Zakoni i propisi - Pravni savjeti 141 30.12.1997 Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2130/1
Zagreb, 24. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU


I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Opći dio Proračuna


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u svoti od 39.134.563.634 kuna i izdaci financiranja od 4.848.997.129 kuna raspoređuju se po
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Posebni dio Proračuna


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima sastavni su dio Proračuna.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima za 1998. godinu


Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 400-06/97-01/01

Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.