Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amortizaciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 25. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 35/95. - pročišćeni tekst i 106/96.) i članka 17. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMORTIZACIJI

Članak 1.

U Pravilniku o amortizaciji ("Narodne novine", br. 91/94., 8/95. i 10/95.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Porezni obveznik može otpisivati dugotrajnu imovinu u vijeku kraćem od propisanog ovim Pravilnikom, s tim da propisani vijek može skratiti najviše na jednu polovinu."

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"U porezni rashod priznaje se jednokratan otpis predmeta dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave manja od 1.000,00 kuna."

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se i za utvrđivanje poreza na dohodak i poreza na dobit za 1997. godinu.

Klasa: 470-01/97-01/10
Urbroj: 513-07/97
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.