Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 180. stavka 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96.), donosim

ODLUKU

O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA K.O. GORNJE PREDRIJEVO I K.O. NOSKOVCI

I.

Danom 2. siječnja 1998. godine otvaraju se novoosnovane zemljišne knjige za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci i tim danom zatvaraju se postojeće zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i stavljaju izvan uporabe.

II.

Nakon otvaranja novoosnovanih zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci svi upisi iz dorada neriješenih predmeta provest će se u novoj zemljišnoj knjizi.

III.

Otvaranjem novoosnovanih zemljišnih knjiga iz točke I. ove Odluke, otvara se ispravni postupak glede istih, te je Općinski sud u Slatini kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u "Narodnim novinama" i na oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnoga postupka.

IV.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 932-01/97-01/23
Urbroj: 514-02-02/1-97-2
Zagreb, 16. prosinca 1997.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.