GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 55/1998

17. travnja 1998.

687

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

688

Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu

689

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

690

Odluka o načinu naplate troškova zdravstvene zaštite koje osobno snosi stranac

691

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje