GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 42/1998

25. ožujka 1998.

510

Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

511

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike Ministarstva povratka i useljeništva

512

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lukama nautičkog turizma

513

Ispravak Rješenja o početku rada Carinske ispostave Slavonski Šamac Carinarnice Slavonski Brod