Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka iz Dodatka A Carinske tarife mijenja se i izosi:

______________________________________________________________________________________________

Tarifni Tarifna     Naziv                  Mjerna     Svota carine
broj  oznaka                          jedinica    u kunama
Carinske                                     po mjernoj
tarife                                      jedinici
______________________________________________________________________________________________
08.05          Agrumi, svježi ili suhi:
    0805.20     – Mandarine (uključujući 
            tangirske i satsumas mandarine);        kg   0,00
             hibridi agruma (klementina, vilking i sl.)
            
_______________________________________________________________________________________________
 20.09         Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i
            sokovi od povrća, nefermentirani i bez
            dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog
            šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
_______________________________________________________________________________________________

    2009.1     – sok od naranče;
_______________________________________________________________________________________________
    2009.19     – – ostali:
_______________________________________________________________________________________________
    2009.199    – – – ostali                  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.20     – sok od limunike (grape-fruita):
_______________________________________________________________________________________________
    2009.209    – – – ostali                  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.30     – sok od ostalih agruma:
_______________________________________________________________________________________________
    2009.309    – – – ostali                  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.40     – sok od ananasa:
_______________________________________________________________________________________________
    2009.409    – – – ostali                  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.50     – sok od rajčice                kg   1.70
_______________________________________________________________________________________________
    2009.60     – sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________    
    2009.70     – sok od jabuka:
_______________________________________________________________________________________________
    2009.709    – – – ostali                  kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.80     – sok od ostalog voća ili povrća        kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
    2009.90     – mješavine sokova               kg   1.81
_______________________________________________________________________________________________
22.01          Voda, uključujući prirodnu i umjetnu
            mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodanog
            šećera ili drugih tvari za zaslađivanje ili
            aromatizaciju; led i snijeg:
_______________________________________________________________________________________________
    2201.10     – mineralna voda i gazirana voda:
_______________________________________________________________________________________________
    2201.101    – – – prirodne mineralne vode:
_______________________________________________________________________________________________
    2201.1011    – – – – negazirane               1    0.44
_______________________________________________________________________________________________
    2201.1019    – – – – ostale                 1    0.88
_______________________________________________________________________________________________
    2201.109    – – – ostale:
_______________________________________________________________________________________________
    2201.1091    – – – negazirane                1    0.44
_______________________________________________________________________________________________
    22.01.1099   – – – ostale                  1    0.88
_______________________________________________________________________________________________
22.02          Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu
            vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima
            za zaslađivanje ili amortizaciju i ostala
            bezalkoholna pića, osim sokova od voća i
            povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 20.09:
_______________________________________________________________________________________________
    2202.10     – voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu
            vodu s dodanim šećerom ili drugim tvarima za  1    1.20
            zaslađivanje ili aromatizaciju
_______________________________________________________________________________________________
    2202.90     – ostalo:
_______________________________________________________________________________________________
    2202.903    – – – bezalkoholno pivo             1    0.77
_______________________________________________________________________________________________
    2202.909    – – – ostalo                  1    0.77
_______________________________________________________________________________________________
22.03  2203.00     Pivo dobiveno od slada             1    2.30
_______________________________________________________________________________________________

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A - Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife (Narodne novine, br. 49/96, 73/96, 81/96, 93/96, 11/97, 32/97, 51/97, 73/97, 76/97, 96/97, 101/97, 112/97, 119/97 i 139/97), za tarifne oznake navedene u ovoj Odluci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030105-97-38
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.