GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 109/1998

17. kolovoza 1998.

1501

Obvezne upute broj OLS - I

1502

Obvezne upute broj OLS - II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave