 3200/02226 (br. 124)

- Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike - regije Banska Bystrica, Komarno, Krupina, Levice, Nitra, Nove Mesto nad Vahom, Nove Zamky, Partizanske, Rimavska Sobota, Zarnovica, Ziar nad Hronom i Zvolen (br. 137)

- v. i Šećer

Zaduženost određenih poduzeća - Odluka o zaduženosti određenih poduzeća (br. 76)

- Odluka o izmjenama Odluke o zaduženosti određenih poduzeća (br. 118)

Zagrebačka županija - Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o Zagrebačkoj županiji (br. 14)

Zakup - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (br. 29)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora (br. 124)

Zakupnine - Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu (br. 132)

Zapošljavanje - v. Posredovanje pri zapošljavanju

Zastupnički mandat - Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 10)

- Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 10)

- Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 20)

- Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 65)

- Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 65)

- Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 71)

- Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 123)

- Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika (br. 139)

Zaštita bilja - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu (br. 7)

- Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 53)

- Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al (br. 100)

- Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (br. 122)

- Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja (br. 131)

Zaštita na radu - Pravilnik o izradi procjene opasnosti (br. 48)

Zaštita od elementarnih nepogoda - Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (br. 73)

Zaštita od požara - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (br. 32)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (br. 47)

- Zaključci (br. 71)

Zaštita od zaraznih i nametničkih bolesti - Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području županija: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske (br. 121)

Zaštita okoliša - Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (br. 70)

- Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (br. 34)

- Objava Popisa zahvata uz Uredbu o procjeni utjecaja na okoliš (br. 37)

- Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (br. 40)

Zaštita osoba s duševnim smetnjama - Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (br. 111)

Zaštita tržišnog natjecanja - Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (br. 30)

- Ispravak Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (br. 52) - Zakon je objavljen u br. 48/95.

Zaštita zakonitosti - Odluka o zahtjevu za zaštitu protiv Odluke Državnog sudbenog vijeća (br. 22)

Zaštita zraka - Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (br. 140)

Zaštita životinja - Naredba o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača (br. 28)

- Pravilnik o obveznom označivanju životinja (br. 139)

- Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1998. godini (br. 142)

Zaštitari i detektivi - Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (br. 5)

- Pravilnik o zaštitarskoj iskaznici (br. 5)

- Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava (br. 13)

- Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava (br. 26)

- Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska ili detektivska djelatnost (br. 40)

- Rješenje o određivanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektivske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektivske iskaznice (br. 119)

Zavod za platni promet - Odluka o produljenju mandata članova Upravnog odbora Zavoda za platni promet (br. 49)

Zavod za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika - Odluka o podjeli Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika (br. 37)

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo - Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (br. 11)

Zdravstvena iskaznica - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (br. 140)

Zdravstvena ispravnost namirnica - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst) (br. 1)

Zdravstvena zaštita - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst) (br. 1)

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 11)

- Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 30)

- Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (pročišćeni tekst) (br. 33)

- Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (br. 79)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (br. 140)

Zdravstvene ustanove - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (br. 29)

- Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove (br. 33)

- Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (br. 38)

- Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama (br. 62)

- Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske (br. 89)

- Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu (br. 132)

- Odluka o izmjeni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske (br. 140)

Zdravstveno osiguranje - Zakon o zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst) (br. 1)

- Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997. godinu (br. 4)

- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje (br. 13)

- Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 43)

- Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 61)

- Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika (br. 79)

- Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 79)

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (br. 79)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (br. 109)

- Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu (br. 140)

Zemljišne knjige - Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (br. 81)

- Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci (br. 142)

Znanost - Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja (br. 29)

- Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava (br. 38)

- Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja (br. 38)

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja (br. 135)

- v. i Državne nagrade

Znanstveni novaci - Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja (br. 77 i br. 79)

Znanstvenoistraživački instituti - Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta (br. 38)

Zračna plovidba - v. Sigurnost zračne plovidbe

Zračne luke - Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 32)

- Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 56)

- Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 102)

- Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 117)

- Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene (br. 138)

Zrak - Ispravak Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (br. 2) - Uredba je objavljena u br. 101/96.

Ž

Željeznice - Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o hrvatskim željeznicama (br. 139)

Željeznička vozila - Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila (br. 12)

Željezničke pruge - Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila (br. 12)

Željeznički djelatnici - Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i načinu zaustavljanja prometa na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini (br. 33)

Žigosanje predmeta od plemenitih kovina - Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (br. 38)

- Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te naknade za slike državnih žigova (br. 43)

Županije, gradovi i općine - Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (br. 10)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (br. 124)

Županijske uprave za ceste - Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 56)

- Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (br. 112)

Županijski dom Sabora Republike Hrvatske - Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske (br. 48)

Županijski uredi - Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda (br. 96)