GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 49/1999

7. travnja 1998.

608

Odluka o visini naknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Hrvatsku

609

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova

610

Odluka o davanju koncesije (odobrenja) za prošireno eksploatacijsko polje plina »Gola« radi eksploatacije plina

611

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Preko

612

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ledenice

613

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja

614

Rješenje o razrješenju Dubravke Markt dužnosti ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

615

Rješenje o imenovanju Sanje Crnković Pozaić ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

616

Rješenje o razrješenju Sanje Crnković Pozaić položaja savjetnice predsjednika Vlade Republike Hrvatske

617

Rješenje o imenovanju Dubravke Markt savjetnicom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

618

Rješenje o razrješenju Davorina Mlakara dužnosti predsjednika Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

619

Rješenje o imenovanju Marijana Ramušćaka predsjednikom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

620

Rješenje o razrješenju dr. Josipa Roje dužnosti predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju

621

Rješenje o imenovanju Milivoja Brozina predsjednikom Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Primorsko-goransku županiju

622

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita koji će se koristiti za kreditiranje domaćih kupaca poljoprivredne mehanizacije