GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 87/1998

24. lipnja 1998.

1177

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

1178

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru

1179

Rješenje o razrješenju Krešimira Vilajtovića položaja tajnika Ministarstva pravosuđa

1180

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

1181

Pravilnik o ribolovu ludrom, zagonicom i fružatom

1182

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajaćicama

1183

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

1184

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala

1185

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol i Bourgas

1186

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Josipu Galincu iz Ivanca

1187

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Josipu Glavašu iz Zagreba

1188

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Krunoslavi Kosina iz Siska

1189

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Predragu Dabiću iz Zagreba

1190

Statut Hrvatske kršćanske demokratske unije (pročišćeni tekst)

1191

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-776/1997 od 8. lipnja 1998.