Zakoni i propisi - Pravni savjeti 141 30.12.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABBORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja i to na:

- ukupne prihode u iznosu od 15.763.797.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od 16.231.491.000 kuna

- deficit u iznosu od 467.694.000 kuna

II.

Deficit u iznosu od 467.694.000 kuna namiruje se kreditom kod "Hrvatskog mirovinskog osiguranja" d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 402-09/97-02/03
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

        PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998. GODINU REPUBLIČKOG FONDA 
              MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA 
                                - u 000 kn - 
_____________________________________________________________________________________
                Plan      Plan      Indeks 

                za 1997.    za 1998.    3/2 

    1            2       3        4 
_____________________________________________________________________________________

PRIHODI 

1. Prihodi od doprinosa     11 603 900   13 301 424   114,63 

2. Prihodi od dokupa staža     30 000     20 000    66,67 

3. Prihod iz Proračuna      2 247 451    2 370 413   105,47 

4. Ostali prihodi          74 735     71 960    96,29 

UKUPNI PRIHODI         13 956 086   15 763 797   112,95 

IZDACI 

1. Mirovine i dodaci       10 895 195   13 569 727   124,55 

2. Doprinos za zdravstveno 

osiguranje umirovljenika     2 477 189   2 010 695    81,17 

3. Troškovi stručne službe     267 565    320 918   119,94 

4. Nabavka kapital. sredst.     20 263     26 149   129,05 

4. Ostali izdaci          295 874    304 002   102,75 

UKUPNI IZDACI          13 956 086   16 231 491   116,30 

SUFICIT/DEFICIT                  -467 694 

FINANCIRANJE                    467 694 

Kredit "Hrvatskog miro- 

vinskog osiguranja" d.o.o.             467 694

____________________________________________________________________________________