GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1998

29. siječnja 1998.

178

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru

179

Klasifikacija vrsta građevina - KVG i Metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ - 21/M, GRAĐ - 21/M/OBRT, GRAĐ - 21/3M)