Zakoni i propisi - Pravni savjeti 141 30.12.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od 10.376.476.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od 10.373.012.000 kuna

- suficit u iznosu od 3.464.000 kuna

II.

Suficit u iznosu od 3.464.000 kuna koristit će se za otplate kredita kod Svjetske banke za obnovu i razvoj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 402-09/97-02/04
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

             
             PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998. GODINU
             HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
                              
                              -- u 000 kn -
__________________________________________________________________________
                Plan      Plan      Indeks
                za 1997.    za 1998.    3/2
    
     1            2        3        4
__________________________________________________________________________
PRIHODI         
1.Prihodi od doprinosa     5 815 792    6 742 090    115,93
2.Doprinos na mirovine     2 477 189    2 010 695    81,17
3.Prihodi od samostalnih
 privrednika           251 370     231 500    92,10
4.Prihodi od individualnih
 poljoprivrednika        115 400     122 200    105,89
5.Doprinos od Zavoda za
 zapošljavanje          180 440     135 000    74,82
6.Prihod iz Proračuna       659 480     851 991    129,19
7.Ostali prihodi         384 250     283 000    73,65
UKUPNI PRIHODI         9 883 921   10 376 476    104,98
 IZDACI
1. Primarna zdravstvena
  zaštita           1 941 241    1 912 840     98,54
2. Specijalističko-konzilija-
  rna zdravstvena zaštita    895 158    1 067 832    119,29
3. Bolnička zdravst. zaštita  2 796 613    2 956 080    105,70
4. Lijekovi na recepte     1 304 653    1 518 843    116,42
5. Ostala zdravst. zaštita    530 964     385 000     72,51
UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
                7 468 629    7 840 595    104,98
6. Naknade umjesto plaća    1 080 800    1 137 395    105,24
7. Dodatni porodilj. dopust
  i oprema za dijete       659 480     836 991    126,92
8. Sredstva za plaće, pore- 
  ze i doprinose         125 290     145 200    115,89
9. Investicije u zdravstvu    368 745     230 200     62,43
10.Korištenje sredst. iz kre-
  dita Svjetske banke za 
  namjene definir. Projek-
  tom zdravstva          74 007      1 058     1,43
11.Ostali rashodi         176 067     181 573    103,13
UKUPNI IZDACI          9 953 018   10 373 012    104,22
SUFICIT/DEFICIT          -69 097      3 464
FINANCIRANJE            69 097     -3 464
ZADUŽIVANJE            74 007      1 058
Kredit Svjetske banke       74 007      1 058
OTPLATA               4 910      4 522
____________________________________________________________________________