GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 157/1998

9. prosinca 1998.

1920

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton

1921

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet

1922

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lovrečica

1923

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Starigrad

1924

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Privlaka

1925

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribunj

1926

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novalja

1927

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komin

1928

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

1929

Odluka o Katalogu evidencija koji vode tijela državne uprave

1930

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za sklapanje Ugovora o kreditu s Bayerische Landesbank Girozentrale, München

1931

Odluka o izdavanju državnog jamstva Hrvatskim željeznicama za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girozentrale, München

1932

Odluka o osnivanju Tehničkog potpornog centra kao vodeće tehničke skupine u slučaju nuklearne nesreće

1933

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, campania, Trentino-Alto Adige i Sardegena

1934

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica"

1935

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja tržišnog, turističkog i turističkog inspektora III. vrste zvanja, šumarskog, lovnog, vinarskog, stočarskog, ribarskog, rudarskog i elektroenergetskog inspektora te inspektora rada i posuda pod tlakom