GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 119/1998

9. rujna 1998.

1549

Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka izvandrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan

1550

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država Illinois, sa sjedištem u Chicagu